Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna FISKALITATEA ETA ERRENTAREN BANAKETA

Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

FISKALITATEA ETA ERRENTAREN BANAKETA


1.     Tradizionalki, aurrekontu publikoen bilakaera ongizate-estatuaren eta Europako gizarte-ereduaren konfigurazioaren ardatz nagusi gisa interpretatu izan dugu. Baina eredu horren barruan, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga izan da, ziurrenik, Bigarren Mundu Gerraz geroztik Europa osoan erregistratutako aurrekontu-hedapenaren funtsezko euskarria.

2.     Aurrekontu publikoetara baliabide gehiago ekartzeaz gain, progresibitatearen bidez – errenta altuagoek tasa handiagoen arabera ordainduz – ongizate-estatua sendotzeko funtsezko gizarte-babesa lortu zuen Pertsonen Errentaren gaineko Zergak,

3.     Errentaren gaineko Zerga hori zerga progresibo gisa finkatu zenetik, zerga-sistema osoaren helburua ez zen gastu publikoa finantzatzea bakarrik. Ordutik bertatik, errentaren birbanaketa funtsezko helburu bihurtu zen, baita haren legitimazioaren oinarri ere.

4.     Zerga honen birbanaketa-eragina agerian geratzen da zergadunen zerga-oinarriaren tarteen araberako zerga-kargaren banaketa kontuan hartzen badugu. Ikus ditzagun 2016ko PFEZaren datuak Espainian, adibide gisa:ITURRIA: Dirección General de Tributos
OHARRA: “CRA-DM-DFN” = Autolikidazioaren ondoriozko kuota – Amatasunagatiko kenkaria – Familia ugariaren edo desgaitasuna duten pertsonen arduragatiko kenkaria

 

5.     Grafiko horretatik argi eta garbi ondorioztatzen da, zergaren progresibitatearen ondorioz, errenta altuagoek nabarmen gehiago laguntzen dutela zerga horren bidez baliabideak lortzen.

6.     Alde batetik, zergadun-talde bakoitzak zerga-oinarrietan eta, bestetik, kuota oso edo garbietan duen partaidetza alderatzen badugu, progresibotasunaren eragina ulertu dezakegu; horren ondorioz, errenta txikienek urteko errentan duten partaidetzaren erditik hurbil ematen dute ekarpena, eta errenta altuenek, berriz, partaidetzaren bikoitza, gutxi gorabehera.

7.     Ohikoa da zergaren birbanaketa-inpaktua grafikoki Lorenzen kurbaren bidez irudikatzea.ITURRIA: Dirección General de Tributos

8.     Agerikoa da zergaren birbanaketa-eragina. Hala ere, garrantzitsua da aztertzea zer birbanaketa-mota sortzen duen zergak. Alde batetik, errenta gehiago sortzearen arabera ekarpen handiagoa egitea justizia banatzailearen kontua izan daiteke zentzu orokorrean. Baina progresibitate-irizpide horien benetako aplikazioa zehazteko nortzuek eta zenbat gehiago aztertu behar dugu.

9.     Ikuspegi horretatik, lehenengo grafikoan eta Ogasunak emandako daturik zehatzagoetan oinarrituta, uler dezakegu inflexio-punturik bereizgarriena urteko 30.000 euroko errenta ingurukoa izango litzatekeela. Errenta-maila horretara arte, herritarrek proportzioan legokiekeena baino ekarpen txikiagoa egiten dute, errenta sortzeko duten proportzioaren arabera. Eta 30.000 eurotik gora, proportzioan baino gehiago.

10.Horrek lehen ondorio batera garamatza. Errentaren gaineko Zergaren birbanatze-efektua ez da gertatzen aberastasun handienekoetatik eta gainerako herritarren alde. Benetako efektua oso bestelakoa da. Maila ertain eta altuetatik errenta txikiagoko estratuetara birbanatzea da. Hori kontuan hartzea funtsezkoa da zerga honen eragin ekonomiko, sozial eta politikoa ulertzeko.

11.Bigarren kontua, grafikoetan argi eta garbi ikusten duguna, hauxe da: baliabideen ekarpen gehiena maila ertain eta ertain-altuko geruzetatik datorrela.

12.Jakina, aurrekontu publikoen birbanatze-eragina ez da errentaren gaineko zergara mugatzen, gastu publikoaren bidez ere islatzen baita, hura proportzionalki baino gehiago, prestazio edo diru-laguntzen bidez, baliabide gutxiago dituzten herritarrengana bideratzen den heinean.

EUROPAKO GARAPEN EREDUAREN ETORKIZUNAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk