Sozialdemokraziaren Etorkizuna ERRENTAREN GAINEKO ZERGA ETA PROGRESIBITATEA

Sozialdemokraziaren Etorkizuna

ERRENTAREN GAINEKO ZERGA ETA PROGRESIBITATEA

AUDIOA:       https://youtu.be/_FONtKIMYOM

TESTUA (PDF):   https://yadi.sk/i/NLXUKu91wwQ1Pw


1.     Errentaren gaineko zerga zerga progresibo gisa ezartzea eta hedatzea funtsezko elementua izan zen Mendebalde osoan ongizate-estatua sortzeko.

2.     Zerga horrek baliabide ugari ekarri zituen gastu publikoa handitzeko, eta, errenta-mailen arabera aplikatutako tasen progresibotasunaren bidez, nabarmen lagundu zuen desberdintasun sozialak murrizten.

3.     Hamarkada askotan esan izan dugu, batez ere errentaren gaineko zergaren progresibitatearen bidez, sistema kapitalistak sortzen dituen desberdintasunak nabarmen moteltzea lortu zuela Mendebaldeak. Hori da, antza, zerga horrek errenta handieneko zergadunetatik errenta txikieneko zergadunetara baliabideak birbanatzetik ondorioztatzen dena.

4.     Hala ere, sakoneko argudio hori zalantzan jarri gabe, bi arrazoik eraman gaitzakete hori dena beste ikuspegi batetik ikustera. Bi arrazoi daude errentaren gaineko zergaren eragin sozial eta politikoa modu oso ezberdinean interpretatzeko.

5.     Alde batetik, asalarizazio-prozesuaren eragina. XX. mendean zehar Mendebaldeak izan duen bilakaera ekonomikoaren ondorioz, soldatapeko langileak biztanle aktiboen % 90era hurbiltzen ari dira. Horrek eragin handia du errentaren gaineko zergaren ondorio soziologikoetan.

6.     Errentaren gaineko zergaren hasieran, soldatapekoak ziren zerga honen aplikazioaren zuzeneko onuradunak (eta administrazio publikoaren diru-sarreren eta gastuen kudeaketa osoarenak). Hala ere, gaur egungo errealitatea oso bestelakoa da. Proportzioan baino ekarpen handiagoak egiten dituzten zergadunen ekarpen gehienak ere soldatapekoen ekarpenak dira orain.

7.     Bestalde, zerga honen zergadunek herrialde desberdinetan errenta-mailen arabera duten banaketaren errealitatea hartu behar dugu kontuan. Argi eta garbi ikusten dugu Estatuko sarrera-gastu binomioan "hartzaile garbi" sentitzen diren pertsonen eta "ekarle garbi" sentitzen direnen arteko zatiketa. Eta oro har, lehenengoak zein bigarrenak, errenta-maila desberdineko soldatapekoak dira.

8.     Itxura guztien arabera, ekarleen edo hartzaileen posizio subjektibo hori soldatapeko batzuen edo besteen "ezker" eta "eskuin" posizionamendu ideologikoaren funtsezko elementu bihurtu da azkenean. Hori horrela bada, ikus dezakegu zerga-progresibitateak epe luzera sozialdemokraziaren eta, oro har, langileen interes estrategikoen aurka jokatu izan duela, haien zatikatze politikoaren funtsezko elementu bihurtu baita.

9.     Printzipioz, horrek ez dirudi nahikoa progresibotasun hori zalantzan jartzeko, gizarte berdinzaleagoak sortzeko funtsezko elementua izan baita. Aurrekontu publikoetatik kanpo, seguru asko lan-erregulazioa, sindikatuak, enpresa publikoak eta partaidetza publiko enpresarialak izan beharko lirateke errenta-berdintasun maila handiagoak lortzeko ordezko gaitasuna duten faktore gakoak.

10. Edonola ere, garrantzitsua da ohartzea, enpresaburuek eta autonomoek kenkariak eta hobari fiskalak kudeatzeko gaitasun handiagoa dutela. Beraz, praktikan berdintasun handiago hori ez dugula enpresaburuen kontura lortzen, programa sozialdemokraten hasierako helburua, soldatapekoen errenta ertain eta altuko esparruen kontura baizik.

11.  Gogora dezagun soldatapekoak "ezkerreko soldatapekoen" eta "eskuineko soldatapekoen" artean banatzea sozialdemokraziaren eta, oro har, ezkerraren akats estrategiko handienetako bat izan dela. Eta elite korporatiboaren estrategiarik eraginkorrenetako bat. Jakina, estrategia horren atzean garrantzi handiko beste faktore batzuk daude: politikoa, hezkuntzakoa eta mediatikoa. Ziurrenik, zerga-progresibotasunaren eta hura egituratzeko moduaren balizko eragina ere kontuan hartu behar dira.

 

SOZIALDEMOKRAZIAREN ETORKIZUNAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk