Adimen Politiko eta Estrategikoa GOBERNUEN AURKAKO JAZARPENAREN ARRISKUAK

Adimen Politiko eta Estrategikoa

GOBERNUEN AURKAKO JAZARPENAREN ARRISKUAK

1.     Joko demokratikoaren funtsezko alderdia da gobernuei kritika politikoa egitea. Hala ere, horrek ez du esan nahi gobernarien aurkako edozein kritika edo jazarpen mota herritarrentzat baliagarria denik. Bereziki, funtsezkoa da kritika horretan benetan garrantzitsua dena eta hain garrantzitsua ez dena bereiztea.

2.     Agintarien edozein hutsegiteren edo akatsen kritika publikoa eta mediatikoa positiboa dela interpreta badezakegu ere, kritika horrek, sarritan, garrantzi txikiko gaien gaineko jazarpen sistematikoa bihurtzen da, bai ikuspegi etikotik, bai gobernu-kudeaketaren eraginkortasunaren ikuspegitik.

3.     Hori modu etengabean gertatzen denean, gobernuak ahuldu egiten dira, koldartuta, garrantzi txikiagoko arazoengatik etengabe jazarriak izateko arriskua dutelako. Azaleko interpretazio batean, gobernuen ahultze hori positibotzat jotzen da. Sarritan, demokrazia aurreratu batek gobernu ahulak behar dituela uste dugu. Gobernu ahulak dituen herrialde bat demokratikoagoa omen da.

4.     Tamalez, kontrakoa gertatzen da gehienetan. Funtsean, azterketa hori ezin da egin gure gobernuen jardueraren atzean dauden oinarrizko egiturak kontuan hartu gabe. Bereziki, gure demokrazientzako mehatxurik handiena ez dago gobernuak herritarren aurka egiten dituzten gehiegikerietan, baizik eta mendebaldeko gobernuak interes korporatiboen mende jartzearen ondorioetan.

5.     Interes korporatibo horiek aldez aurretik lider ahulak eta gobernu ahulak bilatzen dituzte. Ez herritarren askatasun eremua zabaltzeagatik, noski. Zenbat eta ahulagoak izan agintariak, orduan eta errazago jartzen da gobernu-ekintza interes korporatiboen mende.

6.     Gobernu bat ahultzen denean komunikabideen jazarpen sistematikoaren ondorioz, ondo baino hobeto daki nortzuk kontrolatzen dituzten komunikabide horiek, eta, beraz, zer egin behar duen jazarpen hori arintzeko. Arduradun publikoak garrantzi txikiko kontuengatik kritikatzeko edo barregarri uzteko kanpaina sistematikoen bidez kikiltzeak soilik lortzen du agintari horien posizioa ahultzea enpresa handien aurrean eta, azken finean, herrialdearen kalitate eta eraginkortasun demokratikoak kaltetzea.

7.     Kritika politikoak, beraz, zuhurra eta arrazoizkoa izan behar du. Batez ere, garrantzitsua dena eta ez dena bereizi behar ditu, eta bi eremuokin bakoitzaren garrantziaren arabera jokatu. Oso bereziki, arreta berezia jarri behar dizkiegu beti gobernariek interes korporatiboekin dituzten loturei, interes horiek herrialde berekoak edo beste lurralde batzuetakoak izanik ere. Azken batean, lotura horiek dira Europan eta Estatu Batuetan demokrazia suntsitzen ari direnak.


Adimen Politiko eta Estrategikoa-ri buruzko beste idatzi batzuk

EKAI Center-en beste idatzi batzuk