Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna FUSIO NUKLEARRA KAPITALISMOAREN SALBAZIO GISA

Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

FUSIO NUKLEARRA KAPITALISMOAREN SALBAZIO GISA

1.      70eko hamarkadako krisiaz geroztik seguruenik - nahiz eta zorpetzearen bidez sistematikoki ezkutatu- mendebaldeko kapitalismoa egiturazko krisi-egoeran dagoela uste sinesgarritik abiatzen bagara, sistemaren etorkizuna ez dirudi argia epe ertainean.

2.      Hamarkada hauetan, gainzorpetze gero eta handiago eta zentzugabearekin batera, enpresa-emaitzak bultzatzeko egitura-neurri mota guztiak erabili dituzte korporazioek, kasuan kasuko gobernuen laguntzaren bidez. Ongizate-estatua pixkanaka zalantzan jartzea, soldatak mugatu edo murriztea, eskulan merkearen gehiegizko ustiapen masiboa (lehenik, emakumeen eskulana eta, ondoren, atzerriko etorkinen eskulana), deslokalizazioa, sindikatuen jazarpena eta ahultzea, hori guztia ez da nahikoa izan etengabe hazteko gai ez den kapitalismoa suspertzeko, masiboki eta sistematikoki zorpetzen jarraitu gabe.

3.      Azken bi mendeetako esperientzia historikoa kontuan hartzen badugu, kapitalismoak bere bizitasuna hiru bidetatik berreskuratzeko aukera antzeman dezakegu:

A. Kapital-suntsipen masiboa, gutxienez 1929koarekin aldera daitekeen depresio baten bidez

B. Kapital-suntsipen masiboa nazioarteko edo mundu mailako gerra-gatazka berri baten bidez

C. Iraultza energetiko berri bat.

4.      Teorian, bide horietako edozeinek errentagarritasunaren eta inbertsioaren berpizkundea ahalbidetu lezake eta, horrekin batera, kapitalismoaren "urrezko aro" berri bat, agian azken munduko gerraostekoarekin aldera daitekeena.

5.      Lehen bi aukerek – bere garaian garatuko ditugunak – arrisku handikoak dira: bizirik dirauten enpresentzat baizik ez dira benetako irtenbidea. Prozesu horiek abian jarriko lituzketen korporazio-taldeek ziur egon beharko lukete prozesu horietatik garaile aterako liratekeela eta ez liratekeela galtzaileen artean geratuko.

6.      Energia-iraultzaren eragozpena da, jakina, aurrerapen zientifikoaren araberakoa dela iraultza hori gauzatzea, eta ez da erraza planifikatzea. Gaur egun oso epe luzera dauden itxaropenak kontuan hartzen baditugu, badirudi fusio nuklearreko energiak bakarrik betetzen dituela benetako iraultza ekonomiko bat sortzeko beharrezko baldintzak, esan dugun bezala, "kapitalismoa salbatuko duena".

7.      Arazoa da fusio-energia modu estentsiboan erabiltzeko itxaropenak 15 eta 25 urte bitarteko epera bideratzen direla. Zenbait adituren arabera, epe hori 10 urtera murriztu daiteke, nazioarteko ahaleginak biderkatuz.

8.      Lehen mailako energia-iturrien aldaketa bat, beste aurrerapen tekniko edo teknologiko batzuen aldean, errentagarritasunaren aparteko gehikuntzak dakartza, inbertsioaren gehikuntza esanguratsurik gabe. Horra hor zergatik den hain garrantzitsua garapen-eredurako. Hori da energia-iraultzei industria-garapenean funtsezko eginkizuna ematen diena, aurrerapen teknologikoaren ohiko kontraesana -produktibitatea handitzearekin batera errentagarritasuna murriztearena- saihesten baitu.

9.      Jakina da Mendebaldeak beste "iraultza" energetiko mota bati aurre egin behar diola une honetan, energia berriztagarrietan zentratuta. Hala ere, ez da efizientzia edo produktibitate handiagoa bilatzeak eragindako iraultza, ingurumen-arrazoietan oinarritua baizik. Mendebaldeko korporazioak "iraultza berde" horren aldeko apustu masiboa egiten ari dira, baina inbertsioak errentagarri egiteko gobernuen baliabideak erabiltzeko helburuarekin. Egungo garapen-ereduaren egiturazko zailtasunen aurrean ihes egiteko bide bat izan daiteke, baina enpresa-sektore jakin batzuei baino ez die mesede egingo, baliabide publikoen kontura.

10.  Fusio nuklearra kapitalismoaren salbazio gisa masiboki hedatzeko ideia hori finkatzen badugu, egungo erronka, Europako garapen-ereduaren ikuspegitik, "datozen 20 urteetarako" ereduaren oinarriak zehaztea izango litzateke ziurrenik. Edo, nahiago bada, eredu neoliberala egiturazko krisian dagoela oraingo unea eta fusio nuklearraren erabilera ekoizpen-sisteman orokortzeko unearen arteko garaierako eredua.

EUROPAKO GARAPEN EREDUAREN ETORKIZUNAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk