FRANTZIAKO PARTAIDETZA-EREDUAK EZARTZEA

1.     Aplikazio praktikoaren ikuspegitik eta, funtsean, araugintzaren bidez ezarritako ereduen ikuspegitik, Frantziako esperientzia oso interesgarria izan daiteke Espainiako langileek enpresan duten parte-hartzearen zerumugak eta helburuak zehazteko.

2.     Espainiak enpresa parte-hartzaileen sare garrantzitsua du, bai eta ondo garatutako kultura parte-hartzailea ere. Hala ere, erregulazio-bideak gutxi aztertu dira. Horregatik guztiagatik, bereziki interesatzen zaigu Frantzian langileek duten parte-hartzearen egoera aztertzea; izan ere, parte-hartze hori nabarmen aurreratuagoa da araudiaren ikuspegitik, eta, aldi berean, Espainiatik geografikoki eta kulturalki alboan dugu.

3.     Espainiako datu globalak ez dira parte-hartze handiagoa izateagatik Europan nabarmentzen. Gizarte-ekonomiaren eremutik kanpo, jabetzan parte hartzeagatik nabarmentzen ez den enpresa-sare bat dugu, eta, ziurrenik, kudeaketako eta emaitzetako parte-hartzearen batez bestekoaren azpitik dago.

4.     Espainiako egitura ez-kooperatiboaren errealitatea obsesiboki sindikatuen aurka dagoen enpresaburuez osatuta dago, langileen parte-hartze eraginkorrerako oso egokia ez den enpresa-giro batean.

5.     Horri gehitu behar diogu Europako beste herrialde batzuetan ez bezala, langileek kudeaketan edo emaitzetan parte hartzeko egitura-euskarri arauemailerik edo instituzionalik ez dagoela. Beraz, erronka handia da gure errealitatera egokitu daitezkeen jardunbide desberdinak aztertzea, interesgarriak badira, batez ere guretik hurbil dauden araudi-kulturetan, hala nola Frantzian.

6.     EKAI Taldearen proiektu honen hartzaile zuzenak dira administrazio publikoetan gai horri buruzko erabakiak hartzeko edo proposamenak egiteko eskumena duten pertsonak, bai eta gizarte-, sindikatu-, enpresa- eta politika-eragileak ere.

7.     Zeharka, hartzaileak dira, halaber, horretan interesa duten eragile eta pertsona guztiak, baldin eta ideia eta ikuspuntu desberdinak emateko gaitasuna badute, edo proiektu honen emaitza izango diren ondorio edo proposamenak zabaltzeko gaitasuna badute.

8.     Azken hartzaile horiek EKAI Taldearen zabalkunderako datu-baseetan identifikatuta daude. Datu-base horietan honako hauek daude: ikertzaileak, irakasleak, talde politikoak, talde sindikalak, administrazio publikoak, elkarteak eta gure gaietan interesa duten norbanako mota guztiak.

9.     Horrela, EKAI Taldearen proiektu honen helburua da Frantzian langileek enpresan parte hartzeko garatu diren ereduak aztertzea, kontrastatzea eta zabaltzea, bai eta eredu horiek Espainian aplikatzeko aukerak ere.

10. Zehazkiago, proiektuaren lehen helburua Frantzian garatutako parte-hartze ereduei buruzko informazio nahikoa lortzea da, aztertu eta ondoren kontrastatzeko.

11.  Halaber, Espainian aplikagarriak izan daitezkeen Frantziako jabetzan, kudeaketan eta emaitzetan parte hartzeko jardunbide egokiei buruzko informazioa lortu eta horiek aztertu nahi dira.

12.  Era berean, Frantzian garatu diren eta Espainian esploratzeko kontuan har daitezkeen emaitza onak lortu dituzten erregulazio-bideak aztertzea eta informazioa lortzea aurreikusten da.

13.  Informazio hori eta Espainian duen erabilgarritasuna edo "esploragarritasuna" kontrastatuko da Espainiako eta Europako adituekin, eragile ekonomiko, politiko edo sindikalekin, eta, oro har, espainiarrekin, sare sozialen bidez. Eta, azkenik, lanean zehar lortutako ideiak eta ondorioak eta egindako azterlanaren azken emaitzak modu masiboan zabalduko dira.

 

ENPRESA ETA LANAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk