Sozialdemokraziaren Etorkizuna ALDERDIAREN INDARRA

Sozialdemokraziaren Etorkizuna

ALDERDIAREN INDARRA

1.      Alderdi sozialdemokrataren sendotasunaren oinarria ez da gai instrumentala, ezta bigarren mailakoa ere. Orain ez dugu alderdiaren sendotasunaren "dimentsioa" aztertu nahi, haren jatorriaren garrantzia baizik.
2.      Bistan denez, edozein alderdirentzat funtsezkoa da behar beste baliabide finantzario, mediatiko, giza baliabide eta abar eskuratzea, eta horrek gizartean eragiteko eta hauteskundeak irabazteko gaitasuna baldintzatuko du, argi eta garbi.
3.      Baina alderdiaren sendotasunaren jatorriak funtsezko garrantzia du alderdiaren esentziarentzat eta oinarri ideologikoentzat.
4.      Teorian, alderdi politiko baten oinarrizko indarra bere afiliatuak eta horiek ordaindutako kuotak dira. Hala ere, hori ez da horrela, ez bakarrik koadroen alderdietan, baizik eta -mendebaldeko testuinguruan- ezta masen alderdi askotan ere, hala nola alderdi sozialdemokrata askotan.
5.      Norabide biko prozesu honetan, afiliatuen oinarriak ahulduz joan diren aldi berean, alderdiek eurek eskuratutako kuotez bestelako finantzaketa-iturriak bilatu behar izan dituzte. Aldi berean, beste finantzaketa-iturri horiek gero eta garrantzitsuagoak ziren heinean, afiliatuen kuoten mende gero eta gutxiago ziren alderdietako zuzendaritzak. Horren ondorioz, afiliatuak pisua galduz joan ziren eta zuzendaritzak burokratizatuz, oinarrien aurrean blindatuz eta afiliatuak biltzarretan erabili beharreko eragozpentzat baino ez hartzeko joera hartuz.
6.      Arazoa da finantzaketa-iturri alternatiboek ia beti eramaten gaituztela, modu batera edo bestera, botere korporatiboarekiko gero eta mendekotasun handiagoa izatera.
7.      Hori agerikoa da finantzaketa banku-sektoretik edo beste enpresa-esparru batzuetatik datorrenean. Baina baita finantziazio publikoa denean ere, hauteskundeetako emaitzen arabera definitu ohi dena. Hauteskunde-emaitzen mende egoteak ere, alderdiaren beraren biziraupenerako, areagotu egiten du elektoralismoa eta, horrekin batera, komunikabideekiko mendekotasuna. Hedabideak baitira, azken finean, iritzi publikoa eta herrialde bakoitzeko hauteskunde-bilakaeraren egiturazko oinarriak kontrolatzen eta definitzen dituztenak.
8.      Arazoa da, mendebaldeko herrialde gehienetan, korporazioek kontrolatzen dituztela komunikabide gehienak. Horrela, finantzaketa publikoaren menpe egotea ez da, batzuek uste duten bezala, "neutroa". Epe ertain edo luzera, interes korporatiboekiko mendekotasun gero eta handiagoko dinamika batean sartzea dakar, nahitaez.
9.      Honek guztiak sakoneko hausnarketa garrantzitsu baten aurrean jartzen gaitu. Alderdi politiko guztiek zerbaitetan oinarritu behar dute haien indarra, babesa eta bultzada emango dien "indar" bat behar dute. Itxura guztien arabera, indar hori soziala ez bada – afiliatuen oinarria –, azken batean, korporatiboa baino ezin da izan. Jakina, salbuespenak egon dira sindikatuek finantzatutako alderdi sozialdemokraten kasuan, eta hori finantzaketa "sozialerako" beste modu bat dela esan daiteke.
10. Edonola ere, alderdi sozialdemokratak beren esentzia eta egituraren aurrean posizio errealista batean kokatzea da funtsezkoena. Afiliazio-oinarria ahultzea batzuetan uste den baino garrantzitsuagoa da. Ez da soilik alderdia ahultzeko arrazoia, baizik eta, ikus dezakegunez, gero eta mendekotasun handiagoa izateko – zuzena edo zeharkakoa – botere eta eragin korporatiboarekiko. Errealitate horretaz jabetu behar dute alderdiek jaiotzen direnetik, afiliazioaren bilakaerari aurrea hartu behar diote, finantzaketa-iturri baten edo bestearen ondorioez jabetu behar dute, eta, hala badagokio, alderdi sozialdemokraten helburuekin koherenteak diren finantzaketa-iturri alternatiboak prestatu behar dituzte. Eta helburu horiek, dakigunez, soldatapekoen interesak bide demokratikoetatik defendatzea baizik ez dira.