Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna INBERTSIO PRODUKTIBOEN ERRENTAGARRITASUNA DA GAKOA

Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

INBERTSIO PRODUKTIBOEN ERRENTAGARRITASUNA DA GAKOA

1.     Gai hori behar bezala zentratzea funtsezkoa da Europako garapen-ereduaren orientazioa behar bezala bideratzeko. Zalantza gutxi dago "errentagarritasuna" dela, epe ertain eta luzera, ekonomia pribatu kapitalistaren garapen- eta hazkunde-gaitasuna zehazten duen funtsezko aldagaia. Hala ere, "errentagarritasun" kontzeptuaren zehaztasuna ez da dirudien bezain erraza, eta hainbat akats eragin ditu.
2.     Argi geratu behar da inbertsio pribatu "kapitalista" ahalbidetzeko beharrezkoa den pizgarriaz ari garela. Enpresa publikoen eta kooperatiben inbertsioak beste irizpide batzuen arabera arautzen dira, eta aurrera eraman daitezke, nahiz eta eragiketaren errentagarritasun "finantzarioa" inbertsiogile kapitalistek gutxienekotzat jotzen duten mugaren azpitik geratu. Garapen-ereduaren ondorioetarako, inbertsio produktiboek merkatuan lortutako errentagarritasunak hazkunderako eta garapen ekonomikorako duten ahalmena zehazten du, jakina. Baina ez lurralde osoarena, baizik eta sektore pribatu kapitalistarena, gure kasuan nagusia dena, jakina. Garapen-politiken ondorioetarako, inbertsio produktiboen errentagarritasun-tasak erreferentzia garrantzitsua izan daitezke inbertsio produktiboa inbertsio kapitalisten, kooperatiben ala publikoen bidez bideratzeko erabakiak hartzeko.
3.     Azken finean, inbertitzaileek/enpresaburuek inbertsio produktiboak egiteko duten pizgarria da, eta horrek esan nahi du, zehazkiago, "errentagarritasun" horrek enpresaburuek hartzen duten inbertsio-erabaki bakoitzari eragiten diola. Errentagarritasuna nahikoa bada, enpresaburuek inbertitu egiten dute, eta ez bada, ez dute inbertitzen. Kasu bakoitzaren ezaugarri espezifiko, objektibo eta subjektiboak alde batera utzita, merkatu osoan inbertsio "on" batetik espero daitekeen gutxieneko errentagarritasuna zein den jakiteko erreferentzia orokor bat zabaltzeko joera dagoelako ideiak zuzena dirudi.
4.     Errentagarritasun hori ez da "enpresen" errentagarritasuna. Enpresa batek galerak izan ditzake eta espero ditzake, eta, hala eta guztiz ere, errentagarri bihur dezake inbertsio espezifiko bat, galerak gutxitzea edo etorkizuneko irabaziak erraztea ahalbidetzen diena.
5.     Garrantzitsua da kontuan hartzea inbertsioak gauzatzeko ala ez gauzatzeko errentagarritasun erabakigarria ez dela errentagarritasun "finantzario" hutsa. Inbertsioaren errentagarritasunak barne hartzen dituela, izatez, inbertsio horren ondorioz espero diren zuzeneko edo zeharkako onura guztiak.
6.     "Zeharkako" errentagarritasun horiek ez dira beti erraz kuantifikatzen. Merkatuaren errentagarritasun-mugarri baten aurrean (adibidez, %7ko mugarrian), inbertsio berri baten ondorioetarako gure estimazioa %5eko errentagarritasunekoa izanik ere, inbertsio horretatik lortzea espero ditugun zeharkako beste onura batzuk direla-eta aurrera eramatea erabaki dezakegu. Nahiz eta zeharkako onura horiek kuantifikatu ezin. Onura horiek ekonomikoak ere izan ohi dira, hala nola lehiakideengandik defendatzea, merkatu-kuota irabaztea, etab. Teorian, zeharkako abantaila horiek, kuantifikatu ahal izanez gero, eskatutako gutxieneko irabazi-tasa baino errentagarritasun handiagoa izango genuke, baina – bereziki enpresa txiki eta ertainetan – zeharkako onura horien kuantifikazioaren zehaztasuna ez da inoiz osoa izaten.
7.     Inbertsioen errentagarritasuna bultzatzeak, beraz, ez du esan nahi "enpresek etekin gehiago izatea". Inbertsio produktiboak egiteko pizgarriaren eta enpresen etekinen kontuetan izandako beste inpaktu mota batzuen artean ahalik eta gehien bereiztea dakar. Enpresek dirua irabaz dezakete espekulatuz, eskulan merkea erabiliz modu masiboan, deslokalizatuz, etab. Eta, alderantziz, herrialde industrializatuetan, soldata altuak dira, mozkinak murriztu arren, inbertsio produktiboa bultzatzen dutenak. Garapen-ereduak, beraz, zehatz-mehatz identifikatu eta bereizi behar ditu inbertsio produktibo horietatik eta enpresaren beste jarduketa batzuetatik datozen etekinak. Beste irabazi mota batzuk zigortzea edo garestiago bihurtzea, berez, pizgarri garrantzitsua da enpresariek inbertsio produktibo eta teknologikoaren alde egin dezaten.