Toki eta Eskualde Garapena Txina - Gipuzkoa - Euskal Herria FANATISMO PRIBATISTA GAINDITZEA

Toki eta Eskualde Garapena
Txina - Gipuzkoa - Euskal Herria

FANATISMO PRIBATISTA GAINDITZEA


1.     Txinako toki- eta eskualde-politikak eta EAEkoak bereizten dituen zerbait badago, enpresak kudeatzeko formula pribatu, publiko edo mistoen abantailak eta desabantailak kasu eta sektore bakoitzean objektibotasunez aztertzeko txinatarren gaitasuna da.

2.     Neurri batean, Mendebaldeak gaitasun hori izan bazuen gerraosteko hamarkadetan, baina pixkanaka galdu zuen 80ko hamarkadatik aurrera. Izan ere, hortik aurrera, enpresa-sektore publikoa sistematikoki eta etengabe murrizteaz gain, enpresa pribatua publikoa baino eraginkorragoa delako ustea zabaldu zen, uste hori neurrigabeko dogma ideologiko bihurtuz.

3.     Denborarekin, itxurazko errealitateak berak konbentzimendu horiek indartu ditu. "Enpresa publikoak funtzionatzen ez duenaren frogarik onena da enpresa publikorik ia ez egotea".

4.     Euskal Herriaren kasuan, ideologizazio hori muga harrigarrietara iritsi da. Lehen mailako arduradun politiko batek duela urte gutxi esan zuen "gobernuek ez dutela enpresetan parte hartzen", herrialde gainerakorretako lehen hezkuntzako edozein ikasle gorritzeko moduko prestakuntza faltaren erakusgarri nabaria.

5.     Gure adituek eta gizarte-eragileek beren inguruko funtsezko daturik ere ez dakite edo ez dute jakin nahi. Adibidez, mendebaldeko lehen mailako hainbat enpresa, Volkswagen edo Renault kasu, kontrol publikoaren pean daudela.

6.     Gure unibertsitateetan irakasten dena, gure komunikabideek eta gure agintari politikoek transmititzen dutena, sistematikoki, beti gauza bera da: enpresa publikoaren kontzeptua ia mapatik kanpo dago.

7.     Aitzitik, Txinako toki- eta eskualde-politiketan, enpresaren titulartasun pribatu eta publikoaren potentziala behar bezala erabiltzeko gaitasuna gurea baino askoz ere handiagoa da.

8.     Tokiko eta eskualdeko agintariek bereziki aztertzen dute titulartasun publikoak enpresa-azpiegituretan, enpresa estrategikoetan -edo, oro har, enpresa handietan- izan dezakeen interesa. Era berean, enpresa-ekimen pribatua aktiboki sustatzen dute enpresa mota horiek eraginkortasun handiagoa erakusten duten jarduera guztietan. Azkenik, sistematikoki erabiltzen dituzte enpresa pribatuetako gutxiengoen partaidetza publikoak, enpresa ertain edo handietako enpresa-estrategiak interes orokorretik gehiegi aldentzen ez direla ziurtatzeko eragin-tresna gisa.

9.     Jakina, horrek ez du zerikusirik gure kudeatzaile publikoen estrategiekin, enpresa-aukera publikoa ez dela existitzen uste baitute eta, azkenik, "beste aukerarik ez dagoenean" baizik ez baitute kontuan hartzen.

10. Enpresa pribatuen, publikoen edo mistoen formulak kudeatzeko malgutasun eta objektibotasun hori lehia-abantaila aparta da Txinako ekonomiarentzat eta gizartearentzat. Eta, alderantziz, eremu horretan dugun ezgaitasun nabarmena historiaren trena Mendebaldeak – eta Euskal Herriak berarekin –galtzeko funtsezko arrazoietako bat da.

11. Kontua ez da azterketa sinplifikatzea, enpresa publikoa ala pribatua eraginkorragoa den galderari erantzuten saiatuz, enpresa eta sektore bakoitzak galdera horri erantzun espezifiko bat eman behar diolako. Kontua da gure egungo ezintasuna gainditzeko gai izatea, kasu zehatz bakoitzean enpresa-titulartasun publikoaren, pribatuaren, kooperatiboaren edo mistoaren eredu bakoitzak dituen abantailak eta desabantailak objektibotasunez aztertzen hasteko. Azken finean, murgilduta gauden "fanatismo pribatistaren" hondamendia gainditzea da helburua.

 

Toki eta Lurralde Garapenari buruzko beste idatzi batzuk

EKAI Center-en beste idatzi batzuk