EUSKARRI Sarea ALDERDI POLITIKOAK, GIZARTE EKIMENAK, BALOREAK ETA KONPROMISOA


 


Sartu gure Kanalera:

 

TELEGRAM:    https://t.me/euskarri

Telegram ez baduzu:

WHATSAPP: 
https://chat.whatsapp.com/CTP6ECVOD9BFQiYXTxTOd4

 


Hainbat arrazoi direla medio, demokrazia parlamentarioaren oinarri diren alderdi politikoek eta gizarte ekimenek sakoneko berpiztea behar dute gure gizarteen biziraupena ahalbidetzeko. Sistemaren egiturazko osagai batzuekin batera -alderdien eta gizarte ekimenen finantzaketa edo komunikabideen kontrola- faktore etiko eta psikologikoak ere funtsezkoak dira alderdien eta gizartegintzaren sistema eta, horrekin batera, egitura demokratikoa bera birsortzeko.

Erronka horiek lotura zuzena dute erakunde sozial eta politikoetako militantziaren edo bazkidegoaren kudeaketarekin. Ohikoa da erakunde hauek, alde batetik, afiliazioa mantentzeaz eta handitzeaz arduratzea, eta, bestetik –zenbaitetan-, afiliazioaren prestakuntza teknikoaz edo ideologikoaz ere. Ez da hain ohikoa alderdiak edo gizarte erakundeak alderdi etikoak, moralak edo bazkidegoaren konpromiso eta balioak kudeatzeaz arduratzea. Eta, hala ere, epe ertain eta luzera garrantzi handiena dutenak dira, zalantzarik gabe.

Ustelkeria politikoarekin batera, militantzia politikoaren ospea galtzea izan da, ziurrenik, alderdi politikoek gure inguruan duten irudia hondatzeko funtsezko faktoreetako bat. Baina alderdietatik haratago doa erronka. Eszeptizismo moralaren eta erlatibismo desmobilizatzailearen hamarkadek gero eta mesfidantza handiagoa sortu dute gizarte ekimenean oinarritutako egitura guztien aurrean.

Egoera horren aurrean, zerumuga moral argiari eutsi behar diote eragile sozial eta politikoek, ez bakarrik bere helburu ideologiko edo estrategikoetan, baita erakundearen eraketan eta, bereziki, bere afiliazio edo bazkidegoaren kudeaketan ere.

Alde batetik, zuzena da ziur aski gizarte erakundeak bazkide bakoitza bere gain hartzeko prest dagoen konpromiso-maila malgutasunez kudeatzen saiatzea.

Horrek esan nahi du, lehenik eta behin, ulergarria dela gutxieneko bazkidetze-konpromisoa onartzea, baita bazkideari ordaintzea dagozkion kuotak kasu bakoitzari egokitzea ere.

Baina erakunde sozial eta politiko gehienak, jakina, ezin daitezke gutxieneko konpromiso-maila horrekin lasai geratu. Erakunde askok bazkide aktiboen kolektibo esanguratsua behar dute, eta horiek izan ohi dira bere jarduera sozial eta politikoaren funtsezko oinarria.

Zentzu horretan, gizarte-erakundeek gainditu behar duten lehen tentazioa erlatibismoa da. Alderdi politikoek batez ere, eraginkor eta konprometituak izan ahal izateko, militante eraginkor eta konprometituak behar dituzte. Eta helburu hori lortu nahi bada, erakunde horiek berariaz beren bazkideen konpromisoaren alderdi etiko eta moraletan prestatzeko estrategiak eta lan ildoak ezarri behar dituzte.

Gizarte ekimen bakoitzaren garrantziak eskatzen duen erantzukizunaren arabera jokatu behar dute herritarrek. Militante politikoak bereziki, jarduera politikoak erantzukizun handia duela jakin behar du. Eta jakin behar du zein neurritan hartu behar duen bere gain  nolabaiteko bizi-konpromiso bat, intentsitate handiagokoa edo txikiagokoa. Ahaleginaren etikan, gizarte-baloreetan eta, azken batean, konpromisoaren etikan oinarrituta.

Horrek eskatzen du bere burua prestatzeko konpromisoa, lan politiko edo sozialean ahalegintzeko konpromisoa, erantzukizunak onartzeko konpromisoa eta erantzukizun horiek modu etikoan eta konprometituan kudeatzeko ahalegina ere.

Erlatibismoaren etika konpromisoaren etikarekin ordezkatzea, beraz, funtsezkoa da erakunde sozial eta politikoen bazkideentzat eta, zeharka, erakunde berarentzat ere.

 


Sartu gure Kanalera:

 

TELEGRAM:    https://t.me/euskarri

Telegram ez baduzu:

WHATSAPP: 
https://chat.whatsapp.com/CTP6ECVOD9BFQiYXTxTOd4