Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA ETA INBERTSIO PRODUKTIBOA

Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA ETA INBERTSIO PRODUKTIBOA

1.     Inbertsio produktiboa bultzatzeko tresna bakarra ez den arren, politika publikoen alderdi esanguratsua da inbertsio produktiboen nahiz enpresa-etekinen tratamenduari dagokionez.
2.     Gogora dezagun inbertsio produktiboa dela, aldi berean, enpresek garapen-ereduari egiten dioten lehen ekarpena, eta, bestalde, azken hamarkadetako garapen europarraren funtsezko arazoa eta erronka.
3.     Ildo horretan, ikusi dugu jardun politikoaren gakoak honako hauek izan behar direla inbertsioa etengabe berraktibatzeko:
A) Kapital-enpresen inbertsio produktiboa bultzatzea
B) Enpresa publikoak eta kooperatibak enpresa-inbertsiorako modu alternatibo gisa bultzatzea.
4.     Diru-bilketarako gaitasuna alde batera utzita, Sozietateen Gaineko Zerga, hain zuzen ere enpresa-etekinen gainekoa izanik, tresna ezin hobea da enpresaburuen motibazioan eta pizgarrietan eragiteko.
5.     Iritzi nagusiak behin eta berriz adierazi nahi digun enpresa-etekinen alde egin behar dugula, ekonomiaren garapenerako ezinbesteko baldintza den aldetik. Hala ere, EKAI Center-eko irakurleek badakite hori enpresa-korporazioen gizarte- eta komunikabide-nagusitasun ikaragarriaren emaitza besterik ez dela. Ekoizpen-inbertsioetarako pizgarria funtsezkoa da garapen ekonomikorako, baina beste enpresa-onura batzuek eragin negatiboa izan dezakete –eta maiz izaten dute– bilakaera sozioekonomikoan.
6.     Errealitate hori kontuan hartzea funtsezkoa da Sozietateen Gaineko Zerga arautzerakoan. Horrek guztiak zehaztasun handiagoa behar du, baina argi eta garbi esan dezakegu zergaren emaitzak, aldi berean, inbertsio produktiboa sustatzen eta beste enpresa-onura batzuk indargabetzen lagundu behar duela. Edo, nahiago izanez gero, azken horien gain utzi behar duela zergaren kostua.
7.     Ez da ohikoa Sozietateen Gaineko Zergak desgrabazio-motaren bat aurreikustea inbertsio produktiboetarako, baina dokumentu honetan egiten dugun planteamenduak arlo horretan zentratu nahi du zergaren helburua bera.
8.     Irizpide kontzeptual gisa, planteamendu horrek zerga-tasa handiak eragingo lituzke zergarako, ekoizpen-inbertsioetatik eratorritako emaitzetarako inpaktu txiki edo minimoaren aurrean.
9.  Ekoizpen-inbertsioaren ondoriozko mozkinean eragiteko metodologia inbertsio horren kostua murriztea izan ohi da, inbertsioa bera desgrabatuz.
10.  Badakigu azken hamarkadetan Sozietateen Gaineko Zergaren eragina etengabe murrizteko joera izan dela. Beste lurralde batzuekin alderatzea eta, zergaren tasa nominalak igotzen badira edo behar beste murrizten ez badira, inbertsioak galtzeko arriskua da horren inguruan gehien erabili ohi den argudioetako bat. Faktore hori kontuan hartzeak, adierazitakoaren kontrara, berrinbertitu gabeko etekinetarako "errekargu" motaren batekin konpentsatutako tasa nominal murriztu bat planteatzera bultza gaitzake.
11. Edonola ere, funtsezkoena da ulertzea enpresa-onurak eta -pizgarriak zer eginkizun nagusi duten eredu kapitalistan oinarritutako garapen-ereduan. Eta, ondorioz, Sozietateen Gaineko Zergaren oinarrizko helburuak inbertsio produktiboa sustatzera eta beste enpresa-etekin mota batzuk mugatzera bideratzea.