Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna LANGILERIK GABEKO LANTEGIAK ETA KAPITALISMOAREN AMAIERA

Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

LANGILERIK GABEKO LANTEGIAK ETA KAPITALISMOAREN AMAIERA

1.      "Langilerik gabeko enpresak" kontzeptuaren azterketa teorikoak argi eta garbi adierazten du, kapitalaren intentsitatea maila jakin bateraino iristen denean, langileekiko kapitalaren proportzioa handitzeari utziko diola, enpresek inbertitzeari utziko diotelako. Horren ondorioa izango litzateke, noski, kapitalismoa sistema gisa amaitzea. Egia esan, une horretatik aurrera, kapitalaren intentsitateak gora egiten jarrai dezake inbertsio kooperatibo edo publikoaren bitartez, baina merkatuak ez lituzke inbertsio horiek modu errentagarrian ordainduko finantza-inbertitzailearentzat.
2.      EKAI Centerren abiapuntua ez da analisi marxista, eta, hala ere, badirudi puntu honetan logikak arrazoia ematera garamatzala ekonomia marxiano/marxistaren sektore horri, zeinak, irabazi-tasaren beheranzko joeraren interpretazioaren bidez, kapitalismoa nahitaez bere kabuz agortuko dela ondorioztatzen baitu.
3.      Edonola ere, fenomeno historikoez ari gara beti, eta fenomeno horiek zehaztea eta denbora-tarte jakin batean kokatzea zaila da, eta, jakina, analisi konplexuagoak merezi ditu.
4.      Bestaldetik, "kapitalismoaren amaiera" kontzeptuaren garrantziak gogoeta teoriko horren akats posibleetan sakontzera behartzen du.
5.      Eredu kapitalistaren beraren bilakaera sektoriala da horietako bat. Industriaren sektorean kapitalaren intentsitateak gora egin ahala – eta, horrekin batera, murriztu egiten da errentagarritasuna–, zerbitzuen esparruko eskulanean intentsiboagoak diren sektoreetara bideratzen dira inbertsioak.
6.      Hala ere, baliteke zerbitzuetara bideratutako inbertsioranzko translazio hori aldi baterako arintzea besterik ez izatea kapitalaren errentagarritasunerako. Zerbitzuen automatizazioa eta errobotizazioa ere azkar ari da aurrera egiten, bai arreta pertsonaleko zerbitzuetan, bai balio erantsi handiko zerbitzuetan. Pentsa daiteke sektore helduetan – nekazaritzan, industrian edo zerbitzuetan – egiten diren aurrerapen teknologikoek eskulan nahikoa askatuko dutela jarduera berriak etengabe sortzeko. Jarduera horiek, oro har, intentsiboak izango dira lanean, horiek automatizatzen ez diren bitartean.
7.      Eskulanaren etengabeko liberazio hori, jakina, lan-denboraren bilakaeraren araberakoa da. Azken hamarkadetan gertatzen ari den bezala, lan-denbora murriztu ez ezik handitu ere egiten bada, sortzen diren langileen poltsa berri horiek eskulaneko sektore intentsibo berrietan sartu beharko lirateke pixkanaka. Kapitalak sistematikoki joko du sektore horietan inbertitzera eta, ondorioz, horiek garatzera.
8.      Une honetan, Mendebalde osoan, inbertsioa sistematikoki mugitzen da industriatik zerbitzuetara. Baina maila baxuetan mantentzen da beti. Baikortasun teknologikoaren aldeko apustua egiten genuenon harridurarako, sistematikoki inbertitzen da balio erantsi txikiko zerbitzuetan. Ostalaritza, turismoa, azpikontratak,... Deskribatutako testuinguru kontzeptualean kokatzen bagara, eskulaneko sektore intentsibo berriak identifikatu beharko lituzke hurrengo belaunaldietan mendebaldeko kapitalak, gaur egun kapitalean intentsiboak diren industria-sektoreak eta automatizatuz edo errobotizatuz doazen zerbitzu-sektoreak ordezkatuz. Posible al da hurrengo belaunaldietan horrelako sektoreak etengabe sortzea? Ez da erraza aurreikustea. Izan ere, gaur egun zerbitzuetan egiten den inbertsioa ez da zerbitzu-sektore berrietara bideratzen ari, baizik eta lehendik dauden baina inbertsio-interesaren eta eskulan merkearen eskuragarritasun masiboaren arabera (emakumeak denbora batez eta immigranteen eskulana ondoren) elikatzen ari diren zerbitzu-sektoreetara.
9.      Azken batean, adierazitako azterketan oinarrituta, badirudi inbertsio kapitalista – kapitalismoa – bere amaierarako bidean dagoela. Mendebaldeko ekonomiaren egiturazko oinarriak aurreikusteko zailak diren norabideetan funtsean aldatzen ez badira behintzat. Beste kontu bat da izaera "historikoa" duen zerumuga horrek Europako garapen-ereduaren kontzeptu-oinarrien ikuspegitik zerbait ekartzen digun ala ez, gaur egungo eta hurrengo belaunaldiari dagokionez.