Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna 1974KO KISSINGER TXOSTENA

AUDIOA -TESTUA
Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

1974KO KISSINGER TXOSTENA

AUDIOA:   https://youtu.be/bQ18-EQZZw8

TESTUA (PDF):   https://yadi.sk/i/KOWVPE4S38h4FA


1.     1974an, AEBetako Estatu Departamentuaren isilpeko dokumentu batek, Henry Kissingerrek koordinatua eta "Kissinger txostena" edo "Memorandum 200" izenez ezaguna (NSSM 200. National Security Study Memorandum 200), "Munduko biztanleriaren hazkundeak AEBko segurtasun eta interes globaletan dituen ondorioak" aztertzen zituen. (U.S. Department of State, 1974). Dokumentua konfidentziala zen eta 1989ra arte ez zen desklasifikatu.

2.     Txostena oso interesgarria da garai neoliberaleko gizarte-politika demografikoen funtsezko alderdi bat interpretatzeko. 70eko hamarkadan, mendebaldeko eliteak bere estrategietan honako politika hauen artean ezartzen zuen harreman zuzena erakusten digu:

A) "Arriskutsuak" izan daitezkeen herrialdeetako biztanleria murrizteko helburua, eta

B) Herrialde horietan bultzatu beharreko politika hauek:

- Familia-plangintza

- Garapen sozioekonomikoa, erretiro-pentsioen hedapena eta, oro har, garapen sozial eta ekonomikoa.

- Emakumeak lan-merkatuan masiboki sartzea

- "Emakumearen eskubideak" hedatzea.

3.     Dokumentuak baieztatzen digu, itxura guztien arabera, garai neoliberal osoan munduak bizi izan dituen dinamika demografikoak ez direla izan dinamika sozialen bilakaera naturalaren emaitza hutsa; aitzitik, dinamika sozial horiek Henry Kissingerrek ordezkatzen zuen mendebaldeko elite korporatibo horren estrategien ondorio izan dira hein handi batean.

4.     Planteatutako estrategia oso epe luzekoa zen. 1974an egina, hauxe adierazi zuen: "Biztanleriaren egonkortasuna datorren mendera arte ezin izango dela lortu aitortu behar dugu".

5.     Garrantzitsua da kontuan hartzea biztanleria murrizteko estrategia hori, ez dela herrialde hartzaileei mesede egitera bideratutako estrategia. Alderantziz, herrialde horiek ahultzera bideratuta zegoen argi eta garbi, AEBren helburu estrategikoen intereserako:

"Proposatutako estrategiak ikuspegi koordinatua eskatzen du AEBren kanpo-politikak biztanleriaren hazkundearen eraginean duen interes garrantzitsuari erantzuteko".

6.     Dokumentuaren helburu zuzena garapen bidean dauden herrialdeetako biztanleria murriztea bada ere, testuak argitzen du helburu hori ezin dela gauzatu herrialde aurreratuetan antzeko politikak bultzatu gabe:

"Ezinbestekoa da garapen bidean dauden herrialdeetako liderrek konpromisoa garatzeko eta indartzeko egiten duten ahalegina herrialde industrializatuek beren indarrari eusteko edo herrialde "aberatsentzat" baliabideak erreserbatzeko politikatzat ez hartzea”. (Horixe bera aitortzen du txostenak).

"Horrelako pertzepzioa garatzeak biztanleriaren egonkortasunaren kausaren aurkako erreakzio larria eragin lezake. Hori dela eta, AEBk eta beste herrialde "aberats" batzuek ziurtatu beharko lukete garapen bidean dauden herrialdeentzat defendatzen dituzten politikak onargarriak izango liratekeela euren herrialdeetan. (Eztabaida publikoa eta gure politiken baieztapena eska ditzake horrek) ".

Ikusten dugunez, biztanleria murrizteko politika horiek herrialde industrializatuetara ere zabaltzen ditu azken finean txostenak.

7.     Politika horiek gauzatzeko funtsezko eragile gisa honako hauek aipatzen ditu txostenak:

A. AEBetako gobernu-agentziak

B. NBEko agentziak

C. Fundazioak eta GKEak

8.      Garrantzitsuena da dokumentu honek argitzen digula azken hamarkadetako dinamika sozial asko ez direla gizartearen bilakaera naturalaren ondorio izan. Edo, behintzat, ez dira hori bakarrik izan, elite korporatiboak ere sistematikoki bultzatu baititu. Tamalez, ez ongizate soziala eta eskubide sozial eta ekonomikoak hobetzeko tresna gisa. Aitzitik, eskubide sozioekonomiko horiek, biztanleria mantenduz edo murriztuz herrialdeak ahultzeko tresna gisa sustatu dira.

 

EUROPAKO GARAPEN EREDUAREN ETORKIZUNAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk