Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna EKONOMIA ZIRKULARRA ETA KANPO-ERAGINAK

Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

EKONOMIA ZIRKULARRA ETA KANPO-ERAGINAK


1.      Harrigarria da nola zabaldu den "ekonomia zirkularraren" kontzeptua ingurune mediatiko eta politikoetan, kontzeptu hori teoria ekonomikoaren barruan argi eta garbi kokatu gabe. Ekonomia zirkularrak ez du beste helbururik, enpresa-jarduerak ingurumenean duen kanpo-eragin negatiboa murriztea baizik. Hala ere, "zirkularitate" kontzeptu horrek esan nahi du -bai intsumoak murriztuz, bai hondakinak minimizatuz edo kudeatuz, eta baita energia-eraginkortasunaz ere- enpresa bera arduratzen dela sortzen dituen hondakinak murrizteaz eta horiei irteera emateaz.

2.      Ekonomia zirkularraren teoriaren funts kontzeptuala kanpo-eraginen kontzeptutik sortzen da. Hau da, enpresaren jarduerak sortutako kostu sozialak, enpresaren jarduerarako gastuak ez direnak. Kasu honetan, lehengaien kontsumoak edo hondakinen sorrerak enpresen emaitzen kontuetan eraginik ez duen kostu soziala dakar. Ekonomia zirkularrak enpresak behartu nahi ditu kanpokotasun negatibo horren eragina murriztera edo ezabatzera.

3.      Hala ere, geure buruari galdetu behar diogu ekonomia zirkularraren planteamendu horrek zer neurritan erantzuten dion enpresa-ekonomiaren logikari ala hobeto esanda, zer neurritan erantzuten dien – beste behin ere– ingurumenari buruzko moda mediatikoei.

4.      Kanpo-eragin negatiboak kudeatzeko moduaren azterketa sistematikoak honako ondorio hauek aterako lituzke:

A. Ez litzateke ziurtzat jo beharko enpresak energia- eta hondakin-autokudeatzea eraginkorragoa dela, adibidez, hondakin jakin batzuen kudeaketa publikoa baino. Behin baino gehiagotan, baterako kudeaketa publikoak lor ditzakeen eskalako ekonomiek ez dute prozesuaren zirkularizazioa gomendatzen.

B. Ekonomia zirkularraren filosofiaren antzeko argudioak – edo intuizioak – aurki daitezke enpresek sortutako kanpo-eragin negatibo gehienetan antzeko irizpideak erabiltzeko.

5.      Izan ere, "ekonomia zirkularraren" kontzeptua ingurumenaren gaineko inpaktuek sortutako kanpo-eraginetara mugatzeak ez dirudi logika ekonomiko edo politiko bati erantzuten dionik. Beste behin ere, moda mediatikoen jarraipena baizik ez da ziur asko. Antzeko arrazoiak aurki genitzake, adibidez, ekonomia zirkularraren kontzeptua enpleguari aplikatzeko eta enpresek kaleratzeen zuzeneko eta zeharkako kostua gizartearen gain ez uzteko, etengabe egiten duten bezala.

6.      Azken batean, ekonomia zirkularraren kontzeptuaren azterketa eta posizionamendu sistematikoak funtsezko bi ondorio ekarriko lizkiguke:

A. Ekonomia zirkularraren metodologia analitikoa ingurumenarekin lotutako kanpo-eragin enpresarialei ez ezik, kanpo-eragin negatibo mota guztiei ere aplikatu behar zaie.

B. Ez dugu ziurtzat jo behar kanpo-eragin negatiboak zirkularizazioaren bidez beti hobeto kudeatzen direla zerbitzu publikoen bidez kudeatu beharrean. Hori dela eta, kasu bakoitzerako kudeaketa-modalitate bakoitzaren abantailei eta desabantailei buruzko azterketa zehatza eta objektiboa egin behar dugu nahitaez.

EUROPAKO GARAPEN EREDUAREN ETORKIZUNAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk