Alderdi politikoak, demokraziaren beharrezko zutabe. ALDERDIEN GARRANTZIA ETA TENTAZIO BUROKRATIKOA


Sartu gure Kanalera:

 

TELEGRAM:    https://t.me/euskarri

Telegram ez baduzu:

WHATSAPP: 
https://chat.whatsapp.com/CTP6ECVOD9BFQiYXTxTOd4

 

 

Alderdi politikoak funtsezko zutabe dira gizarte demokratikoaren artikulazio instituzionalean. Nahiz eta alderdien sistemak arazo nabariak izan, egitura demokratikoak haiek gabe eraikitzeko aukerak argitu eta egiaztatzen diren arte, alderdi politikoak elikatzen eta sendotzen jarraitu behar dugu, gizarte biziak, demokratikoak eta osasuntsuak garatu behar baditugu.

Hortik ondorioztatzen da, halaber, alderdien eraketak eta bilakaerak garrantzi handia dutela garapen sozial eta ekonomikoan. Azken finean, gizartean argi eta sakon sustraituta dauden alderdi politikorik gabe, pixkanaka diluitzeko joera du egitura demokratikoak.

Hala ere, behin baino gehiagotan, alderdi politikoek deserrotzeko eta burokratizatzeko joera kezkagarria izan ohi dutela erakusten digu Europako esperientzia historikoak eta, bereziki, azken hamarkadetakoak.

Hainbat faktorek bat egiten dute burokratizazio-prozesu horien alde. Batzuk barrukoak eta beste batzuk alderdi politikoetatik kanpokoak.

Erakunde konplexu mota guztietan oinarriaren eta zuzendaritzaren ikuspegiak bereizteko joera sortzen da. Alderdiaren erronkak eta arazoak aztertzen eta kudeatzen gehiago aritzen denez, oinarriko afiliatuek baino informazio hobea eta irizpide landuagoak ditu zuzendaritzak. Horregatik, eta antolaketa-nukleo guztien hedapen-logikagatik, boterea metatzeko eta baseak gainbegiratzeko eta kontrolatzeko duen gaitasuna mugatzeko ohiko joera ulergarria du zuzendaritzak.

Jakina, boterearen nolabaiteko kontzentrazioa beharrezkoa eta komenigarria da alderdien funtzionamendu eraginkorrerako. Hala ere, benetako boterea, azken batean, afiliatuen edo militanteen oinarrian dagoela onartzean ala ez onartzean datza kontzentrazio horren muga. Hori ez dute beti zuzendaritzek onartzen; izan ere –gizarte egitura guztiek bezala- hedapen-joera naturala dutenez, gainbegiratze- eta zaintza-mekanismoen garrantzia edo beharra gutxiestera jo dezakete.

Zuzendaritzaren eta oinarrien arteko dialektika hori naturala da, erakunde mota guztietan gertatzen da, eta bere kabuz konpontzeko joera du, gehiegizko "asanblearismoak" eraginkortasunik eza eragiten duelako eta gehiegizko burokratizazioak afiliatu gutxiago eta alderdiaren egitura finantzatzeko zailtasunak areagotzen dituelako. Afiliatuen oinarria bizirik mantentzea, beraz, helburu saihestezina da zuzendaritzarentzat berarentzat, barne logikaren arabera.

Tentazio burokratikoaren egiturazko arazo garrantzitsuenak kanpokoak dira. Alderdiek finantzaketa-iturri garrantzitsuak izan ditzakete enpresetatik edo erakunde publikoetatik, hauteskunde-arauetan oinarrituta. Afiliatuak ez diren iturrietatik datozen baliabideak esanguratsuak bihurtzen diren heinean, aldatu egin ohi da alderdiaren zuzendaritzaren ikuspegia. Eta afiliatuen oinarriaren pisu estrategikoak behera egiteko joera du, kanpoko baliabideen hazkundearekiko alderantzizko proportzioan. Burokratizazio prozesua estrukturala eta itzulgaitza bihur daiteke.

Enpresa-ekarpenak funtsezkoak izan dira beti koadro-alderdietan, jada jatorrian interes korporatiboei lotuta gehienetan. Baina, historikoki, faxistak bezalako masa-alderdietan ere izan dira, baita, maiz, izaera erlijioso edo nazionalista izan duten alderdi "interklasistetan" ere.

Azken hamarkadetan, enpresa-ekarpenak, batez ere banku-ekarpenak, ezkerreko, eskuineko edo zentroko ideologia guztietako alderdietara bideratu dira. Eta, bestaldetik, finantzaketa publikoak alderdi guztiei eragiten die gurea bezalako herrialdeetan.

Bistan denez, enpresa- edo banku-ekarpenen kontura edo aurrekontu publikoen konturako alderdien finantzaketaren ondorio politiko eta ideologikoak ez dira berdinak. Baina bai, neurri handi batean, alderdi politikoen burokratizazioan izan ahal duten eraginaren ikuspegitik. Horien guztien eragin zuzenak izan ohi dira alderdiaren oinarrien benetako boterea murriztea eta zuzendaritzek burokratizaziorako zenbaitetan duten joera.

 


Sartu gure Kanalera:

 

TELEGRAM:    https://t.me/euskarri

Telegram ez baduzu:

WHATSAPP: 
https://chat.whatsapp.com/CTP6ECVOD9BFQiYXTxTOd4