Euskal Garapen Ereduaren Etorkizuna ENPRESA HANDIENTZAKO LAGUNTZAK

Euskal Garapen Ereduaren Etorkizuna

ENPRESA HANDIENTZAKO LAGUNTZAK


1.      EKAI Center-en defendatu izan dugu enpresentzako laguntza publikoen aurkako Europar Batasunaren politika zorrotzegiak berrikusi behar direla eta, bereziki, enpresa handientzako laguntzen aurkakoak.

Estatu kideen artean laguntzak emateko lehia-lasterketa bat saihestean baino ez da izan Europako araudiek ezarritako gehiegizko murrizketa horren oinarria. Eta hortik dator EKAI Center-en jarrera horren arrazoia. oinarria. Murrizpen horrek, alternatiba gisa, Europar Batasunean bertan laguntza-politika proaktiboak ezartzea ekarri behar zuen. Baina hori ez da benetan gauzatu eta hutsune ulergaitza eragin du politika ekonomikoan.

2.      Azken hamarkadetan, gero eta gehiago, ingurune ultraliberal batean murgilduta gaude. Eta enpresentzako laguntzak "oparitzat" hartzeko ohitura hartu dugu. Hala ere, horrek ez du zerikusirik logika ekonomikoarekin. Izan ere, enpresentzako laguntzak benetako inbertsio bat izan daitezke laguntzak ematen dituzten erakunde publikoentzat. Gizarte-kotizazioen edo zerga-bilketaren bidez zuzeneko irabaziak lortuz ere. Errealitate hori kontuan ez hartzea Europan zabaldu den fanatismo liberalaren beste ondorio bat da.

3.      COVID-19 krisialditik abiatuta sortutako berreraikuntzarako Europako funtsen banaketak – eta, zehazki, Iberdrola eta Petronorrentzako laguntza-proposamenek – gai hori jarri dute mahai gainean.

4.      Esan dugunez, printzipioz, ez dugu horrelako laguntzen aurkako aurreiritzietatik abiatu behar. Hartu beharreko jarrera, jakina, euskal gizarteak laguntza horien bidez lortzen duenaren araberakoa da.

5.      Arriskuak handiagoak dira enpresa handientzako edo enpresa estrategikoentzako laguntzetan, jakina. Enpresa hauek, berez, eragin handia izan dezaketelako alderdi politikoengan eta gobernuengan. Kasu horietan, sarritan gertatzen da laguntzak ematea ez haien interes publikoaren ondorioz, baizik eta enpresa onuradunen benetako botere politikoaren ondorioz.

6.      Arrisku horien ondorioz, bereziki gomendagarria da enpresa handi edo estrategikoentzako laguntza publikoak, ahal bada, kapitaleko inbertsioekin ordeztea. Inbertsio horiek, berez, enpresaren eta botere publikoen arteko botere-harremana aldatzeko aukera ematen dute. Horrela, enpresa handiak interes orokorren mende jartzen laguntzen dute. Eta hori da, azken finean, politika publikoen helburua.

7.      Azken batean, ahal izanez gero, baliabideak enpresa handi edo estrategikoetara bideratzeko orduan, botodun kapitalaren bitartez egin beharko litzateke. Eta hori ezinezkoa bada, bereziki zaindu beharko litzateke prozesua, laguntza horien bidez benetan zein interes defendatzen ari diren ziurtatzeko.

EUSKAL GARAPEN EREDUAREN ETORKIZUNAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk