Gizarte Eskubideak eta Garapen Eredua LANGILEAK-HERRITARRAK ERREFERENTZIA GISA

Gizarte Eskubideak eta Garapen Eredua

LANGILEAK-HERRITARRAK ERREFERENTZIA GISA


1.     Industria-iraultzatik aurrera, 200 urtean zehar, enpresa-kontzentrazioko prozesu motel baina jarraitu bat gertatu da, eta horrek erabat bestelako testuinguru bat sortu du, mende hauetan ezkerraren eta eskuinaren arteko zatiketaren oinarrian egon denaz bestelakoa.

2.     XIX. mendetik, ezkerra argi eta garbi identifikatu da soldatapeko langileen interesen defentsarekin, eta eskuina beste segmentu sozial batzuekin (nekazariak, autonomoak, soldatapekoak ez diren emakumeak, enpresaburuak).

Soldatapekotze prozesuaren ondorioz, herritarren % 90 baino gehiago jada langileek (soldatapekoek edo kooperatibistek) osatzen dute, eta, horren ondorioz, zentzugabea da orain ezkerraren eta eskuinaren betiko gizarte-oinarria, hauteskundeei begira antzeko neurriko eremu politikoetan aurrez aurre dauden indar gisa.

3.     Testuinguru sozioekonomiko berri horrek zalantzan jartzen ditu ezkerraren eta eskuinaren oinarri tradizionalak. Ezkerrak pentsatu behar du soldatapekoak bere osotasunean ordezkatzen jarraitzeko ahalegina egin behar duen ala ez, eta, kasu horretan, zer esan nahi duen langileen botoa sistematikoki bi zatitan banatzen duten dinamika politikoetan parte hartzeak. Baina testuinguru berri horrek errotik aldatu du, noski, eskuinaren zeregina ere, jada ezin baita oinarritu soldatapekoen aldarrikapenekiko erreakzioan, eta, alderantziz, pixkanaka eta modu naturalean onartu behar izan baitu bere hauteskunde-oinarri propioa ere, funtsean, gizarte-talde horrek osatzen duela.

4.     Zer ematen digu azterketa honek gizartea dinamizatzeko egungo prozesuak taxutzeko? Batetik, zatiketa soziala eta politikoa errealitate bat izanik, funtsezkoa da berez helburu ez bihurtzea. Oraindik denbora batez, alderdi eta indar politiko eta sozialek beren burua ezkerrekotzat, eskuinekotzat edo zentrokotzat identifikatzen jarraituko dute. Eta hori, herritarrak talde horietan banatzeko oinarri objektiboak desagertu diren arren. Edo, gutxienez, desagertu egin dira herritarrak antzeko dimentsioak dituzten bi bloketan banatzeko euskarri gisa.

5.     Hala ere, funtsezkoa da herritarrak eta lider sozial eta politikoak ohartzea egungo errealitate sozioekonomikoak aukera ematen duela gehiengo oso zabalen interes komunetan oinarritutako estrategia sozial eta politikoak garatzeko. Ezkerraren, eskuinaren eta zentroaren arteko banaketa oraindik beharrezkoa izan badaiteke hauteskunde-mailan, zatiketa hori gizarte zibilaren dinamizaziora eramateak herritarrak artifizialki zatitzea eta gizarte-aktibazioa geldiaraztea besterik ez du lortzen.

6.     Herritarren eta gizartearen mugimenduek ez dute abiapuntu gisa onartu behar ezkerraren, eskuinaren edo zentroaren arteko zatiketa; aitzitik, gehiengo zabalak bildu edo dinamizatzeko helburutik abiatu behar dute. Azken batean, egungo homogeneotasun sozioekonomiko handiagoari erantzuten diotenak, enplegatu, langile edo soldatapeko langileen segmentu sozialean herritarren % 90 baino gehiago kokatzearen inguruan egituratuta. Edo, gutxienez, beren burua ezkerreko, eskuineko edo zentroko mugimendu gisa azaltzen diren mugimendu guztiek jakin beharko lukete nola eta noiz erabili behar diren termino horiek gizarte-talde desberdinen arteko desberdintasun objektiboak bideratzeko tresna gisa, eta noiz saihestu behar diren, herritarren eta langileen interes orokorraren defentsan zatiketa artifizialak edo beharrezkoak ez direnak sortarazten dituzten heinean.

 

EUROPAKO GARAPEN EREDUAREN ETORKIZUNAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk