EFIZIENTZIA ETA BOTEREA SUNTSIKETA SORTZAILEAN

AUDIOA ETA TESTUA
Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

EFIZIENTZIA ETA BOTEREA SUNTSIKETA SORTZAILEAN

AUDIOA:   https://youtu.be/LzGJTc4b8hM

TESTUA (PDF):   https://yadi.sk/i/BpctfYzwf8-a2g

1.      Dakigunez, munduko bilakaera ekonomikoan giltzarri diren nazioarteko erakundeak berariaz aitortzen ari dira elite korporatiboen proiektuaren funtsezko helburuetako bat Europako eta munduko ekonomiaren "suntsiketa sortzailea" dela.

2.      Gogora dezagun suntsiketa sortzailearen oinarri teorikoa, aurrerapen ekonomikoa bultzatzea dela. Enpresentzako, produktuentzako eta zerbitzuentzako merkatu-espazioak askatzen dituen ekoizpen-ekipamenduaren suntsiketan oinarrituta. Enpresa berriek aurrekoak ordezten baitituzte eta garapen ekonomikoan aurrerapen berriak ahalbidetzen baitira.

Baina "suntsiketa sortzailearen" kontzeptu hori hainbat interpretaziotarako erabil daiteke.

3.      Alde batetik, merkatu-ekonomian praktikan benetan gertatzen denaren deskribapena izan daiteke. Produktu edo zerbitzu zaharrak edo eraginkortasun gutxiagoko enpresak merkeagoak edo hobeak diren produktu edo zerbitzuekin edo enpresa eraginkorragoekin ordezkatzen direnean. Sarritan, lehenak desagertzeak errazten du bigarrenak ahalik eta lasterren hedatzea.

4.      "Suntsiketa sortzailea" politika ekonomikoaren tresnatzat ere har daiteke, eremu publikoak jarduera-sektore batzuetan edo besteetan aldaketa bizkortzeko bultzatutako estrategiatzat hartzen dugun heinean.

5.      Nahasmen ohikoena sormen-suntsiketako prozesuen atzean dauden arrazoiei dagokie. Prozesu horien bertsio baikorren arabera, eraginkortasunak edo efizientziak eragindakoak dira, eta, beraz, ekonomia hobetzeko eta aurrera egiteko tresna dira.

Hala ere, errealitatea da suntsiketa sortzaileko prozesuen motibazioak, efizientziak bezain beste, edo gehiago, botereak baldintzatzen dituela. Enpresa handi bat beste enpresa txikiago bat edo batzuk hondatzen edo merkatutik ateratzen saiatzen denean, ez du horrelakorik egiten efizientzia sustatzeko. Bere etekinak eta merkatu-kuota handitzeko egiten du. Askotan, eraginkorragoa delako egin dezake hori, baina ez da beti horrela izaten.

6.      Botere-faktorearen garrantzia askoz ere nabarmenagoa da suntsiketa sortzailea politika ekonomikoaren nahita bilatutako prozesu gisa aztertzen dugunean, une honetan Berrabiatze Handiak definitutako eredu ekonomiko berriaren barruan planteatzen ari den bezala. Helburua da, argi eta garbi, ekoizpen-sarearen zati bat suntsitzea, haren beste zati batek merkatu-kuota hori eskura dezan. Baina merkatuaren zein zati suntsitu nahi den eta zein alderdi bultzatu ez da erabakitzen normalean eraginkortasun-irizpideen arabera, botere politikoa nork kontrolatzen duen arabera baizik.

7.      Maiz aipatzen dira mundu-gerrak sormen-suntsiketaren adibidetzat, Europako ekonomiaren suntsipenari esker Ipar Amerikako ekonomiaren geroko gorakada harrigarria ahalbidetu zutenak, gerora Mendebalde osora hedatuko zena. Hori gertatu bazen, ez zen izan industria iparramerikarra eraginkorragoa zelako, baizik eta gatazkan erabakigarria izan zen botere politikoan eragina zuelako. Nagusitasun anglosaxoia mehatxatzen zuen eta gero eta indartsuagoa zen ekonomia alemaniarrarekiko lehia konpondu zuen Lehen Mundu Gerrak. Eta Bigarren Mundu Gerrak 1929ko krisiari irtenbidea ematea ahalbidetu zuen, ekoizpen-ahalmena izugarri suntsituz.

8.      Merkatuaren mugimendu txikietan, etengabeko suntsiketa sortzailea gertatzen da, eraginkortasun gutxiagoko enpresa, produktu eta zerbitzuak eraginkortasun handiagoko beste batzuekin ordezkatuz. Baina suntsiketa sortzailean oinarritutako erabaki estrategikoetan, gerra-gatazken kasuan gertatzen den bezala, prozesu horiei heltzeko erabakia, hain zuzen ere, dagokion botere politikoa kontrolatzen duten talde ekonomikoetatik abiatzen da. Horren ondorioz, ziurtzat jotzen dute haiek ez direla suntsituak izango, baizik eta, alderantziz, suntsipenaren onurak jasoko dituztenak.

EUROPAKO GARAPEN EREDUAREN ETORKIZUNAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk