Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna BALIO ERANTSIA ETA LANGILERIK GABEKO LANTEGIAK

Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

BALIO ERANTSIA ETA LANGILERIK GABEKO LANTEGIAK

1.     Duela urte batzuk, "Laugarren Industria Iraultza/Industria 4.0" etortzeko zenaren esparru mediatikoan, eztabaida handia zegoen hedabideetan aurreikusitako automatizazio industrialak enpleguaren galeran izango zuen eraginari buruz eta prozesu horien ondoriozko langabezia masiboaren mehatxuari buruz. Eta, are gehiago, automatizazio-prozesu bizkortu horrek sortuko zuen "langilerik gabeko" fabriken balizko etorkizunaz ere hitz egiten zen.
2.     Jakina, espero zitekeen bezala, ez da horrelakorik gertatu. Gure enpresariek nahiago dute kafetegietan edo azpikontratetan inbertitu, eskulan merkea ustiatu ahal izateko. Baina horretaz beste une batean hitz egingo dugu.
3.     "Langilerik gabeko fabrikak" kontzeptuak interes teoriko handia du aurrerapen teknologikoak gure enpresa ereduaren muinean duen eragina irudikatzeko.
4.     Enpresako langile-kopurua murriztea, hasiera batean, gastuak aurrezteko tresna bat da eta, beraz, horrelako neurriak abian jartzen dituzten lehen enpresentzat enpresa-onurak handitzeko modu bat da. Baina gainerako enpresak automatizazioaren aurrerapenera egokitu behar dira, ez beren mozkinen kopurua handitzeko, baizik eta etekinen gutxitzea, marjinazioa edo merkatutik kanporatzea saihesteko.
5.     Horrela, puntako enpresek, aurrerapen teknologiko baten bidez lortutako aparteko irabaziak agortu ondoren, beste automatizazio-prozesu bati ekin diezaiokete berriro, beste aldi batean onura berriak sortzeko. Prozesu horietako bakoitzean langile kopurua murrizten da, kapitalaren intentsitatea handitzen da eta, logikoa denez, lanaren produktibitatea ere bai.
6.     Baina kontua da zer gertatuko litzatekeen prozesu horrek automatizazio-maila batera eramaten bagaitu, non, jarduera-sektore jakin batean, langileak jada ez diren beharrezkoak. Beti bezala, pentsa dezakegu automatizazio-prozesu horri ekingo lioketen lehen enpresek lehiakideek baino kostu txikiagoak izango lituzketela, eta, beraz, etekin handiagoak.
7.     Hala ere, jarduera-sektorea erabat automatizatzeko ohiko dinamika batean kokatu ondoren, interes kontzeptual handiko sakoneko kontraesan baten ebidentziaren aurrean gaude. Alde batetik, lantegi edo enpresa horiek aberastasuna sortzeko gaitasun handia izango lukete. Hala ere, zalantza handiak sortzen dira enpresaren logikari buruz.
8.     Planteatu beharreko oinarrizko kontua hauxe da: merkatua zenbateraino egongo litzatekeen prest enpresa horiek egindako produktu eta zerbitzuengatik jarduera errentagarri egiteko adinako prezioa ordaintzeko. Izan ere, funtsean, ez da argi ikusten horiek sortutako balio erantsia zein izango litzatekeen.
9.     Merkatua prest egongo litzateke, logikoa denez, enpresa horien produktuak eta zerbitzuak ordaintzeko, gutxienez, lokalengatik, makinengatik, lehengaiengatik edo hornidurengatik ordaindutako prezioagatik. Baina kontua da ea merkatua enpresa horien jarduera ordaintzeko prest egongo litzatekeen, sortutako balio erantsiaren kontzeptuan. Eta ordainsari/prezio osagarri hori nahikoa ote den enpresa horietako inbertsioak errentagarri egiteko.
10.  Jakina, "langilerik gabeko enpresak" kontzeptua definitzeko moduaren araberako kontua da ere. Zentzu kontzeptualean, inbertitzailea inbertitzaile kapitalista hutsa den enpresak ulertu beharko genituzke halakotzat. Enpresa horietan zuzendaritza-funtzioa ere ez litzateke beharrezkoa izango. Kontua da ea merkatuak enpresa horietan ordain daitekeen "balio erantsiren" bat aitortuko lukeen.
11. Bi erantzun eman daitezke. Lehenengoaren arabera bai, merkatuak, kostuekin batera, inbertsioa errentagarri egiteko adinako prezio erantsia ordainduko luke, besterik gabe, hori egin ezean produktu horiek ez liratekeelako fabrikatuko.
12.  Aitzitik, beste batzuen ustez, merkatuak ez luke inolako balio erantsirik ordainduko enpresa horietan, hain zuzen ere, balio erantsia "enpresak bere jardueraren bidez sortzen duen balioa" delako, erosi edo erabili dituen produktu eta makinei gehituta. Teorian, enpresa horietan erositako makinek edo softwareak egiten dute guztia. Beraz, makina horiek berez egiten dutena kostu-prezioa baizik ez da, ez enpresak berak erantsitako balioa. Enpresan jarduerarik ez badago, ez dago balio erantsirik.
13. Hipotesi honi ematen diogun erantzunak, esan bezala, interes handia du. Inbertsio-pizgarriak zer horizontetara jo dezakeen edo ez adieraz diezaguke. Eta gure inguruan bizitzen ari garen hainbat prozesu azal diezazkiguke ere.