Adimen Politiko eta Estrategikoa Bankuen Bategiteak Espainian. BANKUEN ZERBITZURA DAGOEN HERRIALDEA


1.     Espainiako hedabideen eta iritzi publikoaren mendekotasuna banku handien aurrean itogarria da. Caixabanken eta Bankiaren arteko bat-egite operazioa Espainian bat-egite berriak egin behar direla egiaztatzeko banku-sektorearen kanpaina berri baten barruan sartu da.

2. Egiaz, Mendebaldeko banku-merkatu kontzentratuenetako eta oligopolistikoenetako bat du Espainiak.

3.     Ikus dezagun grafiko interesgarri hau:

4.     Datu horietan, Espainiako banku-sektorean azken hamarkadetan gertatutakoaren isla interesgarria ikusten dugu. EKAI Center-ek krisia hasi zenetik agerian utzi zuen bezala, Espainiako aurrezki-kutxen likidazio-prozesua BBVA, Santander eta Caixaren artean adostutako estrategia politiko baten ondorioa izan zen – Espainiako Bankuak eta banku-sistemaren zerbitzura dauden buruzagi politikoek lagunduta –. Kutxen merkatu-kuota eskuratzeko helburuarekin, hain zuzen ere. Ez zen arrazoi objektiborik egon Espainiako aurrezki-kutxen likidazioa justifikatzeko. Kutxa-sistemaren ospea sistematikoki erasotzeko kanpaina mediatiko handi bat baino ez zen izan, eta aurrez planifikatuta zegoen bezala amaitu zen: erasoa antolatu zuten hiru banku handi horiek kutxa guztiak pixkanaka bereganatuz.

5.     Aurrezki-kutxen sistemaren likidazioaren ondorioz, kontzentrazio-maila nabarmenean kokatu da Espainiako banku-oligopolioa. Horrek esan nahi du orain egin nahi dena bezalako bategite gehiago onak izan daitezkeela bat egindako entitateen etekinetarako, baina suntsitzaileak direla beren bezeroentzat eta Espainiako ekonomiarentzat.

6.     Kontzentrazio oligopolistiko batek prezioak igotzea eta kalitatea jaistea errazten die bankuei, merkatu-kuota nabarmen galdu gabe eta, horrela, etekinak nabarmen hobetzen dira. Oligopolioak kasu bakoitzean ezarri nahi dizkien baldintzak jasatera behartuta dauden bezeroen – familiak eta enpresak – lepotik, noski.

7.     Baina Espainiako hedabideen egoera aztertu duen edonork daki Caixabank, BBVA eta Santander – nazioarteko inbertsio-funtsen laguntzaz – Espainiako komunikabideak kontrolatzen dituztela. Baldintza horietan, utopia hutsa da bankuen sektoreari buruzko eztabaida arrazionala Espainian egon dadin saiatzea. Espainiako finantza-sektorearen etorkizunak, beste ezer baino lehen, benetako iraultza bat behar du komunikabideen kontrolean.

8.     Horrek ez du esan nahi Caixabank eta Bankiaren arteko balizko bategiteak inolako logika ekonomikorik ez duenik. Baina ez gaitezen engaina. Kostuak murrizteko logika bat da, bulegoen itxieran eta enplegu-murrizketan oinarritua. Hau da, kontzentrazioaren logika, dimentsioa handitzearena baino gehiago. Baina gai horretaz beste dokumentu batean hitz egingo dugu.


Adimen Politiko eta Estrategikoa-ri buruzko beste idatzi batzuk

EKAI Center-en beste idatzi batzuk