Euskal Garapen Ereduaren Etorkizuna SOLDATAK JAITSI ALA LANALDIA BANATU

Euskal Garapen Ereduaren Etorkizuna

SOLDATAK JAITSI ALA LANALDIA BANATU

1.      Lehen mailako euskal enpresa batzuetan kaleratze ugari izan direla ikusita, goi-arduradun politiko batek proposatu du komeni dela langileek soldata-murrizketak onartzea, lanpostuei eustearen kontrapartida gisa.
2.      Sindikatuek, logikoa denez, erantzun kritikoa izan dute jarrera horren aurrean, eta CEBEK Bizkaiko patronalak "Salmentarik gabe, soldatak murrizteak ere ez du ezertarako balio" esan du.
3.      Jarrera horietatik termino absolututan zein den zuzena planteatuz gero, nekez lortuko dugu ondorio argirik. Hain zuzen ere, enpresa eta sektore bakoitza desberdina delako, kasu bakoitzerako irtenbide posibleak ere desberdinak dira.
4.      Izan ere, CEBEKek dioen bezala, tamalez, zenbait enpresatan gerta daiteke erabateko itxiera edo itxiera partzialen bidez bizirautea. Hasiera batean, ez da koiuntura-krisi batetik espero genezakeena. Eta COVID-19k eragindakoa horrelakoxea da ustez, baina – esan dugunez – enpresa bakoitza eta sektore bakoitza desberdinak da.
5.      Hala ere, logikoa denez, gizartea eta gobernuak ez daude enpresen itxierak edo kaleratzeak bultzatzeko. Kontua da zer jarrera hartu behar den merkatuaren egoeraren araberako behin behineko erorketen aurrean eta, hasiera batean, kasu gehienetan hala gertatuko dela uste da.
6.      Egoeraren araberako beherakada horiek zama handia direnean enpresentzat, gure ingurukoek, tamalez, kaleratzeen bidez erreakzionatzeko joera dute. Baina, egia esan, badira beste aukera batzuk, funtsean honako hauek:
A.Hitzartutako soldata-murrizketak
B. Lan-aldiaren murrizketa hitzartua
7.      Lan-denboraren murrizketa hitzarturen kostuak langileen, enpresaren eta gobernuaren artean banatu ohi dira eskari-krisiari aurre egiteko Alemanian eta Europa kontinentaleko beste herrialde batzuetan sistematikoki bultzatutako politiketan. Eta funtsezko tresna izan da hori langabezia-tasak mugatzeko.
Harrigarria da gure klase politikoak axolagabe iraun izana, Alemaniako KurzArbeit bezalako politikek enplegu osoa bultzatzeko izan dezaketen garrantziaren aurrean.
8.      Printzipioz, salmenten beherakada baten aurrean, soldaten murrizketa ez da erreakzio logikoa. Lanorduko produktibitatea ez da jaisten salmenten beherakada horien ondorioz. Logikoena da orduko ordainsariari eustea eta, behar izanez gero, lanorduen kopurua aldi baterako murriztea, merkatuaren beherakadak irauten duen bitartean.
9.      Soldaten egokitzapena erantzun logikoa izan daiteke enpresaren etekinak erortzen direnean, baina ez jarduera. Baina ez da erantzun logikoa jardueraren murrizketa bada arazoa, egungo krisian gertatzen den bezala.
10.  Nolanahi ere, behin behineko krisiak eta egiturazko krisiak bereizteko beharra dugu behin eta berriz. Badirudi enpresa bat baino gehiago COVID-19 krisiaz baliatzen ari direla aurreko egiturazko arazoak konpontzen saiatzeko. Antza denez, antzeko zerbait gertatzen ari da lehertzeko zorian zegoen mendebaldeko ekonomiarekin, COVID-19ri esker justifikatu nahi duela orain bere hondoratzea.
11. Hori guztia, noski, azalpen teorikoa da. Enpresen errealitatean, enpresaburuen eta langileen interes kontraesankorrek benetan zailtzen dute zehaztea zeintzuk diren enpresa-jardueraren behar objektiboak eta zeintzuk enpresaburuen eta inbertitzaileen mozkina maximizatzeko berezko interesak.