EUSKARRI Sarea INTERNET, AKTIBAZIO SOZIALERAKO TRESNA


Informazio-tresnak erabat aldatu ditu Internetek. Baita komunikaziorako eta giza harremanetarako tresnak ere. Erabateko aldaketa da, gizarte-aktibazioko prozesuei ezinbestean eragiten diena.

Gogora dezagun aktibazio soziala bi faktoreren mende dagoela zuzenean:

A. Gizartea hobetzeko eta aldatzeko pertsonek duten banakako motibazioa (beharrak, horien pertzepzioa, balioak, denbora librea, ahalegintzeko gaitasuna...)

B. Gizartean aurrera egiteko dinamikak sortzeko gaitasuna duten taldeak edo erakundeak abian jartzerakoan pertsonen arteko harremana.

Interneten agerpenak eragin nabarmena du gizarte-dinamizazioaren bi alderdi horietan. Bai banakako jardunaren eraginkortasunari dagokionez, bai lankidetza-aukerei dagokienez, taldeak eta erakundeak abian jartzeko eta sustatzeko.

Internetek aukera-eremu zabala ireki du gizarte-bokazioa duen norbanakoaren aktibaziorako. Ideiak, denbora eta ahaleginerako gaitasuna duen edozein pertsonak bere proiektua gara dezake Interneten, hala nola blogari gisa, youtuber gisa, etab. Edukiak sor edo birbana ditzake sare sozialen bidez, eta abar. Errealitate horrek, berez, aktibazio sozialaren eremu izugarri bat irekitzen du orain arte erakunde edo enpresaren baten babesik ez bazuten beren jarduteko gaitasuna proiektatzeko gai ez ziren pertsonentzat.

Baina Internetek ere zuzenean eragiten die gizarte-harremanetako tresnei. Batez ere, taldeak antolatzearen kostua erabat murriztuz. Presentzia fisikoa zuten bileren mendekotasun tradizionala dela eta, bilera horiek, aldi berean, ezinbesteko tresna ziren gizartea aktibatzeko, bai eta aktibazio horren zama garrantzitsuena ere. Aurrez aurreko bilerek sortzen duten denbora- eta dedikazio-kostua, ez gaitezen engaina, funtsezko oztopoa izan da gizarte ekimenak abian jartzeko eta sendotzeko.

Agerikoa da aurrez aurreko bilerak, batzuetan, beharrezkoak direla. Baina argi dago, edozein kostu bezala, horien iraupena eta maiztasuna murriztu behar direla. Are gehiago horietan parte hartzea desinteresatua denean, gizarte-aktibazioko dinamiketan gertatzen den bezala. Eta, bereziki, gaur egungo lan-okupazioaren testuinguruan, denbora libreko aukerak desagerrarazi bazaizkio milioika pertsonari, bereziki familia-konpromisoak dituztenei.

Aurrez aurreko bilerak murriztu edo minimizatzeko aukera ematen du Internetek. Bat-bateko mezularitzako aplikazioei (Whatsapp, Telegram, …) eta bideo-deien plataformei esker (Skype, Zoom, …), joan-etorrien kostuak desagerraraz daitezke, bilerak inprobisatu daitezke, etab. Horrela, gizarte-harremanetarako aukerak biderkatu egiten dira eta gizarte-ekimenak abian jartzearen eta garatzearen antolaketa-kostuak nabarmen murrizten dira.

Aldaketa teknologiko guztiek bezala, horiek eraginkortasunez aplikatzeko, askotan, belaunaldi-aldaketak behar dira, kultura- eta ohitura-egokitzapenak barne hartzen dituztenak. Baina tresna berri horiek ekarritako balio erantsia hain da handia, ezen oso azkar ezartzen ari baitira.

Aurrez aurreko harremanen interesa eta garrantzia ahaztu gabe, harreman horien kostua kontuan hartu behar da aktibazio sozialeko prozesuetan, eta, horren ondorioz, funtsezkoa da herritar guztiek errealizazio pertsonalerako eta aktibazio sozialerako Internetek eskaintzen dizkien aukera berriei buruzko jakitun izatea.

 


Sartu gure Kanalera:

 

TELEGRAM:    https://t.me/euskarri

Telegram ez baduzu:

WHATSAPP: 
https://chat.whatsapp.com/CTP6ECVOD9BFQiYXTxTOd4