Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna SUSTAPENEKO BANKU PUBLIKOEN ORDUA

Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

SUSTAPENEKO BANKU PUBLIKOEN ORDUA


1.     Banku publikoen eginkizunari buruzko eztabaidetan, funtsezkoa da gordailu-banku publikoek bete beharreko funtzioa eta sustapen-banku publikoena bereiztea. Bi erakunde mota horiek funtsezko eginkizuna dute, baina haien garrantzia nabarmen alda daiteke finantza-sisteman aurreikusten diren errotiko aldaketen ondorioz.

2.     Aldaketa horiek, ziurrenik, diru digitalaren, oinarri erreala duten kriptomoneten eta, beharbada, banku-sistema "kuantikoaren" hedapenaren ondorio izango dira. Dirua kudeatzeko sistema horiek izan dezaketen aurrerapenak zalantzan jarriko du gordailuen bankugintzaren egungo eredua, eta, ziur asko, banku-gordailuak erakartzera bideratutako bulego-sare batean oinarritutako egungo bankuen zeregina diluitu edo desagerraraziko du.

3.     Egungo banku-ereduan, sektore publikoak gordailu-bankuen sektorean partehartze esanguratsua izatea edo ez izatea funtsezkoa da eredu ekonomikoa definitzeko. Horren oinarria da gordailuen kontrolak kredituaren kontrola dakarrela eta, zeharka, ekonomiaren eta gizartearen nolabaiteko kontrola ere.

4.     Orain arte, herrialde bakoitzak gordailu-bankuen sektorean parte hartzeko edo ez hartzeko eta sektore horretan merkatu-kuota esanguratsu edo nagusi bat izateko edo ez izateko erabaki estrategikoa funtsezkoa zen herrialdearen eredu ekonomiko eta soziala definitzeko.

5.     Hala ere, badirudi hori azkar aldatuko dela. Gordailuen kontrolak berehala galduko du orain arte izan duen garrantzia. Itxura guztien arabera, gordailuen kudeaketa erabat bereiziko da, banku-kredituaren aldean erabat desberdina den jarduera gisa, eta jarduera nabarmen administratiboagoa bihurtuko da, funtsean modu birtualean kudeatua.

6.     Horrek esan nahi du, etorkizunari begira, banku-jardueran zeregin publikoak duen garrantzi estrategikoa ez dela egongo gordailuen eremuan kokatuta, kredituaren eremuan baizik. Eta hori da sustapeneko banku publikoek betetzen duten espazioa.

7.     Horrek esan nahi du ezen, gordailu-bankuetan gertatzen ari den aldaketa iraultzaile hori berresten bada, inbertsio-bankuen eta, bereziki, sustapen-banku publikoen esparruak zeregin nabarmen garrantzitsuagoa izango duela. Bai eta gaur egungoak baino baliabide askoz ere handiagoak beharko dituztela ere. Inbertsio pribatutik etorri beharko diren baliabide batzuk baina, batez ere, aurrekontu publikoetatik edo banku zentraletatik.

8.     Epe laburrean, gogoeta horren ondorioak argiak dira: oraindik sustapenerako banku publikorik ez duten gobernuek lehenbailehen planteatu behar dute horiek martxan jartzea. Eta tresna hori dutenek berrikuspen estrategiko hedakorra egin behar diete sustapen-banku horiei, testuinguru berriari behar bezala erantzuteko lehenbailehen presta ditzaten.

 

EUROPAKO GARAPEN EREDUAREN ETORKIZUNAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk