Gizarte Ekonomia eta Kudeaketa Publikoa JUGOSLAVIAKO AUTOGESTIOA ESPERIENTZIA HISTORIKO GISA

Gizarte Ekonomia eta Kudeaketa  Publikoa

JUGOSLAVIAKO AUTOGESTIOA ESPERIENTZIA HISTORIKO GISA

1.      Jugoslaviako autogestioa eta Arrasateko Kooperatiba Esperientzia dira, ziurrenik, autogestio-ereduen ikuspegitik garrantzi handiena duten bi gertaerak.
2.      Bere lorpen eta akatsekin, Jugoslaviako autogestio-sistemak aparteko garrantzia izan zuen historia ekonomikoaren ikuspegitik. Funtsean, enpresa-autogestioaren sistemaren bideragarritasuna frogatu zuelako.
3.      Arrasateko kooperatibei dagokienez, antzeko zerbait esan daiteke. Izan ere, dimentsio, sektore eta maila teknologiko desberdinetako enpresetako lan-kooperatiben enpresa-ereduaren bideragarritasuna erakutsi dute eta.
4.      Sistema bat "bideragarria" izateak ez du esan nahi "egokia" denik. Aberastasuna modu iraunkorrean sortzeko eta hazkunde ekonomikorako aukera ematen duela esan nahi du, besterik ez. Sistema "egokia" izateko, beharrezkoa da, gainera, ikuspegi sozial eta/edo ekonomiko batetik eraginkorragoak diren eredu alternatiborik ez egotea.
5.      Edonola ere, enpresa-sistema bat "egokia" izateko, ez da beharrezkoa enpresa-mota guztietarako sistema egokia izatea. Gaur egungo munduan, herrialde guztietako sistema ekonomikoak "mistoak" dira, eta ekonomia pribatuko, publikoko edo kooperatibako eredu desberdinak barneratzen dituzte. Jugoslaviako autogestio-sistema mikroenpresa pribatuekin batera bizi izan zen hamarkadetan zehar, baina horrek ez zuen hutsaldu autokudeatutako enpresa publikoen eginkizun nagusia.
6.      Bestalde, funtsezkoa da edozein eredu ikuspegi dinamiko batetik aztertzea. Edozein enpresa-ereduren abantailak eta eragozpenak deuseztatu edo konpentsatu egin daitezke sistemaren beraren doikuntzen bidez. Doikuntza horien jatorria enpresetan bertan edo lege-erregulazioan izanik ere. XVII. eta XVIII. mendeetako kapitalismo komertziala Industria Iraultzaren kapitalismoaren oso bestelakoa izan zen. Eta enpresa kapitalistek bilakaera nabarmena izan zuten, bazkideen erantzukizun mugatua edo balore-merkatua bezalako erakundeetatik abiatuta.
7.      Era berean, egungo sistema kooperatiboak eta Jugoslaviako sistema autogestionarioak egitura-aldaketak izan ditzakete, sistemaren zenbait akats zuzendu edo konpentsatzeko edo sistemaren abantailak indartzeko.
8.      Jugoslaviako autogestioak ekintza politikotik abiatutako sistema autogestionarioa ezartzea bideragarria zela ere erakutsi zuen. Gure inguruan, normalean, kooperatiben hedapena kooperatibei beraiei dagokien zerbait dela pentsatzen dugu, edo, izatekotan, bazkideek kooperatiba berriak askatasunez sortzeari dagokiola. Jugoslaviako autogestio-ereduak (baita beste eredu batzuek ere, hala nola Alemaniako kogestioak) autogestio-sistema guztiak ekonomia osora hedatzeko, aginduzko lege-erregulazioaren bidez, teknikoki bideragarria dela erakusten dute. Jakina, testuinguru politiko egokia eskatzen du horrek. Testuinguru hori, II. Mundu Gerraren, gerrilla partisanoen indar eta ezarpen sozialaren eta, ondoren, bloke sozialista Europa ekialdean finkatu izanaren ondorioz sortu zen Jugoslaviaren kasuan.