Gizarte Ekonomia eta Kudeaketa Publikoa AUTOGESTIOA ETA INBERTSIOA

Gizarte Ekonomia eta Kudeaketa Publikoa

AUTOGESTIOA ETA INBERTSIOA

1.      II. Mundu Gerraz geroztik Jugoslaviako ekonomiak hazkunde handia izan zuen arren, inbertsio produktiboaren desorekak etengabeak izan ziren, baita gero eta handiagoak ere. Fenomeno horren azterketa bereziki interesgarria da guretzat, zuzenean lotuta baitago kooperatibismoak pisu handia izango lukeen eredu ekonomiko batean egiturazko arazoak edo erronkak izan litezkeenarekin.
2.      Inbertsio produktiboaren eremutik, Jugoslaviako autogestioari egiturazko bi akats aurpegiratzen zaizkio:
A. Inbertsio produktibo eskasa, batez ere eredu autogestionarioan sakontzeko neurriak hartu zirenetik
B. Kapitalean jarduera intentsiboetako inbertsioaren gehiegizko pisua.
3.      Egia esan, horixe espero zitekeen ekonomia eredu "kooperatibizatu" batetik, EKAI Center-ek behin eta berriz azpimarratu duen bezala.
4.      Orduko testuinguruan kokatzeko, garrantzitsua da aipatzea Jugoslaviaren kasuan egitura-arazo horiek ekonomia desestatalizatu eta inbertsio-erabakiak — gero eta gehiago — enpresetako gerenteen eta langileen kontseiluen esku geratzen diren unetik aurrera hasi zirela sortzen.
5.      Batzuetan, soldata handiegiak aipatu izan dira inbertsio eskasaren oinarrizko arrazoitzat. Gehiegizko soldatak izango ziren inbertitzeko baliabide urriak izatearen arrazoia.
6.      Hala ere, hori ez da, ziur asko, sakoneko kontua, baizik eta langile-kontseiluak balio erantsia irizpide horien arabera banatzera bultzatu zituzten arrazoiak, baliabide gehiago lanaren ordainketara eta gutxiago inbertsiora bideratuz.
7.      EKAI Center-ek, lan-kooperatiben kasuan azaldu duen moduan, "inbertitzeko pizgarria" deitu diogun horretan datza sakoneko arazoa. Logikoa denez, langileek ez dute ekimen publikoaren garapen ekonomikoarekiko interesik, ez eta inbertsioei ekiteko orduan inbertitzaile kapitalistaren irabazi-asmorik ere. Horrek, logikoa denez, inbertsio txikiagoa eragiten du, batez ere inbertsio estentsibo/hedatzaileen kasuan, aldi berean lanean intentsiboak diren neurrian.
8.      Inbertitzaile publikoak hiru pizgarri mota izan ditzake jarduera horiei ekiteko:
A. Ekonomia-jarduera sustatzeko interes orokorra
B. Lanpostuak sortzeko interes orokorra.
C. Beste jarduera batzuk finantzatzeko baliogarriak diren mozkin erantsiak sortzea.
9.      Enpresaburu kapitalistak pizgarri handia du lanean intentsiboak diren jardueretan inbertitzeko; jarduera horietan, sortutako balio erantsiak aukera ematen dio irabaziak sortzeko, sortutako lanpostu-kopuruaren proportzio zuzenean.
10. Hala ere, enpresaburu kooperatiboak edo autogestionarioak ez du horrelako pizgarririk. Lanpostuak sortzen dituzten inbertsio hedakorrak, sortutako emaitzak langile berri horiekin partekatzera behartzen dute, eta, horren ondorioz, desagertu egiten da inbertitzaile kapitalistak sortutako lanpostu berri bakoitzarekin lortzen duen irabazi-pizgarri diferentziala.
11. Jugoslaviako autogestioan inbertitzeko pizgarriaren egiturazko arazo horiek langabezia-tasa handien sustraian ere badaude. Fenomeno hori ezezaguna zen ekialdeko beste herrialde batzuetan, eta neurri batean baino ez ziren konpentsatzen mendebaldeko Europarako emigrazio handiarekin.
12. Hein handi batean, badirudi Jugoslavian egiturazko arazo horiek luzatzea eta sakontzea "erradikalismo autogestionarioa" dei genezakeenaren ondorio izan zitekeela. Funtsean, Estatuaren ekimen-gaitasuna likidatzeko orduan, ekimen hori – autokudeatutako enpresen ekimenaren osagarri gisa – funtsezkoa izango baitzen inbertsioa bultzatzeko edo lanpostuak sortzeko. "Erradikalismo autogestionario" horren atzean funtsezko bi arrazoi egon ziren:
A. Bereziki autogestioaren lehen hamarkadetan, Jugoslaviako eredu autogestionarioa eta sobietarra errotik bereizteko borondate politiko argia. Horrek justifikatzen zuen, neurri handi batean, Gerra Hotzean Jugoslaviaren lerrokatze eza eta Ekialdeko blokearen aurrean izan zuen erabateko independentzia politikoa.
B. Gero eta gehiago, Jugoslaviaren zatikatze plurinazionala, funtsezko faktorea izan zena estatuaren ekimen ekonomikoa pixkanaka desagertzeko, baita eskualdeko ekimen ekonomikoa ahultzeko ere, autokudeaketa politikoko ereduak aplikatuz. Eredu horiek egitura politikoetara eraman baitzituzten enpresa-esperientzia autogestionariotik ateratako oinarrizko irizpideak.
13. Bistan denez, eredu autogestionarioan edo kooperatiboan inbertitzearen egiturazko arazo horiek ez dira hain garrantzitsuak, mendebaldeko enpresek inbertsio produktiborako izan zuten ekimena ahultzen duten heinean. Autogestionatutako enpresek pizgarri handia dute produktibitatean inbertitzeko eta kapitalaren intentsitatea handitzeko, eta, zentzu horretan, egungo mendebaldeko ekonomiaren egiturazko arazo nagusietako bat orekatzen lagunduko lukete. Gogora dezagun Europako enpresak gero eta gehiago ari direla alde batera uzten inbertsio produktiboa, neurriz kanpoko eskulan merkearen bidez elikatutako balio erantsi txikiko jardueretan murgiltzeko. Hain zuzen ere artifizialki handiak diren etekin mota horiek maximizatzeko helburuarekin sustatutako immigrazio atzerritarra erabilita.