Gizarte Ekonomia eta Kudeaketa Publikoa JUGOSLAVIAKO AUTOGESTIOA SISTEMA GISA

Gizarte Ekonomia eta Kudeaketa Publikoa

JUGOSLAVIAKO AUTOGESTIOA SISTEMA GISA

1.     Jugoslaviako autogestioak garrantzi historikoa du kooperatibismoarentzat eta gizarte-ekonomiarentzat, ez soilik enpresa-mailako erreferentzia konparatibo gisa, baizik eta, batez ere, horretan oinarrituta diseinatutako sistema ekonomiko batean kokatutako enpresa-eredu gisa.
2.     Kooperatiben azterketa langileen jabetzako enpresa, talde edo enpresa multzo zehatzetatik abiatuta egin ohi bada, Jugoslaviako autogestio-sistemak oso erreferentzia zuzenak ematen ditu ekonomia osora hedatutako eredu ekonomiko autogestionario baten artikulazioari buruz.
3.     Egia da, ikuspegi formal edo juridiko batetik, Jugoslaviako enpresa autogestionatuak titulartasun publikoko enpresak zirela, nahiz eta autonomia-maila handia -eta gero eta handiagoa- izan. Oinarri juridiko ezberdin horren ondorio praktikoak agerikoak dira, baina oso litekeena da analistok ondorio horiek gainbaloratu izana. EKAI Center-ek azpimarratu duenez, sistema autogestionarioaren inpaktu makroekonomikoak bat datoz, hein handi batean, sistema ekonomiko kooperatibizatu batek espero ditzakeenekin. Bai onuretan, bai desabantailetan.
4.     Jugoslaviako sistema autogestionarioak, bere langileek autokudeatutako enpresek osatutako ekoizpen-egituraren funtsezko euskarritik abiatuta, garrantzi handiko eginkizuna aitortzen zien beste egitura mota batzuei ekoizpen-sisteman. Funtsean:
A. Finantza-sistema, batez ere publikoa
B. Tokiko komunitateak, garapen ekonomikoan zuzenean inplikatuta zeudenak
C. Titulartasun mota desberdinak dituzten mikroenpresen sistema bat. Batez ere, autonomoetan edo enpresaburu txikietan oinarritua.
5.     Mikroenpresen sistemak izaera pribatuko enpresa-unitate txikien dinamismoa onartzen du. Ohiko onarpena herrialde sozialista gehienetan.
6.     Jugoslaviako egitura ekonomikoak erakusten digu zein garrantzitsua den enpresa-sistema autogestionarioentzat eredu autogestionarioan berariaz zentratutako finantza-sistema edukitzea.
7.     Finantza-sistemak eta tokiko erakundeek zeregin garrantzitsua izan zuten autogestio-sisteman enpresen sustapena eta inbertsioa dinamizatzeko. Erantzun logikoa da enpresa-sustapenak eta inbertsioak eremu kooperatibo/autogestionarioan dituzten arazoen aurrean, sustatzaile- eta inbertitzaile-pizgarri txikiagoaren ondorioz, batez ere inbertsio hedakorraren ondorioetarako.
8.     Kooperatiba-sistemaren egiturazko arazo hori larriagotu egin zen Jugoslaviako enpresa autogestionatuetan; izan ere, inbertsio-pizgarria nahiko ahula izan zen inbertsio defentsiboetarako ere, kooperatibak bereziki aktiboak izan ohi diren esparru horretan.
9.     Kontrapuntu gisa, enpresa-kontzentrazioaren eta eskalako ekonomiak lortzearen erronkak Jugoslavian – edozein sistema autogestionario edo kooperatibotan bezala – inbertsio publiko edo kapitalistako kontrapuntu bat beharko zukeen, enpresa handien garapena errazteko. Erronka hori ere bete gabe dute kooperatibek; izan ere, pizgarri inbertitzailearen ondorio izateaz gain, gobernu korporatiboaren konplexutasunaren ondorio ere bada.
10.  Pentsa daiteke Jugoslaviak beste irtenbide bat emango ziola enpresa-dimentsioaren erronka horri, baldin eta sistema politikoak berak izaera zentralizatuagoa izan balu. Hala ere, Jugoslaviako autogestioa ez zen enpresariala bakarrik, politikoa ere bazen. Horrek udalerrien eta eskualdeen eskumen ekonomikoak maximizatzea eta enpresa-ekimen publikoa zatikatzea ekarri zuen. Jugoslaviako banaketa kultural eta etnikoak, logikoa denez, prozesu hori bultzatu zuen, eta ziurrenik atzeraezina bihurtu zuen.
11.  Ziurrenik, autogestionatutako enpresen eta mikroenpresen osagarria izango zen bultzada ekonomiko zentrala, funtsezko ekarpena izango zen. Bai inbertsio-bultzada handiagoa ziurtatzeko, bai beharrezkoa izan zenean enplegu gehiago sortzeko, bai eta eskalako ekonomiak titulartasun pribatu, publiko edo mistoko enpresa handien bidez aprobetxatzeko ere.