30EKO TALDEA ETA SUNTSIKETA SORTZAILEA

AUDIO - TEXTO
Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

30EKO TALDEA ETA SUNTSIKETA SORTZAILEA

AUDIOA:    https://youtu.be/uOqGkcOw15Q

TESTUA (PDF):   https://yadi.sk/i/4av134N7UF_SmQ


1.      Mario Draghi Europako Banku Zentraleko aurreko presidentearen zuzendaritzapean, "COVID-EN OSTEKO ENPRESA-SEKTOREA BIZIBERRITUZ ETA BERREGITURATUZ. Politika publikoen esku-hartzeen diseinua." Izeneko txostena aurkeztu berri du “30eko Taldea” delakoak. Txosten honek interes berezia du finantza-eliteak "suntsiketa sortzailea" estrategiaren alde egiten duen apustuaren ikuspegitik.

2.      "30eko Taldea" kontsulta-erakunde bat da, banku-sektore pribatuko eta banku zentraletako lehen mailako pertsona ospetsuek osatua. 1978an eratu zen eta Rockefeller Fundazioak finantzatu zuen.

3.      Gaur egungo krisiaren aurrean gobernuek jarraitu beharreko irizpideen azalpen interesgarria jasotzen du txostenak. Industria- eta enpresa-politikaren ikuspegitik, zein enpresari utzi behar zaien erortzen, zeini lagundu behar zaien eta nola.

4.      Txostenak 6 aldiz aipatzen du "suntsiketa sortzailea" esamoldea, eta horrela berresten du finantza-eliteak estrategia hori bultzatzeko duen interes nabaria. Txostenaren 9garren orrian azaltzen denez, “merkatuaren akatsetan eta beharrezko suntsiketa sortzailearen erritmoa kudeatzean oinarritu behar da gobernuen esku-hartzea". Txostenaren aurkezpenean bertan esan zen bezala: "Txostenak laguntza orokorretatik urruntzeko eta neurri zehatzagoak hartzeko eskatzen die gobernuei, ekonomiak krisitik eraginkorragoak eta indartsuagoak atera daitezen behar dituzten baliabideak berresleitzeko aukera emanez".

5.      Txostenak berresten digu "suntsiketa sortzailea" mendebaldeko politika ekonomikoen estrategia giltzarri bihurtuko dela datozen urteetan. Gogora dezagun bi alderdi dituela estrategia horrek. Itxuraz logikoa den alderdiak erraztu egiten du merkatuko indarrek arazoak dituzten enpresak beste eraginkorrago batzuekin ordezkatzea. Eta beste alderdi bat, tamalez ohikoa, merkatua menderatzen dutenek, arduradun politikoak kontrolatzen dituztenek edo banku zentralen politika hedakorrei esker diru-baliabideak dituztenek enpresa txikiak edo ahulak (eraginkorrak izan ala ez) ordezkatzekoa.

6.      "Nola zehaztu beharko lirateke enpresa zehatzen bideragarritasuna eta beharrak, eta nork?" funtsezko galdera  planteatzen du txostenak. Esanguratsua eta kezkagarria da erantzuna. “Nork du dirua?” proposatzen du txostenak lehenengo aukera moduan. Planteamendu horrek, jakina, erantzukizun hori korporazio handien esku uztera garamatza. Baina, modu neutral eta objektiboan kudeatzeko, badirudi arduradun publikoen esku geratu beharko litzatekeela zeregin hori. Gogora dezagun "dirua izateak" ez duela esan nahi efizienteagoa izatea. Bereziki banku handien kasuan, nahiz eta egoera zailean izan, eta inbertsio-funts handien kasuan, ia agortezinak direla banku zentralek haiei etengabe emandako finantza-baliabideak.

EUROPAKO GARAPEN EREDUAREN ETORKIZUNAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk