Eskualde Garapena Txina - Gipuzkoa - Euskal Herria ALDERDI POLITIKOEN ZEREGINA


Eskualde Garapena
Txina - Gipuzkoa - Euskal Herria

ALDERDI POLITIKOEN ZEREGINA

"6.      Txinako Alderdi Komunistak eta gure alderdi politikoek garapen ekonomikoaren esparruan beren gain hartzen duten zereginaren arteko funtsezko ezberdintasun bat hortxe bertan dago. Txinako Alderdi Komunistaren tokiko eta eskualdeko organoek ez diote ezeri uko egiten. Hau da, ez diote uko egiten epe luzerako eta oso luzerako garapen ekonomikoaren gakoetan eragiteari.
7.      Aitzitik, gure alderdi politikoak, aldagai horietan nabarmen eragiteari uko egiten diotenez, jarduteko tarte oso mugatuaren aurrean daude. Toki-mailan bereziki gertatzen den bezala, zaildu ere egiten du horrek teorian bat ez datozen erreferentzia ideologikoen aukera politikoak argi bereiztea".