AUDIOA - TESTUA Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna GARAPENZALETASUN KONTSERBADOREAREN ERAGINA

AUDIOA - TESTUA
Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

GARAPENZALETASUN KONTSERBADOREAREN ERAGINA

1.      Europako garapen-ereduak izan dezakeen balizko bilakaeraren aurrean, gogora dezagun gaur egun munduan nagusi diren hiru korronteek eredu horretan izan dezaketen eragina:

A. Korronte finantzario-korporatiboa (orain arte mendebaldean nagusi izan den oligarkia korporatiboak bultzatuta)

B. Korronte desarrollista edo garapenzale kontserbadorea (Mendebaldean indartzen ari den nazionalismo populistak bultzatua)

C. Korronte garapenzale gainerakorra (herrialde gainerakorrek bultzatuta, hala nola Txinak, Errusiak edo Iranek)

2.      Garapenzaletasun kontserbadorea mendebaldeko gainbehera ekonomikoaren aurkako erreakzio gisa planteatzen da. Estatu Batuetako populismoak gidatuta, bere oinarrizko helburua mendebaldeko eredu ekonomikoaren oinarriak errotik aldatzea da, protekzionismoaren, industria nazionalaren defentsaren eta finantza-sistemaren erreforma erradikalaren bidez.

3.      Desarrollismo nazionalista horrek zalantzan jartzen du politikoki eta ekonomikoki mendebaldean nagusi den elite korporatiboa. Industria-deslokalizazioko prozesuak geldiarazi edo/eta irauli nahi ditu, nazioarteko merkataritza-harremanak berrikusi eta, horrela, produkzio-garapena suspertu.

4.      Finantzen ikuspegitik, korronte horrek zalantzan jartzen ditu diru-sistema fiduziarioa eta banku zentralen eginkizuna, bai eta banku handien oligopolioa ere. Oraindik ez dago argi zein den banku- eta diru-sistemaren ikuspegitik proposatutako eredu alternatiboa, baina korronte horretatik honako irtenbide hauek aipatzen dira:

- Urrezko patroiaren edo urrezko erreferentziaren sistemara itzultzea

- Beste balio erreal batzuetan oinarritutako moneta-sistema bat ezartzea

- Zatiketa-erreserbako banku-sistemarekin amaitzea

- Mendebaldeko banku zentralen egungo autonomia osoko eredua ezabatzea.

5.      5. Egia esan, gaur egungo desarrollismo kontserbadorea oraindik ere azaleratzen ari den eredu gisa defini dezakegu, haren etorkizunak lotura handia baitu populismo kontserbadoreak Europan eta Estatu Batuetan izan dezakeen arrakasta edo porrot politikoarekin. Bere behin betiko hedapena elite korporatiboarekin duen lehia politikoaren emaitzaren araberakoa izango da.

6.      Garapenzaletasun kontserbadoreak bere borroka politikoan porrot egiten badu, Europako garapen-ereduan izango duen eragina mugatua izango da. Hala eta guztiz ere, Donald Trumpen lau urteko agintaldiak zenbait aldaketa esanguratsu eragin ditu dagoeneko, hala nola herrialde gainerakorrekiko merkataritza harremanak birplanteatzea.

7.      Hala ere, mendebaldeko desarrollismo kontserbadorearen aurrerapen politikoaren eragin handiena izan da, seguruenik, elite korporatiboa eredu neoliberalaren behin betiko gainbeheraren errealitateari eta eredu hori erreformatzeko ageriko beharrari aurre egitera behartu izana. Herrialde gainerakorren eragina ere handia izan da, jakina, baina badirudi populismo kontserbadorea dela mendebaldeko eredu sozioekonomikoa politikoki leherrarazi duena.

EUROPAKO GARAPEN EREDUAREN ETORKIZUNAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk