AUDIOA ETA TESTUA Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna ENERGIA BERRIZTAGARRIAK SUNTSIPEN SORTZAILERAKO ESTRATEGIA GISA

AUDIOA ETA TESTUA
Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

ENERGIA BERRIZTAGARRIAK SUNTSIPEN SORTZAILERAKO ESTRATEGIA GISA

AUDIOA:     https://www.youtube.com/watch?v=OAZAYcTdXyg&feature=youtu.be

TESTUA (PDF):     https://yadi.sk/i/MolJP3T9VT4grA


1.     Gogora dezagun testuinguru honetan, itxura guztien arabera, Europak eta Estatu Batuek kontrolatzen dituen finantza-oligarkiak "suntsipen sortzailerako" prozesu estrategiko baten aldeko apustua egin duela.

2.     Estrategia horren parte gisa aipatu den eremuetako bat energia-politika da, eta, zehazki, energia berriztagarrien arloa.

3.     EKAI Centerreko irakurleek badakitenez, egungo energia-politiken fenomenorik deigarrienetako bat da hauxe. Energia-iturri eraginkorragoen alde egin gabe, eraginkortasun txikiagokoak diren iturrien alde egiten duen energia-iraultza batean murgilduta gaude. Gizateriaren historian lehen aldiz eta aurreko energia iraultzetan betidanik gertatu denaren aurka. Lehen aldiz, ingurumen-arrazoiak dira, eta ez eraginkortasun energetikoa, Mendebaldeak – eta, oro har, munduak – nahi den iraultza energetikoa abian jartzera daramatenak.

4.     Komunikabideek energia berriztagarrien abantailak baizik ez azaltzeko joera badute ere, abantaila horiek ingurumenaren eremuan kokatzen dira soilik. Izan ere, ia ez zaigu informaziorik ematen energia horiek energia fosilak baino askoz ere eraginkortasun txikiagokoak izatearen errealitateari buruz. Garapen ekonomikoari eusteko duten gaitasuna nabarmen txikiagoa da, eta, beraz, horiek ezartzeko zuhurtzia ezinbesteko baldintza izan beharko litzateke.

5.     Hala ere, Europako gobernuek energia berriztagarriak modu oldarkorrean bultzatzearen alde egiten dute behin eta berriz, horietarako batzuetan ezinezkoak eta beste batzuetan ekonomikoki suizidak diren kuotak proposatuz.

6.     Itxuraz, energia berriztagarriak neurriz kanpo bultzatzeko estrategia bat dator suntsipen sortzailerako egungo politikekin. Bai ekonomia osoan duen eragin suntsitzaileagatik, bai oligarkia korporatiboko sektore garrantzitsuentzat dituen abantaila nabariengatik.

7.     Alde batetik, politika oldarkor horiek oso errentagarriak dira sektore korporatibo batzuentzat, jarduera-sektore hauetan inbertitzetik etekin handiak lortuko dituztenak. Sektore horien errentagarritasuna ez da bermatuko erabilitako energia-iturri berrien eraginkortasunagatik, baizik eta proiektu horiek finantzatzeko erabiliko diren baliabide publiko handiengatik.

8.     Bestalde, energia fosilak erabiltzeko gero eta muga handiagoak izateak eta eraginkortasun gutxiagoko energia-iturri horiek indarrez ezartzeak errotik murriztuko dute Europako ekonomiak garatzeko duen gaitasuna. Etengabeko gainbeheraren, inbertsio produktibo ezaren eta aurrerapen teknologikoa moteltzearen prozesuaren barruan dagoen Europako ekonomia.

9.     Fusio nuklearra bezalako energia-iturri eraginkor eta garbiak merkaturatzea lortzen ez dugun bitartean, egungo energia berriztagarriak beste aukera bat bezala mantendu eta garatu beharreko sektorea dira. Modu azkar eta artifizialean energia iturri nagusi bihurtzen saiatzea suizida da, sektoreko korporazio handientzat oso errentagarria bada ere. Suizidio hori ezin hobeto egokitzen zaio Europako ekonomiaren "suntsiketa sortzailea" ren egungo estrategia korporatiboari.

EUROPAKO GARAPEN EREDUAREN ETORKIZUNAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk