Enpresan Parte Hartzea ARAUTZE-EKIMENA

1.     Azken hamarkadetan, ahalegin handia egiten ari dira erakunde publiko eta pribatuak enpresan parte-hartzea bultzatzeko. Funtsean, autorregulatutako proiektu eta eredu parte-hartzaileak bultzatzean oinarritu dira ahaleginak. Ahalegin horiek enpresen eta, oro har, gizarte zibilaren autonomia erabat errespetatu dute, eta asko lagundu dute langileen parte-hartzearen aldeko enpresa-kultura sortzen.

2.     Gaur egun, Espainiako erakunde publikoek, gizarte zibilak eta, oro har, enpresa-sareak positiboki balioesten dituzte partaidetza-ereduak, eta horrek enpresa eta erakunde zehatzetan parte hartzeko proiektuak eta ereduak sortzen eta garatzen laguntzen du.

3.     Hala ere, ia ez dugu aurrera egin Europan enpresaren partaidetzaren aurrerabidean eragin handiena izan duten erregulazio-aukeretan. Hau da, Europako herrialde guztietan enpresa mota desberdinetan partaidetza-eredu aurreratuak ezarri dituzten eta Espainiak oraindik eskuratu ez dituen arautze-aukera aginduzkoetan, funtsean.

4.     Hain zuzen ere, enpresa-sarean modu orokorrean partaidetza-ereduak ezartzeko eta hedatzeko bidean aurrera egin ahal izateko ekintza politiko arautzailerako bideak aztertzea eta zehaztea izango litzateke proiektu honen helburua.

5.     Batez ere, ahalik eta modurik praktikoenean gauzatutako ikerketa-proiektua izango litzateke, eragile sozial eta politikoekin kontrastatzeko eta horien esku jardun politikorako bide bideragarri eta errealistak jartzeko.

6.     Jarduera honen hartzaile zuzenak dira kasuan kasuko gaiari dagozkion erabakiak hartzeko edo proposamenak egiteko eskumena duten herri-administrazioetako pertsonak eta gizarte-, sindikatu-, enpresa- eta politika-eragileak.

7.     Zeharka, interesa duten eragile eta pertsona guztiak dira hartzaile, baldin eta ideia eta ikuspuntu desberdinak emateko gaitasuna badute, edo materiala proiektu honen emaitza izango diren ondorio edo proposamen gisa zabaltzeko gaitasuna badute.

8.     Azken hartzaile horiek EKAI Taldearen zabalkunderako datu-baseetan identifikatuta daude. Datu-base horietan honako hauek daude: ikertzaileak, irakasleak, talde politikoak, talde sindikalak, administrazio publikoak, elkarteak eta gure gaietan interesa duten norbanako mota guztiak.

9.     Proiektu honen bidez, honako hau lortu nahi dugu:

A. Informazio nahikoa lortzea, Europan garatutako parte-hartze ereduei buruz aztertzeko eta ondoren kontrastatzeko.

B. Europan garatu diren eta gure lurraldean esploratzeko kontuan har daitezkeen emaitza onak lortu dituzten erregulazio-bideak aztertzea eta informazioa lortzea.

C. Informazio hori eta Espainian duen aplikagarritasuna edo "esploragarritasuna" kontrastatzea Espainiako eta Europako adituekin, eragile ekonomiko, politiko edo sindikalekin eta, oro har, herritarrekin, sare sozialen bidez.

D. Modu masiboan zabaltzea lortutako ideiak eta ondorioak, bai eta egindako azterlanaren azken ondorioak ere.

 

ENPRESA ETA LANAri buruzko idatziak

                      EKAI Center-en beste idatzi batzuk