EUSKARRI Sarea NORBERAREN KONPROMISOA GIZARTEAREN DINAMIZAZIOAN


 


Sartu gure Kanalera:

 

TELEGRAM:    https://t.me/euskarri

Telegram ez baduzu:

WHATSAPP: 
https://chat.whatsapp.com/CTP6ECVOD9BFQiYXTxTOd4

 

 

Gizartearen eta ekonomiaren aurrerapena interes orokorren defentsarekin lotuta dagoela eta interes horiek ia herritar guztiek ordezkatzen dituztela abiapuntutzat hartuta, berehala ondorioztatzen dugu gizarte-dinamizazioa funtsezko faktorea dela gizartearen aurrerabiderako.

Inork ez ditu interesdunek baino hobeto defendatzen bere interesak. Eta ezein egitura indibidual edo kolektibo partikularrek ezin ditu interes orokorrak herritar guztiek baino hobeto defendatu.

Arazoa da, jakina, ezin direla milioika pertsona beren kabuz antolatu beren interesak identifikatu, aztertu eta defendatzeko. Hori dela eta, bitarteko erakundeak behar dira (alderdiak, sindikatuak, erakunde sozialak eta kulturalak), pertsona-talde handiak biltzeko, haien interes bateratuak defendatzeko.

Arazoa da ez dela nahikoa herritarren interesak itxuraz defendatzeko bitarteko erakundeak egotea. Erakunde horiek guztiek beren egitura propioa sortzen dute. Egitura hori sortu ondoren, interes propioak ditu, eta ez beti kide edo afiliatu gehienen interesekin bat datozenak. Tentazio burokratikoa mota guztietako egituretan agertzen da beti, eta haren ondorioek eragina dute:

A) Batetik, kideen edo afiliatuen interesen interpretazioan interes burokratikoko iragazkiak sartzea.

B) Egitura burokratikoak erakundean bertan kanpoko interes partikularrak sartzea, egitatezko eragin ekonomiko, sozial, mediatiko eta abarren influentzien ondorioz.

Horregatik guztiagatik, herritarren interesak defendatzeko, beharrezkoa da etengabeko gizarte-aktibazioko maila jakin bat izatea, ezinbestekoa baita bai herritarren ordezkari izango diren bitarteko erakunde eta egitura horiek sortzeko, bai egitura horiek garatu eta hazteko, eta, azkenik, herritarren interesak bizirik eta kideen helburuekin konprometituta mantentzeko.

Gizarte-aktibazio horrek, azken batean, milaka edo milioika pertsonaren konpromiso pertsonala dakar. Konpromiso pertsonal horrek oso maila desberdinak izan ditzake, noski. Alderdi, sindikatu edo gizarte-erakunde bati kuota bat ordaintzea eta afiliatzea, berez, konpromiso-maila nahikoa da herritar-multzo handientzat.

Uste baino garrantzi handiagoa dute kuota horiek. Kideen kuoten mende dauden erakundeek berme argia dute kideen helburu eta interesei men egiteko, eta independentzia argia kanpoko balizko finantzaketa-iturrien aurrean.

Kide "pasiboekin" batera, kide "aktibotzat" har ditzakegu afiliazio hutsaren eta kuotak ordaintzearen osagarri diren jarduerak egiten dituztenak. Erakunde berriak abian jartzea, horiei eustea, dinamizatzea eta hedatzea, etab.

Afiliazioa eta kuota-ordainketa eskakizun-maila onargarria da antolakundearen helburuak partekatzen dituzten herritar guztientzat. Eta konpromiso-maila handitu ahala gero eta txikiagoak diren pertsonen kolektiboentzat onargarria da, jakina, konpromiso "aktibo" osagarria.

Hainbat faktorek eragiten dute konpromiso aktibo hori hartzean:

A) Erakundearen helburuekin bat etortzea

B) Erakundearen jarduerari emandako garrantzia

C) Erakundearen jardueran inplikazio pertsonalak duen garrantziaren pertzepzioa

D) Norberaren aisialdirako aukerak

E) Zentzu negatiboan, inplikazio horren inpaktu negatiboen pertzepzioa eremu profesional edo sozialean.

Zeharkako konpentsazioak ere badaude zenbait kasutan, hala nola kooperatiben edo zerbitzuak ematen dituzten erakundeen kasuan jardueran parte hartzetik eratorritakoak. Baita, kasu batzuetan, lanbide-bilakaeran edo gizarte-harremanetan izan daitezkeen abantaila pertsonalak ere.

 


Sartu gure Kanalera:

 

TELEGRAM:    https://t.me/euskarri

Telegram ez baduzu:

WHATSAPP: 
https://chat.whatsapp.com/CTP6ECVOD9BFQiYXTxTOd4