Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna KAPITALISMOA SALBATZEKO MUNDU GERRA BAT

Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

KAPITALISMOA SALBATZEKO MUNDU GERRA BAT

1.     Gure irakurleek entzun dute, seriotasun maila ezberdinekin, gerrek ekonomian duten eragin "positiboaz". Ez da txorakeria. Gerrek – hasiera batean, suntsitze-prozesuak baizik ez direnak – inbertsioa, lanpostuak eta negozio-aukera handiak sortzen dituzte.
2.     Izan ere, Lehen Mundu Gerra erabakigarria izan zen – Alemaniako industria mehatxagarria suntsitzearekin batera – Estatu Batuak munduko lehen potentzia bihurtzeko. Bigarren Mundu Gerra 1929ko krisia gainditzeko funtsezkoa izan zen, Mendebaldea ez baitzen benetan krisi horretatik irten gerra piztu arte. Gerra honek sortutako testuingurua, ziur asko, funtsezkoa izan zen ere 70. hamarkadara arteko gerraostearen hedapena ahalbidetzeko eta, horrekin batera, mendebaldeko ongizate-estatua sortzeko.
1929ko krisiak erakusten digu mundu-gerra bat tresna egokia izan daitekeela egiturazko krisi orokor bat gainditzeko.
3.     Dakigunez, badirudi Europa eta Mendebaldea 70. hamarkadaz geroztik egiturazko krisi-egoeran daudela, eta krisi hori azken hamarkadetan luzatu eta atzeratu baizik ez dugula lortu. Horretarako, estrategia korporatiboen bidez, Mendebaldeko egitura soziala eta ekonomikoa suntsitu dugu, hondoratze demografikoa eraginez eta Europa munduan gero eta gehiago rol marjinaletara eramanez. Neurri horiek (emakumeen gehiegizko lan-esplotazioa, langile atzerritarren gehiegizko lan-esplotazioa, deslokalizazioa, ongizate-estatua zalantzan jartzea, gehiegizko zorpetzea, etab.) eztanda soziala eta ekonomikoa atzeratzea baino ez dute lortu, gure ekonomiaren sakoneko arazoak konpondu gabe.
4.     Ezaguna da mendebaldeko oligarkia korporatiboaren sektore garrantzitsu bat Errusiaren eta Txinaren aurkako munduko gatazka belikoaren alde lanean ibili dela, bai arrazoi geopolitikoengatik bai eta ekonomikoengatik ere. Bi herrialdeok politikoki neutralizatzea izango litzateke helburua eta, aldi berean, batez ere txinatarren gaitasun industriala suntsitu, beren merkatuez jabetuz.
5.     Hala ere, egungo testuinguruak gero eta zailago egiten du estrategia horien arrakasta. Batetik, estatu handien oraingo ahalmen nuklearraren ondorioz, gatazkan parte hartzen duten potentzia guztiak hondatzeko arrisku nabarmena dakarrelako. Bestalde, Errusiak teknologia militarrean egin duen aurrerapenagatik; izan ere, aspaldi gainditu du Estatu Batuak, eta gero eta abantaila teknologiko handiagoa du herrialde horrekiko.
6.     Gerrak aparteko tresnak izan daitezke egiturazko krisiak gainditzeko, baina herrialde irabazleentzat eta gatazkatik bizirik ateratzen diren enpresentzat baino ez.
... (ik. pdf)
7.     Grafiko honetan argi eta garbi ikusten dugu mundu-gerrak herrialde batzuetan eta besteetan izan duen eragina:
- Armamentuetan egiten diren hasierako inbertsioak, berez eta epe laburrean, jarduera ekonomikoaren bultzada handia izan daitezke. Bereziki, Estatu Batuak bezala, beste herrialde batzuei armak masiboki saltzen badizkiete.
- Gerrak hazteko aukera handia eta kalte ekonomiko mugatuak sortzen ditu inbadituta ez dauden herrialde parte-hartzaileentzat (Estatu Batuak, Erresuma Batua). Hau da, beren lurraldean suntsipen orokorra jasan ez dutenentzat.
- Gatazka amaitu ondoren, herrialde garaileetako enpresek beste herrialde batzuetan suntsitutako enpresen merkatuaz jabetzeko aukera paregabea dute. Jabetze hori, noski, herrialde irabazleek lortzen duten kontrol politikoak errazten du. Honek, Bigarren Mundu Gerraren ondorengo hamarkadetako errentagarritasun eta inbertsio gorakada handia ahalbidetu zuen.
- Baina argudio hori gerrak suntsitutako herrialdeetatik edo galtzaileetatik bizirik atera diren enpresei ere aplika dakieke, inguruan merkatu-kuotak eskuratzeko aukera ematen zaien neurrian. Inpaktu hau oso argia izan zen Alemanian edo Japonian, gerraren ondoren laguntza handiak jaso baitzituzten komunismoaren mehatxuaren aurkako harresia bihurtu ahal izateko.
8.     Laburbilduz, egungo krisi ekonomiko estrukturalari aurre egiteko tresna gisa gerra bat hasten duenak honako hauek ziurtatu behar ditu:
A. Gatazka beliko horrek kapital produktiboaren suntsipen masibo bat benetan sortuko duela, biziraun duten enpresen inbertsioen errentagarritasuna ziurtatzeko adinakoa.
B. Gerra hori irabazi egingo duela eta ekoizpenaren suntsipenak ez diela eragingo estrategia hori bultzatzen duten korporazio-taldeei.