Biztanleria Murriztea Estrategia Korporatibo Gisa NEOMALTHUSIANISMOA

AUDIOA - TESTUA
Adimen Politiko eta Estrategikoa

Biztanleria Murriztea Estrategia Korporatibo Gisa
NEOMALTHUSIANISMOA

AUDIOA:   https://youtu.be/eqEud2vA1RA

TESTUA (PDF):   https://yadi.sk/i/E20kZQM7DdOmcw

1.     Neomalthusianismo deitzen zaio XIX. mendearen amaieratik sortutako pentsamendu-korronteen multzoari, zeinak, Malthusen teoriarekin mende beraren hasieran gertatzen zen bezala, biztanleriaren hazkundea gehiegizkotzat jotzen baitute eta horrek gizateriaren etorkizunerako dakarren arrisku larriari buruz ohartarazten baitute, horren inguruko neurri politikoak proposatuz.

2.     Malthusek ohartarazten bazuen zaila dela erritmo esponentzialean hazteko joera duen populazio batentzat elikagai nahikoak ekoiztea, XX. mendeko korronte neomalthusianoek nabarmendu dute gehiegizko populazioak ingurumenean edo baliabide naturaletan duen eragina.

3.     Neomalthusianismoaren oinarrizko korronteen artean, hauek bereiz ditzakegu:

A. Neomalthusianismo sozial edo sozialista, jaiotza-tasa kontrolatzeko aldi baterako politiken beharra aldarrikatzen zuena, populazio jakin batzuk muturreko pobrezia-egoeretatik ateratzeko. Txinako politika demografikoen oinarri kontzeptuala da. Jaiotza-tasa kontrolatzeko politika horiek behin behinekotzat hartzen dira beti.

B. Neomalthusianismo korporatiboa, XX. mendearen bigarren erditik hedapen handia izan duena. Helburua ez da garapena bultzatzea, baizik eta, alderantziz, hori mugatzea.

4.     Bilakaera demografikoaren kudeaketa garapenerako tresna gisa planteatu beharrean, garapena bera arazo gisa planteatzen du neomalthusianismo korporatiboak. Helburua ingurumena eta baliabide naturalak zaintzea da, eta hori kontraesankortzat hartzen da garapen ekonomikoaren jarraipenarekin.

5.     Neomalthusianismoa bereziki interesgarria bihurtu da XX. mendearen bigarren erditik elite korporatiboak zuzenean bultzatu dituelako ideologia horren alderdi ezberdinak. Eta, horren ondorioz, gero eta indar handiagoa hartu du mendebaldeko balioetan eta korronte ideologikoetan. Interes korporatiboen arabera interpretatutako "garapen jasangarriaren" ideologiak nagusi bihurtu dira azkenean Europan eta Estatu Batuetan. Eta badirudi elite korporatiboek orain martxan jarri nahi duten "suntsiketa sortzailean" oinarritutako garapen-eredu berriaren funtsezko zutabe izango direla.

6.     Neomalthusianismoa bat dator jatorrizko malthusianismoarekin azken honen diagnostiko derrotistan. Behin eta berriz egiaztatu da diagnostiko hori okerra izan dela azken bi mendeetan. Baina korronte horietatik haien proposamenak ere nabarmendu nahi ditugu. Neurri handi batean, proposamen horiek funtsezkoak izan direlako garai neoliberal osoan gizarte-balioak eratzeko, eta une honetan ere hala jarraitzen dutelako.

7.     Mende hasierako korronteak ez bezala, neomalthusianismo korporatiboa erabat misantropoa da. Gizakiarekiko mespretxua agerikoa da bere analisi eta balorazio guztietan. Ez da ingurumenaren defentsa sustatzen, garatzeko gaitasuna suntsitzeko argudio gisa ez bada. Feminismoa, sexu-askapena, ez dira bultzatzen gizarte aurrerapenerako tresna gisa, jaiotza-tasa murrizteko bide gisa baizik. Biztanleriaren murrizketa eta beherapena, berez, benetako helburuak dira, azken finean, gizakiarekiko mespretxu sakona sentitzen duen oligarkiarentzat.

8.     Emakumea askatzeko, emakumea lan-merkatuan sartzeko, ingurumena errespetatzeko eta abarrerako politikak gizartearen aurrerapena helburu zuten politikak izan ziren garai batean. Eta horrela ikusi zuten gizarte talde ezberdinek. Sozialki aurreratuenak ziren herrialdeek ere bultzatu zituzten bereziki.

9.     9. Hala ere, dena aldatu zen garai neoliberalean. Pertsonak jada ez dira politika neomalthusianoen helburua, pertsonak direlako benetako arazoa. Feminismoa, ekologismoa eta emakumea lan-merkatuan sartzea bultzatzearen helburua ez da gizartean aurrera egitea, biztanleria murriztea eta garapena zalantzan jartzea baizik.

10.  Ez da harritzekoa, beraz, elite aristokratiko eta korporatiboetako erakundeak eta pertsonak izatea politika horien buru. 1972ko Rockefeller eta 1974ko Kissinger txostenetan, Erromako Klubaren politiketan, Ipar Amerikako, Europako eta Nazio Batuen Erakundeko agentzietan eta abarretan erreferente argiak zituzten. Dakigunez, aipatutako txostenek berek agentzia horiek politika neomalthusianoak bultzatzeko funtsezko tresnatzat jotzen zituzten.

11.  Giza izaerari buruzko ikusmolde positibo edo sortzaileen aurrean, ikusmolde erredukzionistatik abiatzen da neomalthusianismoa; funtsean, gizakiaren ahalmen sortzailea gutxietsi nahi du, eta horrek erraztu egiten du pertsonak horrela "karga" gisa kontabilizatzea, haien ahalmen sortzailea eta garapenekoa balioetsi beharrean.

12. 12. Horrela, neomalthusianismo korporatiboak balio postmodernoen oinarri nagusiak abiarazi zituen, Europan eta Estatu Batuetan nagusi bihurtu arte. Neoliberalismoa esparru sozioekonomikoan eta postmodernismoa balio sozialen eremuan uztartu izanak, azkenean, suntsitu egin du Mendebaldeak garapen eta aurrerapen sozialerako duen gaitasuna. Eta horren erantzule diren elite korporatiboek, orain, badirudi ez dutela horren zuzenketa bat planteatzen, hamarkada hauetako akatsetan sakontzea baizik. "Berrabiatze Handia" eta "Suntsiketa Sortzailea" deitu nahi diete orain.

Adimen Politiko eta Estrategikoa-ri buruzko beste idatzi batzuk

EKAI Center-en beste idatzi batzuk