Euskal Garapen Ereduaren Etorkizuna KUTXABANK AGIAN EZ DA HAIN GARRANTZITSUA IZANGO

Euskal Garapen Ereduaren Etorkizuna

KUTXABANK AGIAN EZ DA HAIN GARRANTZITSUA IZANGO


1.     Kutxabank, bere merkatu-kuota dela eta, euskal banku-sektorearen oinarria da. Errealitate horrek berebiziko garrantzia eman die erakunde horren titulartasunari eta estrategiei. Hala ere, litekeena da hori horrela izateari uztea, munduko finantza-sisteman gertatzen ari diren errotiko aldaketen ondorioz.

2.     Indar teknologiko, ekonomiko eta politikoak hainbat norabidetan mugitzen ari dira, munduko finantza-sistemaren "berregitea" edo "berrabiatzea" deitzen ari den horretara. Berrabiatze horren funtsezko osagaia da egungo banku-gordailuen kudeaketa-sistema berria. Kriptomoneten pisu gero eta handiagoaren eta balio errealetan aurreikusitako euskarriaren babesean, zailtasun handiak izango ditu banku-sistemak gordailuak arriskuan jartzen dituzten erakundeetan "preso" mantentzeko, orain gertatzen den bezala.

3.     Horrek esan nahi du gordailu eta kreditu jardueren bereizketa EKAI Centerrek ikuspegi teorikotik proposatu izan duen moduan. Bereizketa horrek finantza-sistemaren kontrol oligarkikoaren funtsezko oinarrietako bat hautsiko luke, eta ondorio hauek ekarriko lituzke:

A. Banku-gordailuen gordetze eta kudeaketa erabat ziurtatua, titulartasun pribatu edo publikoaren pean. Gordailu horiek ez lirateke inoiz arriskuan jarriko.

B. Gordailuak kudeatzeko eta kreditua kudeatzeko jarduerak bereiztea. Gordailuek kredituaren "iturburu" izateari uzten diote eta inbertsio pribatu edo publikoengatik ordezkatzen dira.

4.     Horrela, gordailuen kudeaketa jarduera administratibo huts bihurtzen da, eta ekonomiaren eta gizartearen kontrolaren iturburu izateari uzten dio, orain arte izan den bezala. Boterea ez da egongo gordailuak kontrolatzen dituenaren mende, kreditua kontrolatzen duenaren mende baizik.

5.     Gure kasuan, horrek esan nahiko luke Euskal Herriko banku-gordailuen funtsezko oinarri gisa Kutxabankek duen garrantzi estrategikoa desegin egingo litzatekeela. Botere politikoaren erdigunea kredituaren kudeaketara igaroko litzateke eta hori kredituaren hartzaileen eta arrisku-inbertitzaileen esku egongo litzateke. Aurreikusitakoak bezalako egiturazko aldaketarik gertatuko ez balitz, prozesu horiek nabarmen handituko lukete banku zentralen boterea eta eragina, kreditu publikoaren funtsezko hornitzaile gisa.

6.     Finantza-teknologietan eta kriptomonetetan egindako aurrerapenek teknologikoki posible egin dute aldaketa hori. Hala ere, belaunaldiak igaro daitezke bideragarritasun teknologikoa lortzen den unearen eta egiturazko aldaketa bat gizartean benetan ezartzearen artean. Ez da soilik banku-sektoreko ohituren aldaketa bat, baizik eta aparteko garrantzia duten erabaki politikoen kontua, eta erabaki horien mende dago prozesu hori aktibatzea.

7.     Horregatik guztiagatik, ez litzateke zuhurra izango garaiz baino lehen gaur egungoa ez bezalako egoera baten aurrean goizegi kokatzea. Kutxabankek – eta gordailu-bankuek oro har – Mendebaldeko botere finantzario, ekonomiko eta politikoaren epizentroa izaten jarraitzen dute. Hori horrela den bitartean, horri buruz definitutako estrategiak –epe labur eta ertainekoak bereziki – ez lirateke aldatu behar beharrik gabe. 


EUSKAL GARAPEN EREDUAREN ETORKIZUNAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk