Adimen Politiko eta Estrategikoa ALDERDI POLITIKOAK ETA TENTAZIO BUROKRATIKOA

Adimen Politiko eta Estrategikoa

ALDERDI POLITIKOAK ETA TENTAZIO BUROKRATIKOA


1.     Alderdi politikoak funtsezko zutabea dira gizarte demokratikoaren artikulazio instituzionalean. Hortik ondorioztatzen da, halaber, haien konfigurazioak eta bilakaerak garrantzi handia dutela garapen sozial eta ekonomikoan. Azken finean, gizartean argi eta sakon sustraituta dauden alderdi politikorik gabe, pixkanaka diluitzeko joera du egitura demokratikoak.

2.     Hala ere, alderdi politikoek deserrotzeko eta burokratizatzeko etengabeko joera kezkagarria dutela erakusten digu esperientzia historikoak eta, bereziki, azken hamarkadetakoak.

3.     Hainbat faktorek bat egiten dute burokratizazio-prozesu horren alde. Batzuk barrukoak eta beste batzuk alderdi politikoetatik kanpokoak.

4.     Erakunde konplexu mota guztietan oinarriaren eta zuzendaritzaren ikuspegiak bereizteko joera sortzen da. Alderdiaren erronkak eta arazoak aztertzen eta kudeatzen gehiago aritzen denez, oinarriko afiliatuek baino informazio eta irizpide hobeak ditu zuzendaritzak. Horregatik, eta antolaketa-nukleo guztien hedapen-logikagatik, boterea metatzeko eta baseak gainbegiratzeko eta kontrolatzeko duen gaitasuna mugatzeko ohiko joera du zuzendaritzak.

5.     Jakina, boterearen nolabaiteko kontzentrazioa beharrezkoa eta komenigarria da alderdien funtzionamendu eraginkorrerako. Hala ere, botere efektiboa, azken batean, afiliatuen edo militanteen oinarrian dagoela onartzean datza kontzentrazio horren muga. Hori ez dute beti zuzendaritzek onartzen; izan ere, hedapen-joera naturala dutenez, gainbegiratze- eta zaintza-mekanismoen garrantzia edo beharra gutxiestera jo dezakete.

6.     Zuzendaritzaren eta oinarrien arteko dialektika hori naturala da, erakunde mota guztietan gertatzen da, eta bere kabuz konpontzeko joera du, gehiegizko "asanblearismoak" eraginkortasunik eza eragiten duelako eta gehiegizko burokratizazioak afiliatu gutxiago eta alderdiaren egitura finantzatzeko zailtasunak areagotzen dituelako. Afiliatuen oinarria bizirik mantentzea, jakina, helburu saihestezina da zuzendaritzarentzat berarentzat.

7.     Tentazio burokratikoaren egitura-arazo garrantzitsuenak kanpokoak dira. Alderdiak afiliatuak ez diren iturrietatik datozen baliabide esanguratsuak eskuratzen dituen heinean, alderdiaren oinarria benetako pisua galtzen hasi eta burokratizazio prozesua estrukturala eta itzulgaitza bihur daiteke.

8.     Alderdiek finantzaketa-iturri garrantzitsuak izan ditzakete enpresetatik edo erakunde publikoetatik, hauteskunde-arauetan oinarrituta. Baliabide horiek esanguratsuak bihurtzen hasten diren unetik aurrera, aldatu egiten da alderdiaren zuzendaritzaren ikuspegia. Eta afiliatuen oinarriaren pisu estrategikoak behera egiten du, kanpoko baliabideen hazkundearekiko alderantzizko proportzioan.

9.     Enpresa-ekarpenak funtsezkoak izan dira beti koadro-alderdietan, jada jatorrian interes korporatiboei lotuta gehienetan. Baina, historikoki, faxistak bezalako masa-alderdietan ere izan dira, baita, maiz, izaera erlijioso edo nazionalista izan duten alderdi "interklasistetan" ere.

10. Azken hamarkadetan, enpresa-ekarpenak, batez ere banku-ekarpenak, ezkerreko, eskuineko edo zentroko ideologia guztietako alderdietara bideratu dira. Eta, bestaldetik, finantzaketa publikoak alderdi guztiei eragiten die gurea bezalako herrialdeetan.

11.  Bistan denez, enpresa- edo banku-ekarpenen kontura edo aurrekontu publikoen konturako alderdien finantzaketaren ondorio politiko-ideologikoak ez dira berdinak. Baina bai, neurri handi batean, alderdi politikoen burokratizazioan duten eraginaren ikuspegitik. Horien guztien eragin zuzenak dira alderdiaren oinarrien benetako boterea murriztea eta zuzendaritzek burokratizaziorako duten joera saihestezina.


Adimen Politiko eta Estrategikoa-ri buruzko beste idatzi batzuk

EKAI Center-en beste idatzi batzuk