Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna ZORRAREN ARAZOA ALA ERRENTAGARRITASUNAREN ARAZOA

Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

ZORRAREN ARAZOA ALA ERRENTAGARRITASUNAREN ARAZOA

1.     Europako ekonomiaren azken hamarkadetako eta 2008an hasitako krisi-hamarkadako egiturazko gainbehera azaltzeko orduan, funtsezko bi azalpen mota identifika ditzakegu. Alde batetik, krisiaren kausak finantza-eremuan – eta gain-zorpetzean – kokatzen dituztenak, eta, bestetik, ekonomia errealaren esparruan – errentagarritasunaren galeran, bereziki – kokatzen dituztenak. Baina, gure ikuspuntutik, bi azalpenak bat etor daitezke.
2.     Krisiaren finantza-arrazoiak argi eta garbi identifika daitezke. 70eko hamarkadaz geroztik etengabe metatutako gainzorpetzeak, finantza-sektorean metatutako arriskuak edo banku zentralen etengabeko hedapen-portaerak eragin dituzte Mendebaldeko egitura-arazo handiak. Batzuetan, egitura-arazo horiek finantza-sektore "harrapari" baten erantzukizuntzat hartzen ditugu, Europako ekonomia errealaren garapen-gaitasuna apurka-apurka suntsituko lukeena.
3.     Egia esan, badirudi gure arazo ekonomiko handien finantza-jatorria eta ekonomia errealean kokatutako jatorria estuki lotuta daudela. Finantza-arazoen errealitatea erraz egiazta badaiteke, ez dago batere argi, era berean, zoratutzat har dezakegun finantza-joera hori ez dagoela Europako ekonomia errealaren egiturazko ahulezian finkatuta.
4.     Finantza-arazoen eta ekonomia errealaren arazoen arteko lotura hori ikuspegi mikroekonomikotik zein makroekonomikotik ikus daiteke.
5.     Hain zuzen ere, finantza-esparruko egitura-desorekak, lau hamarkadatan handituz joan zirenak, XX. mendeko 70eko hamarkadan sortu ziren ziurrenik, eta, azken finean, 1971n Nixon administrazioak dolarraren urrean ordurarte zuen bihurgarritasuna hautsi zuenean.
6.     Baina, egia esan, Estatu Batuetan 60ko hamarkadaren amaieratik eta 70eko hamarkada osoan zehar, krisi ekonomiko sakon batean murgildu zen Mendebaldea funtsezko bi adierazpenekin: enpresen errentagarritasun eskasa eta ekonomiaren hazkunde motela.
7.     Jakina denez, enpresek sistematikoki handitzen dute beren zorpetze-maila errentagarritasun txikiko egoeretan. Eta baita bere jarduera "finantzarizatu" ere, inbertsio finantzario hutsetara baliabide gehiago bideratuz, inbertsio produktiboen errentagarritasun eskasaren aurrean. Aldi berean, gobernuek eta banku zentralek, zailtasun makroekonomikoen aurrean, ekonomiaren zorpetze orokorra errazteko joera dute, eta, dakigun bezala, BPG goraka bultzatzen du zorpetze horrek berehalako ondorio gisa.
8.     Jokabide makroekonomiko hori nabarmen handitu eta sistematizatuta ikusten dugu azken hamarkadetan, banku zentralen politiken bidez; izan ere, politika horiek moneta-hedapeneko neurriekin erantzuten diete behin eta berriz ekonomiaren ahultasun edo hazkunde eskasaren zeinuei.
9.     Horrela, badirudi interpretaziorik logikoena hauxe dela: Europako ekonomiaren errentagarritasunaren (eta, ondorioz, hazkundearen) egiturazko arazo baten aurrean gaude, zorpetze-injekzioekin behin eta berriz konpentsatu dena. Hala ere, epe laburreko neurri horiek ez zuten lortu ekonomia errealaren egiturazko arazoak konpontzea, eta, ondorioz, gehiegizko zorpetzea metatuz joan da denboran zehar, ekonomia errealaren egiturazko ahuleziari eutsiz.
10.  Gogora dezagun deskribapen horrek, azken buruan, Europako ekonomiaren egiturazko errentagarritasun eskas horren kausak interpretatzeke uzten dituela. Eta horri buruzko oinarrizko bi interpretazio daudela: kapitalaren intentsitate gero eta handiagoaren inpaktu konpentsatu gabea eta bigarren iraultza energetikoaren ustiapen produktiboaren agorpena (petrolioa, gasa eta elektrizitatea).