Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna NOLA ERABILI LANGILERIK GABEKO LANTEGIAK

Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

NOLA ERABILI LANGILERIK GABEKO LANTEGIAK

1.      Gogora dezagun "soldatapeko langilerik gabeko enpresen" kasua aztertzen ari garela, ez "lan-ekarpenik gabeko enpresen" kasua. Gure ustez, soldatapeko langilerik ez izateak ez luke saihestuko inbertitzailearen/enpresaburuaren ahalegina gutxienez izatea, inbertsioa hautatu, gauzatu eta administratzeko. Hertsiki, enpresaren kudeatzaile baten aurrean gaude, lan-emaile gisa, eta kapital-ekarpen neurrigabeak dituen enpresa batean.
2.      Bilakaera teknologikoaren ikuspegitik teorikoki bideragarria dela suposatuz, kontua da enpresa horiek nola sortu, garatu eta ugaldu litezkeen sozialki eta ekonomikoki.
3.      Jakina, ziurtzat jotzen dugu, era batera edo bestera, enpresa horiek ekoitzitako eta saldutako produktuak eta zerbitzuak erosteko gaitasuna duen merkatu bat dagoela. Gure ustez, bilakaera teknologikoak lan-beharra murrizten duen heinean, herritarren artean banatzen da lan-karga, lan-denboraren etengabeko murrizketan oinarrituta. Behin langilerik gabeko lantegien hipotesi teorikoa lortuta, herritarrak beste enpresa batzuetako langileak edo diru-sarrera bermatuekin lan egitetik salbuetsita –adibidez, zergen bidez- dauden herritarrak izango lirateke.
4.      Lehenengo kontua da nork ekarriko lituzkeen kapitala eta ahalegina enpresa horiek martxan jartzeko. Gogora dezagun "langilerik gabeko fabrika" horiek ez luketela ia balio erantsirik sortuko, nahiz eta beste enpresa edo helmuga batzuetatik ekarritako balioa bai jaso dezaketen.
5.      Balio-eskualdatze horren eragina, hasiera batean, "errentagarria" izango litzateke, beste enpresa batzuekin alderatuta produkzio- edo teknologia-aurrerapena dakarren neurrian. Baina ez litzateke hala izango sektore osora edo ekoizpen-egitura osora hedatzen bada. Merkatuak interpretatzen badu sektore jakin batean ez dela balio erantsirik sortzen, ez da egongo balio horrengatik ordaintzeko prest.
6.      Horrela, teknologikoki "puntakoak" diren enpresen eta "jarraitzaileen" arteko aldaketa logikoak ahaztu gabe, "langilerik gabeko" sektore guztietan zero inguruko balio erantsi garbira eta errentagarritasunera hurbiltzeko joera saihestezina izango litzateke.
7.      Egungo merkatu-ekonomiaren bilakaeran, ohikoa da, halaber, puntako enpresek aparteko etekinak lortzea prezioen murrizketetan zein prestazio- edo kalitate-hobekuntzetan lortzen dituzten aurrerapenetatik. Produktuak eta zerbitzuak sektorean ohikoa den balio erantsiaren arabera ordaintzen ditu merkatuak. Eta kostu txikiagoak edo diru-sarrerak sortzeko gaitasun handiagoa duten enpresek irabazi handiagoak lortzen dituzte. Aldea da langileak ez dituzten enpresetan sektorearen ohiko balio erantsia zero ingurukoa izango litzatekeela.
8.      Badirudi hori guztia inbertitzaile kapitalistek lortu ezin duten testuinguruan kokatzen dela. Zero inguruko errentagarritasunak inbertsiogileak merkatutik aterako lituzke, kapitalaren intentsitatea maila jakin batera iristen denean eta "langilerik gabeko enpresen" etorkizun teorikora iritsi baino askoz lehenago. Inbertsioaren pixkanakako beherakadak jarduera-sektore horiek gero eta kolapso handiagoa edo inbertsio publikoarekin edo kooperatiboarekin pixkanaka ordezkatzea ekarriko luke. Jakina, inbertsio kooperatiboa bideraezina izango litzateke soldatapeko langilerik gabe, baina bai "mikroenpresen" aurreko fase batean, produktibitate oso handia eta kapital-intentsitate oso handia duten langile gutxi batzuekin.
9.      Kapitalismoaren azken fase teoriko honetan, pentsa dezakegu kapital publikoa pixkanaka inplikatu behar dela, modu esklusiboan edo inbertitzaile kapitalista edo kooperatiboekin lankidetza publiko-pribatuaren bidez.
10.  Hala eta guztiz ere, kasu horietan lankidetza publiko-pribatuaren logika ere eztabaidagarria da. Inbertsioa partekatze hutsak, arriskuak elkarbanatzen laguntzen baitu, ez du kapitalaren errentagarritasun-tasa handitzen eta, beraz, ez lituzke konponduko balio erantsiaren sorrera eskasaren egiturazko arazoak. Orduan, lankidetza emaitzen transferentzian oinarritu beharko litzateke, laguntza publikoen bidez inbertsiogile pribatuaren errentagarritasun-tasa handituz.
11.  Gogora dezagun, dena den, "Langilerik gabeko lantegien" erreferentzia-eredua eredu teoriko bat besterik ez dela. Horrek adierazten digu, hori bai, lanaren produktibitatea eta kapitalaren intentsitatea etengabe handitzearen ondorioz aurreikusten den etorkizun "historikoa".