AUDIOA - TESTUA Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna TOKI GARAPENARI BULTZADA BERRI BAT EMATEA

AUDIOA - TESTUA
Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

TOKI GARAPENARI BULTZADA BERRI BAT EMATEA


AUDIOA:   https://youtu.be/vW07ufts808

TESTUA (PDF):   https://yadi.sk/i/lVUPvqy8hezfWg

1.      Eskualde-garapeneko politikak funtsezko elementuak izan dira Europar Batasunaren politika ekonomikoan. Horien bidez, nolabait aitortu da garapen ekonomikoaren erantzukizuna partekatzera bideratutako erakunde publikoen eremua zabaltzeko beharra.

2.      Hala ere, Mendebaldeko Europa osoan ez zaio arreta berdina jarri tokiko garapen-politikek garapen-ereduan izan dezaketen garrantziari.

3.      Herrialde gainerakorren eta, bereziki, Txinaren esperientziak erakusten digu tokiko politikak garapen ekonomikoa dinamizatzeko palanka aparta izan daitezkeela.

4.      Europak birplanteatu egin behar du tokiko garapenaren eginkizuna garapen-eredu berriaren barruan. Hala ere, kontua ez da gaur egungo tokiko politiken alderdi formal edo prozedurazko jakin batzuk aldatzea, baizik eta politika horiei esparru politiko askoz zabalagoa ematea.

5.      Tokiko garapen ekonomikoa dinamizatzeak, ikuspegi horretatik, garapen ekonomikoaren kontzepzioaren beraren aldaketa kualitatibo erradikala dakar, eta honako hauek ekarriko lituzke:

A. Europar Batasuneko garapen-politika proaktiboak suspertzea

B. Tokiko politikak garapen ekonomikoa suspertzeko funtsezko zutabetzat hartzea.

C. Horrekin koherente izanik, alderdi politikoek berbideratu eta bultzatu egin behar dute tokiko garapen ekonomikoaren aurrean duten jarrera, garapen ekonomikoa tokiko politiken oinarrizko helburu gisa kokatzeko behar bezala prestatutako eta mentalizatutako tokiko koadroak hautatuz eta prestatuz.

D. Toki-erakundeek arau-, ekonomia- eta giza baliabide egokiak izan behar dituzte garapen-politika proaktiboak eraginkortasunez kudeatzeko.

E. Toki-erakundeek benetan hartu behar dute beren gain toki-garapeneko politiken lidergoa, enpresen berezko espazioa errespetatuz, baina interes orokorrak ordezkatzeko orduan udalerrien eta eskualdeen erantzukizunei uko egin gabe.

F. Toki-erakundeek garapen ekonomikorako politika proaktiboen lidergoa hartu behar dute, non enpresaren titulartasun publikoko eta pribatuko aukerak objektibotasunez eta malgutasunez kudeatuko diren eta, komeni denean, sektore-politika proaktiboak jorratuko diren.

6.      Horretarako, aldez aurreko betekizunak dira:

A. Europar Batasun osoan pixkanaka hedatu den garapen ekonomikorako helburuekiko egungo pasibotasuna gainditzea.

B. Azterketa-lan arretatsu bati ekitea, herrialde gainerakorretako eta, bereziki, Txinako ereduekin alderatuta.

7.      Tamalez, ez da esperimentazioaren bidez nabarmen aurrera egin daitekeen esparrua. Baliabide-zuzkidura handiak dituzten udal handi batzuek baino ezin dute planteatu aurrekontu esanguratsuak bideratzea garapen ekonomikorako politiketara. Jardunbide egoki horiek erabiltzeko aukera alde batera utzi gabe, benetan zaila dirudi nabarmen aurrera egitea, baldin eta aldez aurretik funtsezko liderrak mentalizatzen ez badira eta apustu politiko argia egiten ez bada. Lege- eta aurrekontu-eragina izango duen apustua jakina, nahiz eta progresiboki aplikatua izan.

 

EUROPAKO GARAPEN EREDUAREN ETORKIZUNAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk