Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna COVID-19. INPAKTUA EUROPAKO GARAPEN EREDUAN

Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

COVID-19. INPAKTUA EUROPAKO GARAPEN EREDUAN


1.     Bistakoa dirudi COVID-19 krisiak eragin larria duela Europako ekonomian. Orain planteatzen ari garen gaia da zenbateraino den eragin koiuntural hutsa edo eragin estrukturala.

2.     Eragin koiunturala agerikoa da, eta, laburbilduz, alde batetik, Europako BPGren eta enpleguaren beherakadan islatzen da, eta, bestetik, zorpetzearen igoera nabarmenean. Logikoa denez, hiru aldagai horien bilakaeraren azken datuak nabarmen aldatu dira, adibidez, konfinamendu-aldien bilakaeraren edo turismoaren moduko jardueren urtaroko eraginaren arabera. Beraz, ekitaldiaren amaierara arte itxaron beharko da aldagai horien bilakaeraren kuantifikazio zehatza izateko.

3.     Hala ere, krisi hori, hasiera batean koiunturala, une kritikoan iritsi da Europako garapen-ereduaren bilakaerarako. Eredu neoliberalak, horren gainbehera 2008ko finantza-krisiarekin hasi zena, etengabeko agortze-zantzuak eman ditu hurrengo hamarkadan. Europa oraindik ez da gai izan zorra hedatzeko politiketan jarraitzeaz bestelako alternatibak definitzeko. Politika horiek izanik, hein handi batean, sistemaren krisiaren erantzuleak.

4.     2008ko krisiak erakutsi du Europako eredu neoliberalak, gero eta porrot sozioekonomiko handiagoa izan arren, politikoki sendoa izaten jarraitzen duela. Finantza-krisian agertutako kontraesanek ez zuten aldaketa esanguratsurik eragin Europako garapen-ereduan. Eta badirudi hori, funtsean, alternatiba politiko sendorik ez dagoelako gertatu dela. Europako aniztasun politikoa pixkanaka desagertzen joan zen Sobietar Batasunaren desagerpenak eragindako aldaketa geopolitikotik aurrera. Eta, gaur egun, Europa kontrolatzen duen finantza-oligarkiak, ezkerreko, eskuineko eta erdialdeko indar politiko ia guztiak kontrolatzen ditu.

5.     Kontrol politiko horri esker, sistema neoliberalak ia bere horretan iraun du 2008ko finantza-krisiaren ondoren. Kontua da COVID-19 krisiaren ondorioz gauza bera gertatuko den ala ez.

6.     Hasiera batean, krisi hau aukera politiko bikaina izan daiteke sistemaren eztanda mozorrotzeko eta eztanda horren erantzukizuna, sistemaren egiturazko arazoei gabe, pandemiaren eraginari egozteko.

7.     Hala ere, elite finantzarioak Europan duen kontrol politikoa ez da orain 2008an bezain segurua. Alde batetik, ezkerreko eta eskuineko populismoek alternatiba hasiberriak baina sendoak eraiki dituzte Frantzian, Italian eta Erresuma Batuan. Eta, batez ere, testuinguru geopolitikoa nabarmen aldatu da, herrialde gainerakorren pisua nabarmen handitu baita (Errusia eta Txinarena, funtsean).

8.     Testuinguru horretan, badirudi Europak betikoaren aldeko apustua egin duela. Diru-hedapen handiagoa, zor handiagoa eta banku-sektorearentzako laguntza gehiago. Horren arrazoia izan daiteke, Europako agintariek, epe labur edo ertainean, beste irtenbiderik ez aurkitzea. Horretarako, egiturazko aldaketa politikoak egin beharko lirateke. Eta hori benetan zaila da Europa egungo kaos sozioekonomikora eraman duten liderrak boterean mantentzen diren bitartean.

 

EUROPAKO GARAPEN EREDUAREN ETORKIZUNAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk