Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna ENPRESABURUAREN KAPITAL-EKARPENA

Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

ENPRESABURUAREN KAPITAL-EKARPENA

1.     Dagoeneko azaldu dugu enpresaburuak kapitalismoan duen zereginaren inguruko nahasmena. Nahasmen horren arrazoietako bat kapital-ekarpen gisa islatzen dela bai autonomoetan eta mikroenpresetan gauzatzen den garrantzi handiko lan-ekarpena, bai eta enpresa handietan, gero eta gehiago, zuzendaritza edo gainbegiratze hutsa baizik ez den lan-ekarpena.
2.     Baina horrek kapital-ekarpen "hutsen" testuinguru teorikoan kokatzeko eta ekarpen horiek benetan zer diren argitzeko beharra planteatzen digu.
3.     Zentzu hertsian, enpresa bati egindako kapital-ekarpena ondasunak eta zerbitzuak "erosteko gaitasuna" duen ekarpena da. Ekarpen hori, kapital gisa formalizatzen denean eta ez mailegu gisa, interesari uko egiten ari zaio eta, horrela, enpresaren kostuak murrizten ari da. Horrek esan nahi du, enpresa jakin batentzat, balio erantsia sortzeko gaitasun handiagoa duela.
4.     Berehala sortzen zaigun galdera da nola den posible kapitalak balio erantsia "ekartzea", baldin eta egia bada, esan dugun bezala, kapitalak ez duela berez balio erantsia "sortzen".
5.     Erantzuna da kapital-ekarpenak, "aberastasuna" edo balioa sortu gabe, balioa helmuga batetik bestera eramaten duela. Kapital-ekarpenak ez du balio erantsirik sortzen enpresarentzat, lanak egiten duen bezala, baina enpresari ekartzen dio beste helmuga batzuetatik kenduta.
6.     Kapitala jasotzen duen enpresak balio erantsi osoaren kopuruan aterako dio onura, dela maileguak ordezkatzearen ondoriozko finantza-kostuak murrizteagatik, dela ondasunak eskuratzearen edo lan-indarra kontratatzearen bidez inbertsioa handitzeagatik. Horrela, enpresa jakin batek bere balio erantsia handitu dezake kapital-ekarpenari esker, baina jarritako kapitalaren jatorrizko kokapenaren balioaren murrizketaren kontura.
7.     Zentzu horretan, enpresari egindako kapital-ekarpena dagoeneko sortutako balioaren "eskualdaketa" bat da. Kapitalak ez du berez balioa sortzen, baina balioa ekartzen dio kapitala jaso duen enpresari.
8.     Hala ere, dakigunez, kapitala ez da inoiz bakarrik joaten. Praktikan, inbertitzailearen lan-ekarpenen bat ekartzen du beti. Lan-ekarpen horretan, gutxienez, bi jarduera hauek sartzen dira:
A. Kapital-ekarpenaren aurreko inbertsio-hautaketa
B. Kapital-ekarpenaren erabilera / errentagarritasuna gainbegiratzea
9.     Horren ondorioz, zuhurtziaz jokatu behar da enpresako kapitala eta lana hertsiki bereizten dituzten analisi teorikoen aurrean. Bereizketa teoriko hori -estatistikoki eta kontzeptualki- beharrezkoa da, baina inoiz ez dator bat errealitatearekin hertsiki.
10. Enpresaburuaren kapital-ekarpenaren funtsezko gai bat, haren analisi ekonomikoarekin nahasten dena, enpresaren botere juridikoarena da. Dakigunez, kapital-ekarleak bere gain hartu ohi duen boterea. Botere juridiko horrek bihurtzen du enpresa "kapitalista", eta kapitalaren titularrei ematen die sortutako balio erantsia lanaren eta kapitalaren artean banatzeko boterea.
11. Garapen-ereduaren ikuspegitik, EKAI Centerrek sakondu beharreko funtsezko gaia da kapital-intentsitatea areagotzeak zer eragin duen eta izan dezakeen inbertsioen errentagarritasunean eta, ondorioz, inbertsio kapitalistak garapen ereduan izan behar duen zereginean.