EUSKARRI Sarea Ideologiak eta gizartearen dinamizazioa. HERRITARREN %99GANDIK HERRITARREN %99RENTZAT ETA, ALDI BEREAN, “BAKOITZA BEREA”


 


Sartu gure Kanalera:

 

TELEGRAM:    https://t.me/euskarri

Telegram ez baduzu:

WHATSAPP: 
https://chat.whatsapp.com/CTP6ECVOD9BFQiYXTxTOd4

 

 

Aniztasuna beharrezkoa da. Eta, zenbaitetan, zatiketa ere bai. Alderdi politikoak, sindikatuak, helburu ideologiko eta estrategikoen araberako zatiketak nahitaezkoak dira gizarte demokratikoetan. Ideologiak, berez zatitzaileak izanik, beharrezkoak dira gizartea bera aurrera eramateko.

Baina badakigu gizaki guztiok, nahiz eta iritzi eta balore propioak izan, beste herritarrekin konpartitzen ditugun balore eta iritziak ere baditugula. Gizartearen dinamizazioa mantentzeko, jakin behar dugu ezberdintzen zertan ditugun interes ezberdinak eta zertan ez. Eta, horren arabera, noiz eta zertan elkartu behar garen eta noiz eta zertan zatitu behar garen.

Gizartea bizirik mantentzeko, nahitaezkoa izan daiteke hori dena kontuan hartzea. Zatitzen gaituena baizik ez badugu kontuan hartzen, gero eta herritar gehiago zatiketa horretan eroso sentitu ez eta etxean geratuko da. Neurri bateko zatiketa ideologikoa beharrezkoa bada ere, oinarri objektiboen arabera onartu eta mugatu behar dugu zatiketa hori, beharrezkoak ez diren esparruetara eraman gabe. Gizartearen dinamizaziorako, hil ala biziko kontua izan daiteke zatiketatik kanpoko esparrua bizirik mantentzea eta hori da, hain zuzen, gure sarearen funtsezko helburu bat.

EUSKARRI Sarea osatzen dugunok ere, norberaren ideologia eta balore propio eta ezberdinak ditugu, jakina. Sare hau eraikitzerakoan, zatitzen gaituena ahaztu gabe, herritar guztiok batzen gaituenaren gainean eraikitzen jakin behar dugu. Gure helburu eta konpromisoa izan behar da, norberaren ideiak eta baloreak ahaztu gabe, herritar guztien interes orokorren arabera pentsatzen eta eraikitzen hastea, bazkide berriak bilatuz, sarea bera edukiera kontzeptualekin hornituz eta ideia, proposamenak eta lan ildoekin aberastuz.

Ez da lan erraza jakina.  Ez gara ohituak interes orokorren arabera eta aniztasun osoaren arabera pentsatzen eta lan egiten. Aniztasun horren gainean eraikitzen hasi behar dugula adostuta ere, pixkanaka hasi behar gara sarea aberasten eta proiektua bera erakargarria bihurtzen. Ideia eta asmoa bera erakargarriak izatea ez da nahikoa eta edukiera erakargarriaz betetzea da sare honen funtsezko erronka.

Horiek dira, hain zuzen, EUSKARRIren jardueran erabili nahi ditugun irizpideak. Ahal den neurrian, argi eta garbi ezberdindu nahi ditugu:

A.     Herritar guztientzat (%99rentzat) baliogarriak diren ideiak

B.     Norberaren berezko ideologia, baloreak eta pentsamoldeak.

Horretarako, EUSKARRI Sarean bertan, bi lan esparru hauek  sortu eta garatu behar ditugu:

A.     Interes eta Ikuspegi Orokorraren esparrua

EUSKARRI Sarea bera: euskal herritar guztiei irekita

B.     Interes eta Ikuspegi Berezien esparrua

EUSKARRI Saretik sortutako lan/gogoeta taldeak. Talde horien kideek antolatuko dituzte helburu, ideia eta pentsamolde propioen arabera.

Beraz:

Sarearekiko herritarren %99ren atxikimendua ziurtatzeko, EUSKARRI bera, bere orokortasunean, interes eta ikuspegi orokorren arabera arituko da.

Aldi berean, bigarren maila batean, interes eta ikuspegi bereziak garatu eta lantzeko aukerak zabalduko dira, herritarrak eta gizartearen dinamizazioan nahitaezkoak direlako ere.

Irudia. ANIZTASUNA KUDEATZEKO

Ik. pdf: https://yadi.sk/i/9eMREILuubV20Q 
Sartu gure Kanalera:

 

TELEGRAM:    https://t.me/euskarri

Telegram ez baduzu:

WHATSAPP: 
https://chat.whatsapp.com/CTP6ECVOD9BFQiYXTxTOd4