Sozialdemokraziaren Etorkizuna BIELORRUSIA ETA GOTHA-KO ESTATU ASKEA

Sozialdemokraziaren Etorkizuna

BIELORRUSIA ETA GOTHA-KO ESTATU ASKEA


1.      Gogora dezagun 1875eko "Gothako Programan" jasotako "Estatu Askea" kontzeptua dela, ziurrenik, sozialdemokraziaren oinarrizko kontzeptua, eta horrek bereizten duela langileen beste defentsa-mugimendu batzuetatik.

2.      "Estatu Askea" kontzeptua, hain zuzen ere, sozialdemokraziak Estatua sistema ekonomikoaren –eta, zehazki, korporazio handien- mende egotetik askatzeko bideragarritasuna eta beharra kontuan hartzean oinarritzen da. Marxek bideraezintzat jo zuen ideia hori. Eremu sozialdemokratan, pentsaezina da demokraziaren kontzeptua "Estatu askea" kontzeptutik bereiztea.

3.      Horregatik, azterketa sozialdemokrataren ikuspegitik Bielorrusian gertatzen ari dena ere baloratzeko orduan, ezinbesteko erreferentzia da "Estatu Askea" kontzeptua. Izan ere, edozein sistema sozioekonomiko eta politikoren alderdi onak eta txarrak beti dira erlatiboak. Ildo horretan, azter dezakegu Bielorrusiako sistema Mendebaldeko Europakoa baino demokratikoagoa den ala ez.

4.      Horrek Bielorrusia sozialdemokraziarako benetako erreferentetzat hartzera eramango gintuzke, benetan "Estatu askea" eratu duen sistema bati dagokionez, korporazio handien domeinu politikotik aske den aldetik.

5.      Jakina, Alemaniako sozialdemokraziaren Gothako Programak ez zuen planteatzen sozialdemokraziaren jarrera kapitalismoa gainditu duten estatuen aurrean. Horrek bielorrusiar sistemaren azterketa espezifikoa egitera behartzen gaitu.

6.      Izan ere, Bielorrusian korporazioen boteretik "Estatu askea" eratu bada, Gothako Programaren ildotik, herrialde horretan nork eta nola kontrolatzen duen Estatua aztertu beharko genuke.

7.      Aitortzen da, oro har, Aleksandr Lukashenkok herri-babes handia izan duela agintean egon den bi hamarkadetan. Populazioaren sektore garrantzitsuetan erregimen komunistak zuen prestigioaren uztarketan oinarritutako ospea alde batetik. Eta, bestetik, Bielorrusiari liberalizazio-prozesuek Ekialdeko ia herrialde guztietan eragin zituzten hondamendi sozial eta ekonomikoak saihestea ahalbidetu zion kudeaketa eraginkorrean ere.

8.      Urte hauetan guztietan, biztanleriak positiboki baloratzen zituen aurreko sistemaren alderdiak mantentzen eta defendatzen jakin izan du Lukashenkok. Eta, aldi berean, zenbait sektore enpresa pribatuari irekitzeko erreformak gauzatu ziren. Hori guztia, urte askotan erabat etsaia izan zen nazioarteko testuinguru batean. Errusiarekiko lankidetza ekonomikoki garrantzitsua izan bada Belarusentzat, egia da, halaber, herrialde honek ez dituela jaso Polonia eta Herrialde Baltikoek Europar Batasunetik jasotako laguntza ikaragarrak. Ez eta Alemaniak eta Estatu Batuek herrialde horietan egindako inbertsio izugarriak, herrialde horien gaineko hegemonia ekonomikoa eta politikoa ziurtatzera bideratutakoak hain zuzen.

9.      Egia da sistemaren euskarri politiko gisa Lukashenkok duen ospe hori, berez, puntu ahula dela edo, gutxienez, nahikoa ez dela. Sistema bat bera ere ez da libratzen, kudeaketa oso eraginkorra izan arren, garai onak eta txarrak igarotzetik, kanpoko esku-hartze posibleetatik edo maila handiagoko edo txikiagoko krisi politikoetatik. Egituratu gabeko herri-babesa erraz diluitu daiteke krisi-mota horien aurrean.

10.  Hamarkada hauetan, Bielorrusiak ez du botere faktiko erroturik eratu, sistemaren egonkortasunari eusten diotenak, dela alderdi politikoen bidez, dela behar bezala errotutako gizarte-erakundeen bidez. Ziur asko, erronka hori funtsezkoa izango da Bielorrusiarentzat hemendik aurrera.

11. Horrek guztiak adierazten digu Bielorrusia, ziurrenik, Gotha-ko Programa idatzi zuten sozialdemokratek amesten zuten "Estatu libre" horretatik oso hurbil dagoela. Onerako eta txarrerako. Estatu hori talde faktikoen eraginetik "askeegia" dela esan genezake. Korporazio handien domeinu politikotik eta Sobietar Batasuneko Alderdi Komunistaren domeinutik askatuta, oraindik ez ditu eraiki etorkizuneko bilakaera finkatzeko behar dituen herri-euskarriko "botere faktiko" horiek.

 

SOZIALDEMOKRAZIAREN ETORKIZUNAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk