Euskal Garapen Ereduaren Etorkizuna KRIPTO-BANKUAK. GORDAILUETATIK KREDITURA

Euskal Garapen Ereduaren Etorkizuna

KRIPTO-BANKUAK. GORDAILUETATIK KREDITURA


1.     Ezin dugu zehaztu noiz, baina orain badakigu kripto-txanponek nahitaez zalantzan jarriko dituztela egungo banku-gordailuak. Beraz, ia mekanikoki bereiziko dituzte "gordailu-bankuak" eta "inbertsio-bankuak", EKAI Centerrek ikuspuntu teoriko batetik planteatu duena eta orain errealitate bihurtuko dena. Euskal Herriko finantza- eta banku-politikak ere etorkizun berri horren argitan birbideratu behar dira.

2.     Hori gertatzeko behar den denbora zehaztea zaila da. Partikularren artean aurrezkiaren kudeaketarako kripto-txanponen erabilera hedatzeak fidagarritasun- eta erabiltzailearenganako hurbiltasun-baldintzak behar ditu oraindik. Baldintza horiek astiro ari dira aurrera egiten, finantza-erakundeen eta erakunde publikoen inplikazio eskasagatik. Herritarrak pixkanaka joango dira kripto-txanponetan aurrezteko aukera fidagarriak identifikatzen – ziur asko, aktibo errealetan oinarritutakoak –, eta fidagarritasun horrek, ziurrenik, aurrezteko modalitate horien hedapen-erritmoa markatuko du.

3.     Zerumuga horrek baldintzatu egiten du, halaber, Euskal Herriko politika publikoen zerumuga estrategikoa. Lehenik eta behin, funtsezkoa da gordailuen kontrolak une honetan duen garrantzi politikoa epe luzera galtzea eta etorkizun hori kontuan hartzea. Horrek esan nahi du finantza-politikek, ikuspuntu estrategikotik, banku-gordailuen gaineko kontrolean edo eraginean arreta jartzeari utzi behar diotela pixkanaka, eta gero eta arreta handiagoa jarri behar diotela kredituari. Bi helburu horiek lotuta daude une honetan, baina, esan dugun bezala, gero eta bananduago egongo dira etorkizunean.

4.     Ikuspegi estrategikotik, ondorio garrantzitsuak ditu horrek gure politika publikoetan. Gordailuen kontrolak garrantzia galtzen badu, gordailu-bankuen edo kutxen kontrolak eta Euskal Herrian duten sustraitzeak ere galtzen du. Gurea bezalako industria-lurralde batean, enpresa-jardueren finantzaketa eraginkorra ziurtatzea oso lotuta dago gordailu-erakundeek lurraldearekin duten loturarekin. Testuinguru berritik abiatuta, kredituaren kudeaketa, publikoa zein pribatua, kontrolatzea edo errotzea izango da beharko duguna.

5.     Praktikan, honako hauek izan daitezke Euskal Herriak testuinguru estrategiko berri horren aurrean jarduteko bideak:

A. Kreditu-kudeaketako egitura pribatuen bilakaera zaintzea; orain arte gordailu-erakundeetan egon dira kokatuak baina, aurreikuspenen arabera, pixkanaka gero eta bananduagoak egongo dira.

B. Kreditua kudeatzeko jardueraren gaitasun teknikoa eta bokazioa bultzatzea egungo gordailu-erakundeetan.

C. Kriptomonetak jaulkitzeko eta kudeatzeko eremuan ondo kokatzea, espazio publikotik zein pribatutik.

D. Kreditua aztertzeko eta kudeatzeko erakunde publikoetan kokatuta dauden egiturak indartzea.

E. Bankuak gainbegiratzeko egiturak sustatzea.

6.     Jakina, epe luzerako ikuspegi estrategikoak aldatzeak ez du esan nahi ahaztu behar dugunik, gaur egun, gordailuen bankuetan dugun eragina eta horiek lurraldean errotuta egotea funtsezkoak direla oraindik euskal ekonomiarentzat eta gizartearentzat. Horren inguruan garatu beharreko politiken aldaketak progresiboa izan behar du nahitaez.

 

EUSKAL GARAPEN EREDUAREN ETORKIZUNAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk