Sozialdemokraziaren Etorkizuna AFILIAZIOA INDARTZEA

Sozialdemokraziaren Etorkizuna

1.      Gaur egun, afiliazioa mantentzea eta indartzea da talde eta alderdi sozialdemokraten erronka konplexuenetako bat. Sarritan gertatzen da interpretazio derrotistak egitea herritarrek alderdi politikoetan afiliatzeko duten desafekzioaren saihestezintasunari buruz. Interpretazio horiek defendatzen dute gizarte modernoaren indibidualismoa eta motibaziorik eza dela, azken batean, desafekzio horren azpian dagoen arrazoia. Eta arazo horri aurre egitea ia ezinezkoa dela.
2.      Hala ere, azterketa zehatzagoa eskatzen du horrek. Esperientziak erakusten du egungo gizartea ere mugitu, aktibatu eta mobilizatu egiten dela horretarako arrazoiak aurkitzen dituenean. Gertatzen dena da pertsonek, alderdi politiko batean afiliatzeko edo ez afiliatzeko orduan ere, logikaz jokatzeko joera izan ohi dutela. Horrek esan nahi du, funtsean, alderdi batean afiliatzeak dakartzan alderdi negatiboek justifikazioa izan behar dutela.
3.      Alderdi negatibo horiek bi dira funtsean. Batetik, afiliazioak eskatzen duen denbora- eta diru-ahalegina. Bestaldetik – eta ziurrenik garrantzitsuena – eragin negatiboa irudiarengan eta harreman pertsonalengan.
4.      Izan ere, alderdi politiko bateko kide izateak eta kasuan kasuko proiektura atxikitzeak berekin dakar gainerako alderdi politikoen aurkako jarrera pertsonala hartzea. Hauteskunde-dinamikaren ondorio saihestezina da hori. Alderdiak ez dira ideologikoki ezberdinak baina elkarri laguntzen dioten proiektuak. Alderdi batek irabazten dituen botoak beste batek galtzen dituenak dira, eta horrek etsai amorratu bihurtzen ditu. Alderdi baterako ona dena besteentzat txarra da. Horrek esan nahi du alderdi politiko bateko kide izateak berekin dakarrela bai proiektu kolektibo jakin bati atxikitzea, bai gainerako alderdi politikoekin aurrez aurre kokatzea. Hori oztopo psikologiko zaila da pertsona askorentzat.
5.      Kontua da alderdi sozialdemokraten afiliazioak zer eskaintzen duen ahalegin horien truke. Pertsona batzuentzat, kokapen profesionalaren nolabaiteko itxaropena. Oro har, motibazio ideologiko partekatua duen proiektu kolektibo batean parte hartzea. Kasu askotan, bizitza ikusteko ikuspegiak edo moduak partekatzen dituzten beste pertsona batzuekin harreman soziala izateko modu bat da.
Hala ere, jarraitzaile gehienentzat, motibazio horiek ez dira nahikoak.
6.       Sarritan, afiliatuek ez dute sentitzen erabakietan benetako eragina dutenik, euren afiliazioa benetan erabilgarria denik.
Alderdiek antolaketa-aldaketak egin ditzakete, oinarrien eragina edo afiliatuen erabakitzeko gaitasuna sustatzeko, eta, horrela, alderdian parte hartzea erakargarriagoa bihur daiteke. Hala ere, azken finean, gure ustez, motibazio profesionala duten edo motibazio ideologiko oso handia duten pertsonak salbuesten badira, beste aukera politiko batzuen aurkako jarrera batean kokatzea da alderdi politiko batean afiliatzeko funtsezko oztopoa.
7.      Arazoa da urruntze edo liskar pertsonal hori alderdi politikoen hauteskunde-dinamikaren ondorio saihestezina izan ohi dela. Hori horrela bada, bi irtenbide mota daude:
A. Etengabeko tentsio ideologiko mantentzea, afiliazioaren interes ideologikoa pizteko.
B. Alderdi politikoaz bestelako gizarte-egiturak ezartzea edo elikatzea, afiliazio edo dinamizazio soziala bultzatzeko, alderdiaren beraren jarduerarekin paraleloki edo modu osagarrian.
8.      Kasu batzuetan, alderdi sozialdemokrata zeharka elikatzen zuen afiliazio zabal hori lortzeko zeregina hartu dutenak sindikatuak izan dira. Baina hainbat gizarte- eta kultura-mugimenduk antzeko funtzioak edo elkarren osagarriak diren zereginak gara ditzakete. Egitura sozial horietako kide izatea bateragarria litzateke hainbat alderdi politikotako afiliazioarekin, eta alderdi sozialdemokratarekin duten harremana informala izan daiteke, lankidetza zehatzetan oinarritu daiteke edo nolabait artikulatuta egon daiteke ere.