Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna ZALANTZAN JARRI BEHAR DA %2KO INFLAZIOAREN HELBURUA

Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

ZALANTZAN JARRI BEHAR DA %2KO INFLAZIOAREN HELBURUA


1.     Ekonomia-korronteek inflazioa aho batez zalantzan jartzen badute eta bilakaera ekonomikoan faktore negatibotzat jotzen badute ere, zalantzan jartze hori partziala baino ez da. Mendebaldeko banku zentralek, prezioen nolabaiteko igoera "onargarritzat" eta “positibotzat” jotzen dute urteko inflazio-maila % 2 ingurukoa izatea. Are gehiago, beren moneta-politiken helburu gisa ez dute inflazioa saihestea ezartzen, baizik eta, alderantziz, urteko inflazio-maila % 2 inguruko horretan kokatzea.

2.     Mendebaldean askotan gertatzen den bezala, diru-politiken egitezko adostasun baten aurrean gaude, oinarri ekonomikorik ia batere ez duena. Bere jatorri "teorikoa" ia anekdotikoa da[1].

3.     Egiaz, Mendebaldeko azken hamarkadetako diru-politiken praktikak berak finkatu du inflazio-maila ehuneko 2 ingurukoa izateko interes hori.

4.     Planteatu beharreko gaia argia da: inflazioa, oro har, negatiboa bada garapen ekonomikorako, inflazioaren %2 negatiboa ez izatearen arrazoiak aztertu behar ditugu.

5.     Egia esan, hori guztia zaila da ulertzea, ez badugu kontuan hartzen mendebaldeko moneta-politikak ez daudela interes orokorren arabera diseinatuta, baizik eta interes korporatiboen arabera, eta, funtsean, banku handien interesen arabera.

6.     Praktikan, hiru dira urteko inflazioaren ehuneko 2ko helburu sistematiko horren funtsezko eraginak:

A. Soldatak mugatzeko edo murrizteko politikak erraztea

B. Baliabideak banku handietara lekualdatzen direla bermatzea

C. Gain-zorpetzearen etengabeko prozesuari eusten zaiola ziurtatzea.

7.     Inflazioaren bi puntu horiek soldatak murriztea errazten dute, murrizketa hori langileak konturatu gabe gertatzen delako. Hainbat adituk eta nazioarteko erakundeetako arduradunek behin eta berriz adierazi dute argudio hori. Ehuneko biko inflazioak soldata errealak murriztea errazten du, soldata nominalak ukitu gabe eta, beraz, langile edo sindikatuen erresistentziarik gabe. Argi eta garbi esanda.

8.     Baina badira ehuneko bi ospetsu honen beste helburu askoz argiagoak. Lehenengoa, inflazioaren ehuneko bi hori mantentzeak moneta-hedapenerako etengabeko tentsioa dakarrela. Bi puntu horiek moneta-hedapen horri esker lortzen direla suposatuz gero, erdia gutxi gorabehera – nazioaren aberastasunaren ehuneko 1 edo– zuzenean banku handien poltsikoetan geratzen da, bankuek baliabide horiekin “nahi dutena” - hitzez hitz- egin dezaten.

9.     Baina inflazioaren eta moneta-hedapenaren ondoriozko ehuneko 1 horrek, inbertsiorako beharrezkoa izan edo ez, mendebaldeko ekonomiaren gurpila mugitzen jarraitzea ahalbidetzen du. Etengabe –eta gero eta gehiago- gainzorpetu den ekonomia. Dakigunez, 70eko hamarkadaz geroztik ahuldutako gure ekonomiaren hazkunde ekonomikoaren zati handi bat azaltzen du zorraren etengabeko hazkundeak.

 

EUROPAKO GARAPEN EREDUAREN ETORKIZUNAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk