AUDIOA - TESTUA Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna ELITE KORPORATIBO-FINANTZARIOAREN ERAGINA

AUDIOA - TESTUA
Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

ELITE KORPORATIBO-FINANTZARIOAREN ERAGINA


AUDIOA:   https://youtu.be/K1T2YtrKn_I

TESTUA (PDF):   https://yadi.sk/i/sGuU5iyL8mw8lw

1.   Azaldu dugu Europako garapen-ereduaren etorkizuna ez dutela ideiek zehaztuko, baizik eta, funtsean, interes-taldeek eredu horren definizioan izango duten eraginak.

2.      Elite korporatibo-finantzarioak gero eta zorrotzago kontrolatu ditu Europa eta Estatu Batuak azken hamarkadetan. Eredu neoliberala ezarri zuena da, eta, logikoa denez, Europako garapen-ereduaren etorkizuna definitzeko erabakigarria izango den gizarte-indarra ere bada.

3.      2020an, Europako garapen-ereduaren etorkizunari buruzko elite korporatiboaren estrategiak argi eta garbi ezagutu ditugu. Oso nabarmen islatu dira Munduko Ekonomia Foroak bultzatutako "Berrabiatze Handia" kontzeptuaren inguruan.

4.      2020 urtean oligarkia finantzario-korporatiboak argi eta garbi aitortu du egungo garapen-ereduaren jasanezintasuna eta eredu berri baten aldeko apustua egiteko beharra. Horren atzean oinarrizko bi arrazoi daude:

A. Alde batetik, eredu neoliberalaren bideraezintasun gero eta argiagoa, hamarkadetan zehar gainzorpetze gero eta handiagoaren eta moneta-hedapen etengabearen kontura artifizialki eutsia.

B. Elite korporatiboaren aurrean sortzen ari diren bi eredu alternatiboek dakarkioten mehatxu politiko gero eta handiagoa: herrialde gainerakorren eredu garatzailea eta mendebaldean sortzen ari den populismoak bultzatutako eredu garatzaile kontserbadorea.

5.      Elite korporatiboa Mendebaldean sendo finkatuta mantentzen den arren, ez da Europa edo Estatu Batuak eta bertako herritarrak defendatzen dituen elite bat. Aitzitik, interes talde horiek bultzatutako eredu neoliberalak herrialde horien gainbehera ekonomiko, sozial eta demografiko azkarra ekarri du. Ez da espero behar proposatutako eredu berria ("Berrabiatze Handia") positiboa izango denik gure herritarrentzat. Aitzitik, elite korporatibo honen interes estrategikoekin kontraesanean ez dagoen neurrian bakarrik espero behar da horrelakorik.

6.      Elite korporatiboak modu erabakigarrian eragingo du eredu berrian, berak kontrolatzen dituelako mendebaldeko enpresa multinazionalak, finantza-erakunde handiak eta komunikabideak, bai eta bere burua eskuina, ezkerra edo zentrotzat duten mendebaldeko korronte politiko ia guztiak. Salbuespen gisa esparru sozialdemokrata batzuk (Corbynen laborismoa, adibidez) edo ezker eta eskuineko korronte populistak (Trump-zaleak, adibidez).

7.      Azken hamarkadetan, pixkanaka, elite korporatibo horren botere ekonomikoa mendebaldeko banku zentralen inguruan bildu da. Horietako batzuetan (Erreserba Federala, adibidez) bertako organoetan zuzeneko ordezkaritzaren bidez. Gainerakoetan, korporazio handiek dagokien banku zentralean duten eragin zuzena errespetatzeko elite politikoen konpromisoaren bidez.

8.      Agian horregatik, itxura guztien arabera, funtsezko zeregina izango dute banku zentralek finantza-eliteek proposatutako eredu berrian. Ikusiko dugunez, ikuspegi tekniko batetik, planteamendu hori bat dator EKAI Center-ek finantza-sektorea erreformatzeko egindako proposamenen osagai batzuekin. Baina ez gaitezen engaina. Egia da banku zentralei botere eta baliabide gehiago eman nahi dizkiela elite korporatiboak. Baina erakunde horiek kontrolatuta jarraituko dutela ziurtzat jotzen duen neurrian bakarrik egiten du. Eta horrek mehatxu larria, ekonomikoa eta politikoa, bihurtzen du estrategia hori, Europaren etorkizunerako.

9.      Finantza- eta diru-sistemaren egiturazko erreformarekin batera, baliabide publikoak energia berriztagarriekin eta ekonomia "berdearekin" zerikusia duten sektore korporatiboetara bideratzea bultzatuko du elite korporatiboak. Halaber, garapen sozial eta ekonomikoarekin bateraezina den baina korporazio handientzat interes estrategiko argia duen jasangarritasun-kontzeptuarekiko obsesioa bultzatuko du. Horrek guztiak erakusten digu ingurumen-politikak edo "iraunkortasuna/jasangarritasuna" desitxuratzeko estrategia horiek ez dutela zerikusirik europarren interes orokorrekin. Eta, alderantziz, elite korporatiboaren tresna hutsak bihurtu direla argi eta garbi.

 

EUROPAKO GARAPEN EREDUAREN ETORKIZUNAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk