Gizarte Ekonomia eta Kudeaketa Publikoa AUTOGESTIOA, LANSARIAK ETA PREZIOAK

Gizarte Ekonomia eta Kudeaketa Publikoa

AUTOGESTIOA, LANSARIAK ETA PREZIOAK

1.      Jugoslaviako sistema autogestionarioaren bilakaera makroekonomikoaren ezaugarri negatiboetako bat, zalantzarik gabe, prezioen gehiegizko igoera izan zen.
2.      Inflazio-tasak, batez ere autogestio-sistemaren ezarpenetik aurrera, oso altuak izan ziren Mendebaldeko Europako datuekin alderatzen baditugu eta, batez ere, Sobietar Batasuneko ekonomiaren eta bloke sozialistako gainerako herrialdeen prezioen egonkortasun handiarekin alderatzen baditugu.

INFLAZIO ETA MONETA-OINARRIAREN HAZKUNDEKO URTEKO TASAK
JUGOSLAVIA 1965-1988

(ik. pdf)

Iturria: NDF

3.      Inflazio-tasa handi horien arrazoiari buruzko interpretazioak bat etorri dira, argi eta garbi. Soldata igoera gehiegi eta etengabeen ondorioa zen. Gehiegitan, autogestionatutako enpresetako langile kontseiluek soldatak – edo soberakinetako parte-hartzeak – produktibitatearen gainetik igotzeko erabakiak hartzen zituzten, eta dinamika horrek etengabeko tentsioa sortzen zuen prezioen gorakadan.
4.      Badirudi Jugoslaviako sistema autoeratuaren arazo hau sistemaren barne-desoreka baten ondorio zuzena dela. Zehazki, langileen kontseiluek erabaki-ahalmen handia zuten laneko ordainsariak zehazteko. Arazoa zen ez zegoela kontrapartida nahikorik, erabaki horien ondorioak langileei eurei egozteko.
5.      Edozein sisteman, oinarrizko antolaketa-printzipioa da, ahal izanez gero, erabakiak hartzeko ahalmena eta hartutako erabakien ondorioen gaineko erantzukizuna lotuta egon behar direla. Badirudi oinarrizko irizpide horretan desoreka bat zegoela Jugoslaviako soldata-arazoaren oinarrian.
6.      Langileen batzarrek eta kontseiluek lansariak ezartzeko gaitasuna zuten, baina ez zituzten zuzenean beren gain hartzen gehiegizko igoeren ondorioak.
7.      Logikoa denez, langileek soldatei eta soberakinen esleipenari buruz erabakitzeko ahalmena duten edozein enpresa-sistematan, lan-ordainsariak soldatapeko egitura batekoak baino handiagoak izango dira. Hori argi eta garbi ikusten da kooperatibetan, lan-sozietateetan eta Alemaniako eta Europa kontinentaleko enpresa kogestionatuei dagokienez.
8.      Hala ere, enpresa kooperatiboetan beti mantentzen da nolabaiteko tentsio bat soldatei eusteko, enpresaren porrot-arriskuaren ondorioz. Hori zen Jugoslaviak erreformak egitera eraman zuen funtsezko arrazoietako bat. Aditu batzuen arabera, azken buruan enpresak ixteko sistema bat arautuko litzakeen Jugoslavian, porrot egin duten enpresen kasuen gure konkurtso-prozedurekin alderatu zitekeena.
9.      Aditu batzuen arabera, Jugoslaviako enpresa-sistema enpresa kooperatiboen sistema bihurtuko zen azkenean. Eta esan izan da hori 90eko hamarkadan gertatuko zela Jugoslaviak bere horretan jarraitu izan balu.
10. Hala ere, beste aditu batzuek uste zuten hobe zela, Jugoslaviako berezko ereduaren arabera, enpresen titulartasun publikoarekin bateragarria izango litzatekeen konkurtso-prozeduraren sistema bat.
11. Jugoslaviako lansarien gehiegizko igoera eredu autogestionario horren beste arazo makroekonomiko handi batekin ere lotu da: inbertsio nahiko ez egitearekin. Hala ere, ikusiko dugun bezala, litekeena da sistemaren akats horrek lotura handiagoa izatea pizgarri inbertitzaile nahikorik ez izatearekin, lansarien arazo batekin baino.