Adimen Politiko eta Estrategikoa Biztanleria Murriztea Estrategia Korporatibo Gisa 1972KO ROCKEFELLER TXOSTENA

AUDIOA - TESTUA
Adimen Politiko eta Estrategikoa

Biztanleria Murriztea Estrategia Korporatibo Gisa
1972KO ROCKEFELLER TXOSTENA


AUDIOA:    https://youtu.be/Xaf2DwH8vVk

TESTUA (PDF):   https://yadi.sk/i/NZ3Ldxsc8xev2w


1.      1974ko Kissinger Txostena funtsezko erreferentea izan zen mundu osoan familiaren eta jaiotzaren aurkako politikak justifikatzeko, baina bereziki garapen bidean dauden herrialdeei zuzendutakoak. Bestaldetik, 1972ko Rockefeller Txostena ere funtsezko erreferentea izan zen, Estatu Batuetan bertan biztanleriari eusteko edo biztanleria murrizteko politikei begira.

2.      1969an, Richard Nixon presidenteak proposatu zuen Kongresuak "Amerikako Biztanleriaren Hazkundeari eta Etorkizunari buruzko Batzordea" sortzea.

Batzordearen buru John D. Rockefeller III izan zen, eta horri esker amaierako txostenari "Rockefeller txostena" deitu zitzaion.

3.      Gogora dezagun Rockefeller familia ez dela nolanahiko saga korporatiboa, ziur asko XIX. mendetik Ipar Amerikako korporazio handien artean pisu ekonomiko handiena izan duena baizik.

4.      Batzordeak 1972an argitaratu zuen txostena. Bere ondorioak polemikoak izan ziren, baina bere interesa ez da une batetik besterakoa, korporazio handien estrategia demografikoei buruz erakusten digutenaren ikuspegitik baizik.

5.      Dokumentuak "gomendioen bilduma" bat jasotzen du, honako eremu hauetan:

- Biztanleriaren hezkuntza

- Sexu-hezkuntza

- Haurren zaintza

- Ezkontzatik kanpo jaiotako haurrak

- Adopzioa

- Emakumeen Eskubide Berdintasuna

- Antisorgailuak

- Antisorgailuak eta adin txikikoak

- Borondatezko esterilizazioa

- Abortua

- Ugalkortasuna kontrolatzeko metodo berriak ikertzea

- Emankortasunarekin lotutako osasun-zerbitzuak

- Osasun-langileen prestakuntza eta zerbitzuen kudeaketa

- Familia-plangintzako zerbitzuak

- Nerabeentzako zerbitzuak

- Biztanleria egonkortzea, etab.

6.      Rockefeller txostenak adierazten digu 40 urteko garai neoliberalean Europan eta Estatu Batuetan gertatutako aldaketa demografiko handia elite korporatiboaren helburu estrategikoekin bete-betean bat etorri dela. 1972ko Rockefeller txostenean eta 1974ko Kissinger txostenean helburu horiek definituta geratu diren bezala.

7.      Horrela, badirudi jaiotza-tasa murrizteko politikak aldez aurretik sustatu dituztela gobernuek eta korporazio handiek. Eta, beste behin ere, egiaztatu dugu azken hamarkadetan erregistratutako gizarte-balioen aldaketa erradikal gehienek, neurri batean, gizarte-sektore batzuen edo besteen asmo naturalei erantzun diela, baina, neurri handi batean, baita korporazio handiek ondo zehaztutako helburuei ere.

8.      Tamalez, politika demografiko horiek eta gizarte-balioetan izandako aldaketa horiek bultzatu dituzten funtsezko erakundeei erreparatzen badiegu, izugarrizko indarra dute haiengan AEBetako gobernuak eta Ipar Amerikako korporazio handiek:

- Ford eta Rockefeller fundazioak eta haiei lotutakoak, Open Society taldea adibidez.

- AEBko gobernu-agentziak.

Eta, Kissinger txostenak zioen bezala, NBEren agentziek ere garapen bidean dauden herrialdeen kasuan.

9.      Praktikan, fundazio horiek dira, zuzenean edo zeharka, gizarte- eta kultura-aldaketekin lotutako gizarte-mugimendu, fundazio, GKE eta abarren gehiengoaren atzean agertzen zirenak, Rockefeller txostenean bertan jaiotza-tasa kontrolatzeko funtsezkotzat jotzen direnak.

10.   Gogora dezagun azterketa horren ondorioa ez dela izan behar, inola ere, aurrerapen pertsonal edo sozial jakin batzuk zalantzan jartzea, korporazio handiek bultzatu dituztelako soilik. Gakoa da ohartzea Europa eta Estatu Batuak kontrolatzen dituzten korporazio handiek, beraiek berariaz aitortu duten bezala, ez dituztela gizarte-balio horiek bultzatzen humanismo- edo elkartasun-arrazoiengatik. Azken helburua biztanleria murriztea da. Eta horrek behartu behar gaitu etengabeko alerta-egoeran jartzera korporazio horien aurrean eta elite korporatiboak une bakoitzean bultzatu nahi dituen balioak transmititzera bideratutako mota desberdinetako fundazio eta GKEen aurrean.

11.  Argi dago familia-plangintza, emakumearen eskubideak, kontrazepzioa, abortua, sexu-hezkuntza eta abar bezalako gaiak baloratzeko eta arautzeko erabili beharreko irizpideak erabat desberdinak direla giza eta gizarte-garapenean egindako aurrerapenen ikuspegitik ala biztanleria murrizteko helburu korporatibotik planteatzen baditugu. Elite korporatiboak garun-garbiketa jarraitua egin digu 40 urte hauetan, antza.

Adimen Politiko eta Estrategikoa-ri buruzko beste idatzi batzuk

EKAI Center-en beste idatzi batzuk