Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna PARTAIDETZA PUBLIKOAK COVID-19 KRISIAREN AURREAN

Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

PARTAIDETZA PUBLIKOAK COVID-19 KRISIAREN AURREAN


1.     Aurreko 4 urteetan egoerak hobera egin zuen arren, Europako enpresa-ehuna, 2008an finantza-krisia hasi zenetik, etengabeko finantza- eta merkatu-tentsioen mende zegoen. Hori guztia krisi-testuinguru batean, ia ez baikinen handik ateratzen hasi, neurri handi batean Europako testuinguru osoan mantendu diren ezohiko finantza- eta diru-neurriei esker.

2.     Susperraldia sendotzen ari zela zirudienean, COVID-19ren krisia benetako hondamendia izaten ari da jarduera itxi beharko duten Europako enpresa askorentzat.

3.     Egoera arruntetan, ohikoa litzateke merkatuaren eta sozietate zibilaren mekanismoei itxieraren ordezko irtenbideak bilatzen uztea. Hala nola, belaunaldien arteko jarraitutasuna, industria- edo finantza-inbertitzaileak bilatzea, langileak enpresa-jarraitutasunean inplikatzea, etab.

4.     Hala ere, krisi honek izan dezakeen dimentsioak eta Europako enpresa-ehunaren sektore estrategikoetan izan ditzakeen eraginek, aparteko mekanismoak erabiltzeko lehenbailehen prestatzera behartzen gaituzte, argi eta garbi apartekoa den egoera baten aurrean.

5.     Partaidetza publikoak enpresaren jarraipena ziurtatzeko tresna gisa erabiltzeaz ari gara. Horrelako instrumentuak ohikoak izan ziren Europan Bigarren Mundu Gerratik 80ko hamarkadara arte, eta ordutik aurrera desagertuz joan ziren. Bestalde, herrialde gainerakorrek arrakastaz erabili ohi dituzte, eta horrek aukera ematen digu erreferentziazko datu-base garrantzitsu bat erabiltzeko, tokiko, lurraldeko eta nazioko parte-hartze publikoak arrakastaz erabiltzeari buruzkoa.

6.     Premia hori berehala antzeman dute Europako hainbat gobernuk, hala nola Frantziakoak eta Alemaniakoak, berehala iragarri baitute partaidetza publikoak erabiltzeko borondate politikoa, aeronautika eta airelineak bezalako sektoreak salbatzeko.

7.     Testuinguru horretan, premiazkoa da Europar Batasunak azken hamarkadetako obsesio pribatistari berehalako birbideratze estrategikoa ematea, egungo erronken aurrean objektibotasunez kokatzeko gai izateko. Baina ezinbestekoa da, halaber, kontzeptu-aldaketa hori lehenbailehen nazioko, eskualdeko eta tokiko gobernuetara ere eramatea. Eskualde- eta toki-eremu horietan ere, enpresa-partaidetzen bidezko esku-hartze publikoaren esparruan herrialde gainerakorrek duten esperientzia oso interesgarria izan daiteke guretzat.

8.     8. Herrialde gainerakorrek erakutsi digute fanatismo pribatistak Europako ekonomiari eta gizarteari egindako kaltea. Sarritan, krisialdi handiak aldaketarako aukera handiak ere izaten dira. Alde batetik, kontzeptu-aldaketa estrategiko berehalakoa behar dugu, eta, bestetik, eragile pribatu eta publikoen esku jarri behar ditugu tokiko eta lurraldeko gobernuek erabil ditzaketen aukerak eta tresnak. Gobernu horietako asko jada ez dira teknikoki gai partaidetza publikoen politikak kudeatzeko, eta ahalegin berezia egin behar dute testuinguru berri horretarako prestatzeko.

 

EUROPAKO GARAPEN EREDUAREN ETORKIZUNAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk