Sozialdemokraziaren Etorkizuna DEMOKRAZIA AURRERATUA ETA SOZIALDEMOKRAZIA

Sozialdemokraziaren Etorkizuna

DEMOKRAZIA AURRERATUA ETA SOZIALDEMOKRAZIA


1.      Nahiz eta korronte ideologiko ugari "demokrazia aurreratuaren" ideiaren alde azaldu, kontzeptu hori etengabea izan da azken hamarkadetako mugimendu sozialdemokratetan[1].

2.      Sozialdemokraziaren funtsa bera dela eta, egitura demokratikoak hobetzea oinarrizko helburu bihurtzen da, soldatapeko langileen interesei erantzungo dien gizarte baterantz aurrera egiteko ezinbesteko baldintza izanik. Langileen interes horiek, EKAI Center-ek azpimarratu duen bezala, herritarren interes orokorrarekin ia bat datoz orain. Horrela, "demokrazia aurreratuaren" proiektuak lotura estua du proiektu sozialdemokratarekin, eta gero eta gehiago.

3.      Hala ere, mugimendu sozialdemokratek "demokrazia aurreratua" kontzeptuari egotzi dizkioten ikuspegia eta ezaugarriak aldakorrak izan dira denboran zehar. Batzuetan hauteskunde-sistemetan egin beharreko hobekuntzak aipatzen dira, beste batzuetan giza eskubideetan eta gizarte-eskubideetan egin beharreko aurrerapenak, erakunde publikoen, komunikabideen, alderdi politikoen eta abarren proposatzen diren egiturazko erreformak, etab. Sakabanatze hori, hein handi batean, kontzeptu horren azterketa egituratua eta sistematizazioa nahikoa ez izatearen ondorio da.

4.      Argi dago, abiapuntu gisa, demokrazia aurreratuarekin lotuta erabili ohi diren kontzeptuak, hein handi batean, Gothako Programaren "Estatu Askea" kontzeptuaren parekoak direla, XIX. mendeko mugimendu sozialdemokrataren jatorritik bertatik.

5.      Hori ez da kasualitate hutsa. "Estatu askea" edo "demokrazia aurreratua" kontzeptuak ez dira instrumentalak edo sekundarioak mugimendu sozialdemokratan. Aitzitik, funtsezko euskarriak dira. XX. mendera arte Mendebalde osoan zabaldutako zentsu-sufragioaren aurkako borrokatik abiatuta, sufragio unibertsalaren aldeko borroka izan zen dinamika honen lehen helburu nagusia.

6.      Baina argi dago sufragio unibertsalaren kontzeptua "estatu askeak" hitzez hitz esan nahi duenaren zati bat besterik ez dela, enpresa handien eragin eta kontrolik gabeko estatu baten helburua estatu askearen benetako helburua izanik.

7.      Sufragio unibertsala lortu ondoren, "Estatu askea" kontzeptu sozialdemokratak iraun egiten du, eta, nolabait, demokrazia aurreratuaren kontzeptuaren interpretazio sozialdemokratatzat har daiteke.

8.      Horrela, demokrazia aurreratuaren kontzeptua ez dago soilik helburu sozialdemokratetan barneratuta. Helburu horien funtsezko alderdia dela esan dezakegu. Sufragio unibertsalak herritar guztien borondatea adierazten du eta, gero eta gehiago, soldatapeko langileen borondatea. Baina, dakigunez, borondate hori etengabe dago desitxuratuta enpresa handiek iritzi publikoan duten eraginagatik. Hedabideen bidez, alderdien finantzaketaren bidez, etab. Distortsio horiek eragiten duten defizit demokratikoaren aurkako borroka demokrazia aurreratuaren funtsezko osagaia da, baita, bistan denez, Gotharen "Estatu askerako" aurrerapenaren funtsezko osagaia ere.[1] Adibidez, PSOEko Idazkaritza Nagusirako Pedro Sanchezen hautagaitzaren agiriak, "SOZIALDEMOKRAZIA BERRI BATEN ALDE", honako hau zioen 238. atalean: "Espainian bizi izan den inboluzio sozialaren eta eskubideen inboluzioaren aurrean, beharrezkoa da ekintza-ekimenak garatzea arlo politikoan eta ekonomikoan demokrazia aurreratua garatzeko eta justizia soziala aurreratzeko bat datozen Espainiako gizarteko sektoreekin".